درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب بیت المقدس : یک تجربه تلخ در انتظار شماست .

شما به بیت المقدس می روید : یک سفر طولانی در پیش دارید .

شما در بیت المقدس دعا می کنید : احترام شما نزد دیگران بیشتر خواهد شد .

یک جمعیت در حال دعا کردن در بیت المقدس : فرزندان شما زندگی آسوده ای خواهند داشت .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید