موثرترین روش جلوگیری از بارداری کدام است + 20 روش پیشگیری رایج

جلوگیری از بارداری همواره یکی از دغدغه های اصلی زوجین جوان است و نسبت به این مساله همیشه نگرانی هایی دارند. زیرا امکان دارد برخی روش ها مطمئن نبوده و باعث شود زوجین در زمانی که انتظار و آمادگی اش را ندارند بچه دار شوند. روش های متنوعی برای جلوگیری از بارداری وجود دارد که می توان به کار برد.