وزارت ورزش با استعفای خادم موافقت کرد

خادم

وزارت ورزش با استعفای رسول خادم رسما موافقت کرد.

به گزارش ایسنا، محمدرضا داورزنی در مجمع عمومی و سالیانه جودو گفت: وزارت ورزش با استعفای رسول خادم موافقت کرده است. خادم هم با تماس تلفنی و هم با ارسال نامه اصرار داشت که هر چه زودتر مجمع برگزار شود و ما هم تلاش می کنیم که این اتفاق روی دهد.

استعفای رسول خادم

پیش از این حمید بنی تمیم و رضا لایق نایب رئیس و دبیر فدراسیون هم استعفا کرده بودند اما قرار شد تا تعیین سرپرست، این دو به کار خود ادامه دهند.

خادم

رسول خادم

 

نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید