تعبیر خواب قاتل | معنی دیدن قاتل در خواب | تفسیر خواب قاتل از نظر معبرین

خواب قاتل

برای خواندن تعبیر خواب قاتل و معنی خواب قاتل از نظر معبرین اسلامی این مطلب را تا انتها دنبال کنید

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر در خواب مورد اصابت گلولة قاتلی قرار بگیرید ، نشانة آن است که بر تمامی رنجهای زندگی خود غلبه خواهید کرد .

2ـ اگر خواب ببینید قاتلی بالای سر مقتولی که لباسهایش آغشته به لکه های خون است ، ایستاده است ، دلالت بر آن دارد که بدبختی به سراغتان می آید .

3ـ دیدن فردی قاتل در خواب ، هشداری است . مراقب دشمنان خود باشید تا صدمه ای به شما برسانند .

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید