آنلی بیتون می‌گوید :

اگر در خواب کسی را به هوش بیاورید ، علامت آن است که با افراد جدیدی همنشین می‌شوید و به مقام‌های بالایی دست پیدا می‌کنید . اگر در خواب مشاهده کنید دیگران شما را به هوش می‌آورند ، به این معنا است که دچار ضرر مالی فراوانی می‌شوید که قادر به جبران آن هستید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید