پدر نوزاد می گوید : پسرم را با سر بخیه شده تحویل گرفتم و به سبب عفونت در خون در بخش NICU بیمارستان بستری است.

جزئیات خطای پرشکی در بیمارستان

 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این رابطه گفت: این گونه خطاهای پزشکی ناشی از تماس وسایل جراحی به خصوص هنگام سزارین در همه جای دنیا وجود دارد.

وی افزود: بیمار و خانواده وی می توانند مساله را از مجاری قانونی پیگیری کنند و اگر قصور جراح یا تیم جراحی تشخیص داده شود با آنان برخورد می شود.

نوزاد

قصور پزشکان در مورد نوزاد اصفهانی

 

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید