ترفندهایی برای بزرگ جلوه دادن اتاق ها

بزرگ جلوه دادن اتاق ها

برای بزرگتر نشان دادن فضای یک اتاق کوچک از یک تصویر تیره و نسبتا بزرگ در مرکز دیوار استفاده کنید زیرا توجه را از گوشه ها برداشته و توجه چشم را به تصویر معطوف می سازد.

فوت و فن بزرگ جلوه دادن فضای خانه 

بزرگ جلوه دادن اتاق ها برای همه ما  که این روزها در آپارتمان زندگی می کنیم مهم است اما آیا ما  فنون بزرگ جلوه دادن اتاق ها  را می دانیم جالب است بدانید که ما با به کارگیری ترفندهای خطای دید می توانیم محیط خانه و اتاق خود را بزرگتر نشان بدهیم. اگر دانستن این اصول برایتان مهم است این مطلب را تا پایان بخوانید  ما به شما از  اصول  ده گانه بزرگ جلوه دادن فضای خانه  می گوییم.

1-روی دیوارهایی با عرض کوتاهتر رنگ های تند توجه بیشتری را به خود جلب و عمق را کاهش می دهد.

2-روی دیوارهایی با عرض طولانی تر رنگ های تند راهرویی باریک و بلند به بیننده نشان می دهد.

3-اگر رنگ سقف یا کف تیره باشد ارتفاع کوتاهتر به نظر می رسد.

بزرگ جلوه دادن اتاق ها

4-استفاده از آینه در فضای داخلی فضا را بزرگتر نشان می دهد.

بزرگ جلوه دادن اتاق ها

5-برای بزرگتر نشان دادن فضای یک اتاق کوچک از یک تصویر تیره و نسبتا بزرگ در مرکز دیوار استفاده کنید زیرا توجه را از گوشه ها برداشته و توجه چشم را به تصویر معطوف می سازد.

6-استفاده از نور زیاد باعث بزرگتر نشان داد

7-رنگ های تند فضا را کوچکتر نشان می دهند.

8-درهم ریختگی و شلوغی فضا را کوچکتر نشان می دهد.

بزرگ جلوه دادن اتاق ها

9-در قوانین مبلمان باید اثاثیه با دیوارها فاصله داشته باشند بنابراین با باز گذاشتن بخشی از کف و با دیده شدن گوشه های اتاق فضا را بزرگتر نشان دهید.

10-جلوی پنجره ها را باز گذاشته تا فضا باز تر، زیباتر و بزرگتر نشان داده شود

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید