درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب ببینید که منتظر کسی هستید : یک دوست بد به شما نزدیک است .

منتظر هستید آماده برای عمل : یک دوست میخواهد پنهانی به شما کمک کند .

منتظر رسیدن کسی هستید که دوستش دارید : ایام خوش شروع می شود .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید