فصل پاییز یکی از فصل های سال می باشد که درختان در این فصل برگ درختان تغییر رنگ می دهند و می ریزند و به خزان تبدیل می شوند فصل پائیز به رنگ نارنجی و زرد می باشد در این فصل بارش باران زیادتر می شود و روزها کوتاه تر و شب ها بلندتر می شود چینی ها با فرارسیدن پاییز با کنار هم قرار دادن ۹۹۹ قطعه شیرینی به استقبال پاییز رفتند.

فصل پائیز

مراسم فصل پائیز در چین

 

استقبال چینی ها از فصل پاییز

چینی ها با کنار هم قرار دادن ۹۹۹قطعه شیرینی به استقبال فصل پاییزرفتند.

تصاویری از چینی ها در استقبال از پاییز

فصل پائیز

استقبال چینی ها از پاییز

فصل پائیز

999 قطعه شیرینی

فصل پائیز

چین

منبع: مشرق

 

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید