آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ دیدن معلم مدرسه در خواب ، علامت آن است که می خواهید با روشی ملایم از کسب دانش لذت ببرید .

2ـ اگر خواب ببینید معلم مدرسه هستید ، علامت آن است که می خواهید به مقامی مهم در عرصة ادبیات دست یابید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
avatar

آواتار

1398/12/10

این که تعبیر خواب نبود فقط تبلیغات بود.

پاسخ دادن

نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید