لیلا برایت می‌گوید :

اگر در خواب ببینید که مشغول چیدن بابونه یا مشغول نوشیدن

چای بابونه هستید ، بیانگر سلامتی شما است . دیدن بابونه ، دلالت بر غم و اندوه دارد . خریدن بابونه ، نشانه‌ی آن است که خطر یا بیماری شما را تهدید می‌کند .

آیا این مطلب مفید بود؟ 6
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید