درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک آدم بی شرم : 1- کمبود فروتنی و تواضع

2- ناکامی در عشق

دیگران به شما بی شرمی می کنند : 1- کارهای شما بسیار مغشوش خواهند شد . 2-دوستان شما را فریب می دهند .

یک بی شرم را سرزنش می کنید : روابط عشقی ناکام

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید