درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

بیضه های زخمی : مخالفانتان را شکست خواهید داد .

شما بیضه ندارید : شانس و موفقیت در معاملات

شخصی را اخته می کنید : یک میهمانی بزرگ شام

حیوانی را اخته می کنید : ادارة امور بسیاری بدست شما می افتد .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید