درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب انبر : در یک مشاجره بزرگ گرفتار میشوید

از انبر استفاده می کنید : دشمنان در پی شکست شما هستند .

انبر می خرید : بدشانسی

دشمنان از انبر استفاده می کنید : دردسر و مشکلات بسیار

آیا این مطلب مفید بود؟ 32
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید