آنلی بیتون می‌گوید :

مشاهده‌ی بنگاه املاک در خواب ، بیانگر آن است که یکی از اطرافیانتان قصد دارد شما را امتحان کند . اگر در خواب ببینید که برای کاری به بنگاه املاک مراجعه کرده‌اید ، علامت آن است که دست به کارهای اشتباه می‌زنید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید