درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب انبار : در طول زندگی پول به آسانی بدست میاورید .

شما در یک انبار هستید : موفقیت شما در کار و زندگی زناشوئی

چیزها را از انبار بیرون می آورید : تغییر مسکن

کامیون مخصوص حمل کالاهای انبار : بی وفایی .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید