لوک اویتنهاو می گوید :

دویدن

دویدن

در یک جهت خاص : بر آورده کردن آرزوها

دویدن

بدون لباس – لخت و عور- خیانت

دویدن

به دنبال یک دشمن : پیروزی

بچه ای که میدود : نیکبختی

مسابقه دو : رضایت

تماشای دوندگان : بگو مگو

بی هدف

دویدن

: مقداری پول زیاد بدستتان خواهد رسید
آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید