درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما درآرامش هستید : بدبختی در کمین است .

شمااز دیگران میخواهید که آرام باشند : بسیار خشمگین خواهید شد .

اشخاصی که در جنگ هستند آرام میکنید : با دوستانتان درآرامش خواهید بود .

بچه ها را آرام میکنید : خوشبختی

از همسایه خود می خواهید که آرام باشد : آینده شما روشن خواهد بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید