مولف گوید :

از خاصیتهای موتور یکی عشق به سرعت و دیگری حوادث ناگوار پیشبینی نشده و همینطور نقض حقوق دیگران است

پس اگر کسی سوار بر موتور خودش را ببیند با حوادث پیش بینی نشده ای مواجه خواهد شد .

در ضمن رسیدن سریع به اهداف نیز می تواند معنی داشته باشد .

وهمینطور ایجاد مزاحمتهائی برای مردم .

آیا این مطلب مفید بود؟ 116
avatar

امیر مهدی بشر دوست

1398/12/05

سلام لطفا بگید تعبیر خواب من چیست من خواب دیدم که کنار یک موتور سفید ایستاده ام و به موتور نگاه می کنم و دست بر روی او میکشم

پاسخ دادن

پاسخ به: امیر مهدی بشر دوست
avatar

تعبیر خواب

1399/03/19

تعبیر خواب شما این است به زودی در ثبت نام های ایران خودرو برنده خوش شانس یک دتسگاه پژو پارس TU5 می شوید و دست بر اون میبکشید .

پاسخ دادن

نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید