درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب ازدیاد : موفقیت برای نقشه هایتان

ازدیاد پول : کارهایتان به ناکامی بر میخورند و پولتان را هدر میدهید .

ازدیاد املاک : اموالی که متعلق به شماست از دستتان میروند .

دارایی و ثروت دیگران ازدیاد پیدا می کند : مراقب رقیب باشید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید