لیلا برایت می‌گوید :

دیدن پارک در خواب بیانگر آشنایی با افراد جدید است . اگر خواب ببینید که در پارکی قدم می‌زنید ، بیانگر حضور در یک جشن است .

آنلی بیتون می‌گوید :

1ـ اگر خواب ببینید در پارک زیبایی قدم می زنید ، علامت آن است که با تفریحات لذتبخش ، شادی در زندگی شما راه خواهد یافت .

2ـ اگر خواب ببینید با همسر خود در پارک قدم می زنید ، نشانة آن است که زندگی آسوده و شادی بخش خواهید داشت .

3ـ دیدن پارکهای متروک و ویران در خواب ، نشانة زندگی سخت و مشقت بار است .

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
avatar

الناز

1398/06/13

واقعا که...همه ی صفحه ها همین چند تا تعبیر رو نوشتن اخه این دو خط هم شد تعبیر لا عقل اطلاعات صفحتون رو بیشتر کنید!!!

پاسخ دادن

نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید