به گزارش ایلنا، پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: در ۴ماهه نخست امسال ۵۷ نفر به دلیل فوت ناشی از سوختگی به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۶ که تعداد فوت ناشی ازسوختگی ۷۲ نفر بود، ۲۰ درصد کاهش یافته است.

تعداد فوت ناشی از سوختگی

همچنین از کل فوت ناشی از سوختگی از فروردین تا تیرماه امسال ۴۳ نفر مرد و ۱۴ نفر زن بودند. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ۷۲ نفر فوت ناشی از سوختگی ارجاع شده به مراکز پزشکی قانونی استان ۴۹ مرد و ۲۳ نفر زن بودند.

فوت

فوت ناشی از سوختگی

 

تیرماه امسال نیز آمار فوت ناشی از سوختگی۲۰ مورد گزارش شده است.

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید