قتل شوهر به خاطر خیانت

قتل شوهر به خاطر خیانت،خیانت انگیزه فاطمه بوده است تا رضا همسر خود را به خاطر دوستی با زنی به نام سارا به قتل برساند .
  فاطمه فردوس ، زن جوانی است که در نیویورکپسر موردعلاقه اش به قتل رسانده است ، این زن هم اکنون  دستگیر شده است .

این زن  29 ساله در بازجویی های خود  به پلیس   گفت: من خیلی حسود هستم و رضا ( مقتول) هم این موضوع را می دانست اما بارها با کارهایی که انجام می داد ، من را عصبی کرده بود، به طوری که حتی به طرز نفس کشیدنش هم شک داشتم.

روزی که من رضا را کشتم، او خیلی به خودش رسیده بود، به موهایش ژل زده بود و صورتش را اصلاح کرده بود و به همین دلیل حس کردم با کسی قرار دارد و احتمالا من برایش خوب و کافی نبودم که او به سمت زن دیگری جذب شده است.

قتل شوهر به خاطر خیانت

قتل شوهر به خاطر خیانت

فاطمه گفت: من همیشه سعی می کردم برای او جذاب باشم این حس عصبی کننده را من تقریبا از زمانی که با او دوست شدم، داشتم.

وی افزود: خیلی با شک و تردید به او نگاه می کردم که خیلی فرز و سریع خودش را جلوی آینه مرتب می کرد و مطمئن بودم قصد و غرضی برای این کار ها دارد.

وقتی به او گفتم که چرا  به خودش می رسد ، با داد و فریاد با من برخورد کرد و موهایم را کشید و گفت که  خسته ام کردی ، دوست دارم با زن دیگری به نام سارا هم دوست باشم و از دست خودت و رفتار هایت خسته شدم ، آنقدر که به من تهمت زدی دوست دارم که فقط خیانت کنم.

وقتی این حرف هایش را شنیدم احساس کردم تمام صورتم قرمز شده و از بدنم حرارت بیرون می زند، خیلی ناگهانی به سمت رضا حمله کردم و با تیغ موکت بری که روی اُپن آشپزخانه بود به شکم او زدم به طوری که حس کردم ریه و شکمش پاره پاره شده است.

همسایه ها که از صدای بحث و دعوای ما متوجه قضیه شده بودند قصد داشتند با در زدن و صدا کردن ممتد، ما را کنترل کنند اما خیلی دیر شده بود و وقتی یکی از مردان ساختمان در را شکست ، همسایه ها با جسد خونی رضا مواجه شدند و وقتی تیغ را دست من دیدند فهمیدند که من او را کشتم و بعد از انتقال جسد به بیمارستان ، با پلیس تماس گرفتند و مرا به آن ها تحویل دادند.

پلیس پس از ثبت اظهارات آن ها ، در جست و جوی سارا است تا بداند این زن چه نقشی دارد؟

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید