هانس کورت می‌گوید :

مبتلا شدن به بیماری برنشیت در خواب ، بیانگر آن است که به خاطر بیماری قادر به انجام باقی کارها نیستید . درد کشیدن از بیماری برنشیت در خواب ، دلالت بر ناامیدی دارد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید