درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما بی مصرف و بیکاره هستید : یک دورة خوب شروع می شود .

افراد مورد علاقه تان بی مصرف هستند : فرد مورد علاقه تان شما را ترک می کند .

یک مرد خواب ببیند که بی مصرف است : او در عشق ناکام خواهد ماند .

یک زن خواب ببیند که بی مصرف است : او نه معشوق خواهد داشت و نه شوهر

دیگران بی مصرف هستند : زندگیتان پر از دردسر و گرفتاری خواهد بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
avatar

آرام

1398/10/04

یک زیبا لطفا بگید

پاسخ دادن

نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید