منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

دیدن این نوع حیوانات که شناخت زیادی از آن ها نداریم ولی به طور نا خود آگاه از انواعشان می ترسیم واکنش وحشتی است که در بیداری از قدرت های اطراف خویش داریم . وحشتی که ما از اشیا و اشخاص اطراف خود داریم یا ضعفی که در مقابل دیگران احساس می کنیم در خواب ما به شکل حیوانات خطرناک نقش می گیرد از جمله گوریل . پس اگر در خواب گوریل ببینید باید در بیداری علت آن را جستجو کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 8
avatar

لیلا

1399/08/04

با سلام خواب دیدم در منزل پدری توی اتاق پذیرایی سط رختخوابها نشسته بودم که کسی زنگ زد من باخودم گفتم حالا خیلی زشت شد که مهمون داره میاد و این وسط رختخوابها پهن هستند مردی که عاشقش عستم وارد شد و یهو دیدم رختخوابها جمع شده بودتد اما هنوز همون وسط بودند اون مرد با قدمهای خیلی بلند از روی رختخوابها رد شد و رفت نشست روی مبلها و شروع کرد با خانوادم حرف بزنه ، بعد دیدم توی حیاط بودیم و اون مرد از وسط صف دخترها که انگار خواهرهای من بودند عبود کرد و به شدت منو بغل کرد و خیلی محکم بوسید تعبیرش چیه لطفا

پاسخ دادن

نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید