درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب آویشن : بزودی پولدار خواهید شد .

شما با آویشن برای غذا سس درست می کنید : خوشبختی در عشق

آویشن می خرید : امکانات مالیتان زیاد می شود

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید