معنی آریا از کلمه نجیب و شریف گرفته شده است. و ایران یعنی سرزمین مردمان نجیب، شریف و شجاع.
قوم های آریایی در حدود دو هزار سال پیش در جنوب روسیه و در کنار دریاچه بایکال به علت سرما و یخبندان شدیدی که وجود داشت و همچنین به علت خشک سالی و کمبود مراتع به سه ناحیه اروپا، جنوب آسیا یا همان هندوستان و سرزمین دیگری که به یمن ورود آنها به آنجا ایران نام گرفت مهاجرت کردند.
آریایی ها به اقوام و قبایل گوناگونی تقسیم می شدند اما معروفترین شامل سه گروه مادها، پارت ها و پارس ها بودند.
ماد ها به ارتفاعات الوند و همدان یا همان هگمتانه مهاجرت کردند و این شهر را در آن جا بنا کردند.
پارت ها که به خاطر جدشان خود را اشکانی نام می نهادند در غرب خراسان و دشت دامغان، گرگان، و شاهرود سکونت گزیدند.
پارس ها در خوزستان و دشت فارس ساکن شدند.

آریایی ها دارای خصوصیات بسیاری نظیر:

درستکار، خلاق، علاقمند به خانواده و طایفه، مردمی بسیار سخت کوش، با انضباط، دارای احساس مسئولیت، هراسان از دروغ و معتقد به مبانی اعتقادی، بعد از پدر مقام دوم که در خانواده صاحب اختیار امور داخلی خانه و برتر بوده است مادر است، احترام به زن و اعتقاد به مبانی ازدواج تنها با یک زن، فرمان پذیری فرزندان از پدر و مادر و خیلی دیگر از ویژگی های با اهمیت را دارا بودند.
آریایی ها در بدو ورود به ایران از حیث تمدن از پایین تر از آشوری ها و بابلی ها همسایه های خود بودند اما بعد ها چیزهای زیادی از آن ها کسب کردند اما در فرهنگ و همچنین اخلاق بسیار بر آشوری ها و بابلی ها برتری داشتند.

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید