لیلا برایت می‌گوید :

دیدن اسکناس‌های زیاد در خواب ، نشان دهنده‌ی به خطر افتادن موقعیت مالی شما است . اگر در خواب خود را مشغول شمردن اسکناس دیدید ، نشانه‌ی آن است که چیزی موقعیت شما را تهدید می‌کند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید