طراحی شیک آشپزخانه

آشپزخانه

بارها ممکن است که از خودمان سوال پرسیده باشید که چه رنگی برای آشپزخانه تان مناسب است

چه رنگی مناسب آشپزخانه است؟

بارها ممکن است که از خودمان سوال پرسیده باشید که چه رنگی برای آشپزخانه تان مناسب است .آشپزخانه می توان محل شور وعشق باشد وخانم ها معمولاً اکثر وقت خود را در این مکان بسر می برند. به همین دلیل باید این محیط، مناسب باشد. رنگ و فضای آشپزخانه بر روی روحیات خانم ها تاثیر می گذارد. سپس باید آشپزخانه از یک رنگ مناسب برخوردار باشد.

چه رنگی مناسب برای آشپزخانه است؟

رنگ آبی ویا رنگ قرمز، رنگ مناسب آشپزخانه است. این رنگ ها در کف آشپزخانه می تواند سنگینی و احساس پایدار داشته باشد. وهمچنین می توانید این رنگ ها را با رنگ قهوه ای ملایم ادغام کنید.  انتخاب این رنگها همانند رنگ طبیعت است. و باید عناصری در آشپزخانه خود استفاده کنیدکه متناسب با طبیعت باشد واین احساس را در خود تشدید کنید.
 استفاده ازاین رنگها برای کابینت ها بارنگ نارنجی و چوب می توان تلفیق کرد و یک رنگ دلخواه ومعجزه ای در آشپزخانه ی خود ایجاد کنید
 

رنگ دیوار اشپزخانه

 یکی از طراحان دکوراسیون امریکایی استراتژی خاصی برای رنگ دیوار آشپزخانه دارد. باانتخاب یک رنگ تندوقوی در آشپزخانه با وسایل گوناگون، می توانید احساس ایجاد خلق کنید. قبل ازاینکه تصمیم بگیریم از رنگهای تندوقوی استفاده کنید فضای خالی آشپزخانه را باید در نظر بگیرید. اگر یک فضای وسیعی دارید. از نظرمعماری دکوراسیون باید روی یک رنگ تمرکز کنید. اما اگر فضای خالی نواری ظریف یا کمی بود ممکن است این کار نتیجه جالبی نداشته باشد.از آشپرخانه ، طرح رنگ نزدیک به کابینت ها استفاده کنید تا یک افکت زیبایی ایجاد کند. رنگ دیوار باید طوری باشد که کابینت ها ی آَشپزخانه چشمگیر باشد، این روش نظر شخصی هر طراح است.
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید