انتشار عکس بدون سانسور از مهد آزادی در غرب

عکس

یک فعال فضای مجازی در توییتر با انتشار تصویری بدون سانسور آزادی در غرب را به اشتراک گذاشت.

آزادی و دموکراسی یک نوع از روشهای حکومتی است برای مدیریت با خطا و اشتباهات بسیار کم بر مردمی حق مدار. که در این شیوه حکومتی فرد یا گروه خاصی حکومت نمی‌کنند بلکه این مردم هستند که حکومت می‌کنند. آزادی بیان، آزادی اندیشه سیاسی و مطبوعات آزاد از دیگر ارکان اساسی دموکراسی هستند که برای مردم به ارمغان می‌آید.به تازگی یک فعال دنیای مجازی تصویری ازمهد آزادی و دموکراسی در غرب را منتشر کرده که یک زن برای محافظت از خودش هر روز وسیله ای را با خود حمل می کند. برای دیدن عکس بدون سانسور از مهد آزادی و دموکراسی در غرب.

عکس بدون سانسور از یک زن در غرب

یک فعال فضای مجازی در توییتر با انتشار عکس بدون سانسور از غرب را به اشتراک گذاشت و نوشت:

انتشار عکس بدون سانسور از غرب در توییتر

مهد آزادی

عکسی بدون سانسور از یک زن در غرب

منبع:مشرق

نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید