همه دختران نه ساله باید روزه بگیرند ؟

روزه

روزه داری دختران در سن نه سالگی یکی از موارد بحث برانگیز در جامعه می باشد ، که خیلی ها در مورد آن اطلاعات کافی ندارند . آیا صرفا اگر دختری به لحاظ سن و شناسنامه به سن تکلیف و یا نه سالگی رسیده باشد روزه بر او واجب است ؟

روزه داری دختران در سن نه سالگی

وی افزود: خانواده‌ها می‌توانند با بیدار نگه داشتن این دخترها تا سحر هم از لحاظ تامین آب مورد نیاز بدن و هم تغذیه تا زمان اذان به آنها کمک کنند.

رضایی عنوان کرد: گروه دوم دخترهایی هستند که درحالی که به سن تکلیف رسیده‌اند اما رشد و توانشان در حد کودکان ۵ ساله بوده و تحمل گرسنگی را نخواهند داشت، لذا روزه گرفتن بر آنها هنوز واجب نشده است همان طور که بر افراد مسن کم توان نیز واجب نیست. پس روزه داری دختران در سن نه سالگی برای همه دختران نیست وبا توجه به شرایط و فیزیک بدنی هر شخص ، روزه بر او واجب می شود.

روزه داری دختران  و سایرین در چه صورت واجب نیست

وی بیان کرد: افرادی که دارای مشاغل سخت غیر قابل ترک هستند مانند کشاورزان که برداشت نکردن محصول درآمد و زحمت یک سال آنها را نابود می‌کند، در صورت بروز حرج و سختی شدید می‌توانند روزه خود را بخورند و دیگر برآنها واجب نیست. در مورد روزه داری دختران در سن نه سالگی هم به همین منوال است چنانچه از نظر توانایی بدنی آمادگی روزه گرفتن را نداشته باشند به هیچ عنوان روزه گرفتن جایز نیست .

نوشیدن آب به هنگام روزه داری در حد رفع هلاکت

رضایی در رابطه با خوف هلاک گفت: هنگامی که آب بدن به صورت کامل از دست رفته و خوف هلاک بر فرد عارض شود، نوشیدن آب تنها درحد رفع هلاکت جایز بوده و پس از آن می‌تواند به روزه خود ادامه دهد.

 

فتوای مراجع جهت روزه گرفتن دختران 9 ساله ضعیف

آیت الله خامنه ای

بنا بر نظر مشهور، بلوغ شرعى دختران همان تکمیل نه سال قمرى است که در این هنگام روزه بر آنها واجب است و ترک آن به مجرد بعضى از عذرها جایز نیست، ولى اگر روزه گرفتن براى ایشان ضرر داشته باشد یا تحمل آن برایشان همراه با مشقت زیاد باشد، افطار براى آنها جایز است.

دختر خانم های روزه اولی به دو گروه تقسیم می شوند که یک گروه از لحاظ جسمی توانایی گرفتن روزه را دارا بوده و رشد خوب و کاملی داشته اند. خانواده ها می توانند با بیدار نگه داشتن این دخترها تا سحر هم از لحاظ تامین آب مورد نیاز بدن و هم تغذیه تا زمان اذان به آنها کمک کنند.

گروه دوم دخترهایی هستند که در حالی که به سن تکلیف رسیده اند اما رشد و توانشان در حد کودکان 5 ساله بوده و تحمل گرسنگی را نخواهند داشت، لذا روزه گرفتن بر آنها هنوز واجب نشده است همان طور که بر افراد مسن کم توان نیز واجب نیست.

آیت الله مکارم شیرازی

اگر دختری که به سن بلوغ رسیده ولی به واسطه ضعف جسمی، توان روزه گرفتن در ماه مبارك رمضان را ندارد و حتی بعد از ماه رمضان هم تا سال بعد نمی تواند روزه های قضایش را بگیرد باید كفاره مد طعام را بدهد یعنی برای هر روز معادل 750 گرم گندم و مانند آن به فقیر بدهد و قضای این روزه ها بر او واجب نیست. این حکم تا زمانی که واقعا قادر بر روزه گرفتن نباشند ادامه دارد و در مورد پسران نیز جاری است.

آیت الله بهجت

بر پسر یا دخترى كه تازه بالغ شده اند و قدرت بر روزه گرفتن ندارند، روزه واجب نیست و كفاره هم ندارد؛ ولى بعدا باید قضاى آن روزه ها را به جا آورند.

آیت الله صافی

سن تکلیف دختران نه سال کامل قمری است و در عین حال، قدرت شرط تکلیف است. آنچه قدرت انجامش را دارد باید انجام دهد و آنچه قدرتش را ندارد تکلیف ساقط است. مثلاً اگر قدرت گرفتن روزه ندارد، نباید روزه بگیرد و هر وقت قدرت یافت قضای آن را بجا آورد، ولی نماز و حجاب و امثال اینها را که قدرت دارد، باید انجام دهد.

آیت الله سیستانی

ضعف به تنهایى مجوز روزه خوارى نیست هر چند شدید باشد، مگر این که موجب مشقت (سختی زیاد که عادتا قابل تحمل نیست) باشد که در این صورت خوردن یا آشامیدن (فقط) به مقدار ضرورت جایز است ولی به احتیاط واجب بقیه روز را امساک نماید و باید بعد از ماه مبارک رمضان قضا نماید و کفاره بر او واجب نیست.

امام خمینی

انسان نمى‌تواند به سبب ضعف بدن، روزه را بخورد، ولى اگر ضعف او به قدرى است که معمولاً نمى‌شود آن را تحمل کرد، خوردن روزه اشکال ندارد.

فاضل لنکرانی

در مورد دختران نه ساله که تازه به سن تکلیف رسیده اند باید گفت اگر روزه، موجب ضعفی شده که نمی توان تحمل کرد و برای او مشقت و حرج داشته باشد، روزه نگیرد. ولى بعداً در صورت توانایی، باید قضا کند و اگر تا ماه رمضان سال بعد قضا نکند براى کفاره روزه را که هر روز یک مُد طعام است، کفاره تأخیر (تقریباً 750 گرم گندم یا مانند آن) به فقیر بدهد، مگر این‌که در تأخیر نیز معذور باشد.

نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید