لوک اویتنهاو می گوید :

تیمارستان : غمی بزرگ

هانس کورت می‌گوید :

مشاهده‌ی تیمارستان در خواب ، نشان‌دهنده‌ی بروز بیماری و مشکلات است .

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن تیمارستان در خواب ، دلالت بر آن دارد که به بیماریی مبتلا خواهید شد ، یا در روابط شکست خواهید خورد ، باید تلاش کنید با تفکر بر این مشکلات فایق شوید .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید