اسم های دخترانه در مدل های متفاوت زیادی یافت می شود اما هستند والدینی که انتخاب اسم دختر با الف را ترجیح می دهند. در این شرایط وجود لیستی از اسامی دخترانه با الف به شما کمک می کند تا بتوانید انتخابی درست داشته باشید. در تانما برای راحتی شما دوستان اسم های دخترانه با نظم و تیتری منظم ارائه شده است که به شما در انتخاب درست اسم کمک می کند و معنی این نوع از اسامی نوشته شده است.

اسامی دخترانه مذهبی با الف


 • آنسه : انس گیرنده، مانوس، خو گیرنده، همنشین نیکو
 • آمال : آرزوها
 • آتیه : آینده
 • آلا : نعمتها، نیکی ها، از اسامی قرآنی
 • آیه : نشانه، نشانه خدا
 • آیات : جمع آیه، اسم دختر شاعر شیعه بحرینی که بدست آل سعود شهید شد
 • آینور: اسم ترکیبی ترکی_عربی به معنی نور ماه، نورانی مثل ماه، روشنایی ماه، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و درخشان است.
 • اسم دخترانه مذهبی با (الف)
 • اسماء الهدی : نامهای هدایت، از اسامی قرآنی(نامهای هدایت خداوند)
 • ایما : اشاره
 • اکرم : بزرگوار، گرامی
 • اسماءالحسنی : نامهای نیکو، از اسامی قرآنی(نامهای نیکوی خداوند)
 • الوان : رنگها، نوعها، رنگارنگ، رنگین؛ گوناگون، گونهگون
 • ابتسام : تبسم، لبخندزدن
 • اصیلا : بانوی با اصالت
 • ارون : شاد و شادمان
 • اسنا : بانوی بزرگوار و بلندمرتبه
 • اکلیل : تاج
 • امینه : مؤنث امین
 • الهام : به دل افکندن، در دل انداختن؛ القاء معنی خاص در قلب به طریق فیض؛
 • امیرا : بانوی حاکم
 • امانه : اطمینان و آرامش قلب، دختری که وجودش مایه قوت قلب است
 • اسراء : اسم یکی از سوره های قرآن، به معنی معراج پیامبر
 • الحان : نواهای خوش، نغمه های دلکش، صدای موزون و خوش آیند
 • الیسا : دختری که مانند گل انار لطیف است + مرکب از الیس(عربی) به معنای گل انار و الف تانیث فارسی
اسم دختر با الف

اسم دختر با الف

اسامی دخترانه ایرانی با الف


 • اختر : ستاره، شهاب
 • ارغوان : نام گلی است
 • ارمغان : پیشکشی، هدیه
 • ارنواز : نیکو سخن و خوش گفتار. نام یکی از خواهران جمشید
 • اروس : سپید، درخشان و زیبا
 • اشااونی : زن پاک و راست
 • اشوچهر : از نام های برگزیده
 • اشودخت : از نام های برگزیده
 • اشوروی : از نام های برگزیده
 • اشوزاد : از نام های برگزیده
 • اشومهر : از نام های برگزیده
 • افروز : روشن، روشن کننده
 • افسانه : داستان، خاطره و یادمان
 • افسر : بالا و سرور
 • افسون : از نام های برگزیده
 • افشان : از نام های برگزیده
 • اَمُرداد : کمال و رسایی جاودانی
 • انارام : روشنایی بی فروغ و بی پایان
 • انگبین : عسل، شهد
 • انوش : جاویدان
 • انوشک : انوشه، جاودان
 • انوشه : بی مرگ و جاودان
 • انیران : روشنایی بی پایان
 • اَهونَوَر : نگهبان تن
 • ایران : آزادگان و سرزمین آزادی
 • ایرانبانو : بانوی ایرانی
 • ایراندخت : دختر ایران
 • ایشتار : ستاره باران و آب، تشتر(تیر)
 • آباندخت : نام زن داریوش سوم
 • آبگینه : شیشه، بلور
 • آبنوس : درختی که چوب آن سیاه رنگ است و میوه ای بسیار شیرین و به شکل انگور دارد.
 • آپامه : خوشرنگ و آب؛ دختر اردشیر دوم هخامنشی
اسم های زیبای دخترانه

اسم های زیبای دخترانه

 • آتری : آذر
 • آتشگون : سرخ فام، سرخ رنگ
 • آتوسا : نام دختر کورش، زن داریوش
 • آدخت : خجسته و نیکو
 • آذر : آتش، فروغ، روشنایی
 • آذربانو : بانوی آتش گون
 • آذرچهر : همانند روشنایی
 • آذرگون : گل همیشه بهار و نام دختری در ویس و رامین
 • آراسته : با نظم و ترتیب
 • آرام : قرار، سکون
 • آرام دخت : از نام های برگزیده
 • آرام دل : از نام های برگزیده
 • آرامش : آرمیدن
 • آرمیتا : آرمان، عشق پاک
 • آرمیتی : فروتنی و پاکی و محبت
 • آرمیدخت : از نام های برگزیده
 • آزادچهر : آزاده نژاد
 • آزاده : نام مادر گشتاسب
 • آزیتا : از نام های برگزیده
 • آژند : نام گلی است
 • آشتی : مهر و دوستی، یکرنگی
 • آشنا : یار، دوست
 • آشوب : شور، انقلاب
 • آشیان : لانه و کاشانه
 • آفتاب : گرمی، روشنایی
 • آفرین : درود و سپاس
 • آلاله : نام گلی است
 • آمی تیس : نام دختر آستیاک، پادشاه ماد، نام زن کورش
 • آناهیتا : بانوی پاک و بیگناه، پاکبانو
 • آندیا : نام زن اردشیر ساسانی
 • آنیتا : آناهیتا، ازبین برنده ناپاکی و پلیدی
 • آهنگ : قصد، سرود و نغمه
 • آوا : آواز، آهنگ
 • آوازه : شهرت و نام آوری
 • آویشن : گیاهی خوشبو
اسم دخترانه با الف

اسم دخترانه با الف

اسامی دخترانه قرآنی با الف


 • آتنا بقره 200 به ما بده، عطا کن به ما ـ فعل امر
 • اسماء اعراف 180 اسم ها، نام ها
 • الهه: (تلفظ: elāhe) (عربی) (= الاهه) (مؤنث ‘ اله ‘ رب النوع) ؛ پرستش کردن ؛ ماه نو ، آفتاب ؛ بتان ؛ (در ادیان) در اعتقادات قدیم نیمه خدایی که نماینده ی نوعی خاص بوده و به صورت زنی ظاهر می شده است .

اسامی دخترانه امروزی با الف


 • اَنوشا: بیمرگ و جاویدان
 • اُلگا: اولین قدیسه ی روسی، همسر و نایب
 • اِلسانا: مثل ایل، مثل مردم ایل و شهر و ولایت، چون خویشان
 • اِلناز: مایه افتخار ایل، باعث فخر و تفاخر شهر و ولایت؛ موجب نعمت و رفاه و آسایش
 • اِلیکا: هِل، دانه ی معطر گیاهی از تیره ی زنجبیل ها
 • اِلینا: نیکویی و نعمت برای ما
 • ایپک: ابریشم، حریر، ابریشمی
 • آتریسا: آذرگون مانند آتش، دختری با چهره ای زیبا و برافروخته
 • آترین: آذرین مانند آتش، زیبا و پر انرژی
 • آتنا: در اساطیر یونان، خدای اندیشه، هنر، دانش و صنعت
 • آتوسا: نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی و به معنی قدرت و توانمندی است. اسم ریشه یونانی دارد اما از گذشته دور در فرهنگ ایرانی بوده است.
 • آدرینا: آتشین، سرخ رو، دختر زیبا رو، بانوی آتشین
 • آدنیس: آدونیس، گلی به زرد و قرمز رنگ که موقع تابش خورشید باز می شود.
 • آراگل: آراینده گلها، زیبا کننده گلها
 • آرالیا: نام عمومی گروهی از گیاهان علفی، درختی و درختچه ای که بعضی از آنها زینتی اند.
 • آرشیدا: بانوی درخشان آریایی، بانوی آراسته و درخشان (آر به دومعنی به کار می رود: اول مخفف آریایی و دیگری مخفف آرا به معنای آراینده)
 • آرمانا: امیدوار، آرزومند
 • آرمیتا: الهه نعمت، آرامش یافته
 • آرمیس: روشن، پاک و جاودان، نام پسر زئوس و مایا
 • آرمینا: دختر همیشه پیروز، بانوی مقتدر، الهه زیبایی
 • آرنیکا: آریایی نیک خو
نام های زیبای دخترانه

نام های زیبای دخترانه

 • آروشا: درخشان، نورانی، باهوش، نام دختر داریوش سوم
 • آریانا : منسوب به آریا، آریایی، نام قدیم ایران
 • آریسان: مرکب از آری به معنای آریایی بعلاوه پسوند مشابهت، دختری که مانند آریاییان اصیل و نجیب است.
 • آناشید: مرکب از کلمه ترکی آنا به معنای مادر و کلمه فارسی شید به معنای خورشید. دختر زیباروی مادر، مایه دلگرمی و روشنایی زندگی مادر
 • آناهید: آناهیتا، ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که در اوستا به صورت دوشیزه ای بسیار زیبا و بلند بالا توصیف شده است.
 • آنیسا:مانند عشق - مبارز بزرگ، آنیس یونانی به معنای مقاومت و اعتراض + الف تعظیم فارسی

اسامی دخترانه کوتاه با الف


 • افسر: کلاه پادشاهی، تاج
 • آتر: آذر، آتش، اخگر
 • آدا: پاداش مینوی، فرشته توانگری
 • آذر: نام ماه نهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آتش، نام روز نهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
 • آرا: مخفف آراینده، آرایشگر، زیور، زینت
 • آسا: زیور مایه زیبایی و آرایش، وقار و ثبات و تمکین و آسودگی
 • آسو: شفق، هنگام طلوع خورشید، همچنین نام شرابی مست کننده که از قند سیاه درست می کنند.
 • آفت: بلا، بلیه، کنایه از زیبایی و عشوه گری
 • آنا: مادر
 • آنو: در دین بابلی، نام خدای آسمان
 • آوا: صدایی که به آواز خوانده می شود یا از آلات موسیقی به گوش می رسد.
 • آون: آونگ، نام رشته ای که خوشه انگور و بعضی میوه ها را به آن می بندند، آویزان، آویخته
 • آهو: جانور معروف که نام دیگر آن غزال است، آهو به زیبایی چشم و خرامش در رفتار معروف است.

اسامی دخترانه خارجی با الف


 • آلبا : سحر سپیده روشنی صبح
 • آلیس : بانوی نجیب زاده ، دختر اصیل ، خانم با اصل و نسب (ریشه فرانسوی)
 • آنا : معنی (ترکی) 1- زن، مادر، والده، مام؛ 2- زن سالخورده؛ 3- اساسی، پایه؛ 4- (اَعلام) (در میتولوژی یونان) آناپرانا خواهر ملکه دیدون، Didon که افسانهی او به هنگام کوچ مردم تروا به سرزمین های لاتین رواج یافت.
 • آنیسا : مبارز بزرگ (ریشه یونانی فارسی) – آنیس یونانی به معنای مقاومت و اعتراض + الف تعظیم فارسی
 • اگنس: فرار, خوش شانس, شاد, خلاق
 • امی (Amy): این نام فرم انگلیسی شده Amee است. امی نام مادر مردم روم بوده است.
 • آنجلا (Angela): آنجلا شکل دخترانه نام پسر انجلوس است. فرم های قدیمی تر آنجلیس به طور کامل توسط آنجلا جایگزین شده است.
 • آماندا (Amanda): این نام به معنای دوست داشتنی است. آماندا در اواسط قرن بیستم از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار بوده است.
 • الیزابت : قول و وعده خدا، اصل آن الیصابات: خداوند او را قسم خورد، همسر زکریا، مادر یحیی تعمیر دهنده
 • امیلیا : این نام در قرون وسطی زیاد رایج نبود ولی در قرن 19 بسیار مورد توجه قرار گرفت
 • ایزابلا : قول و وعده خداوند ، طاهر وپاکیزه
نام دختر زیبا با الف

نام دختر زیبا با الف

 • اریکا : اریکا اسم دخترانه است، معنی اریکا: 1- (در گیاهی) فوفل، پوفل، درختی از تیرهی نخل ها که در مناطق گرم آسیا میروید، نخل هندی؛ 2- (در عربی) فُوفَل، تانبُول، کَوتَل؛ (در انگلیسی و آلمانی) اریکا، Areka،Areca
 • الکساندرا : ال (اِخ) دختر حکمران مشهور تروآ که پریام نام داشت. وی بنام کاساندر نیز معروف است. (از قاموس الاعلام ترکی ج 1 ص 331)
 • [ الکساندرا : اَ ل ِ] (اِخ ) ملکه ٔ انگلستان.در کپنهاک بدنیا آمد (1844 - 1925 م.). وی دختر پادشاه دانمارک کریستیان نهم و همسر ادوارد هفتم بود.
 • آنجلنا : به معنی فرشته
 • آتنا : atena در اساطیر یونان، خدای اندیشه، هنر، دانش، و صنعت
 • آتنه : آتنا در اساطیر یونان، خدای اندیشه، هنر، دانش، و صنعت
 • آریان ariyan : بانوی بسیار مقدس – نام دختر مینوس پادشاه اساطیری یونان
 • آزاله azale : گلی خوشبو که معمولا به شکل قیف یا زنگوله است و به رنگهای سفید، صورتی، زرد، قرمز، و ارغوانی دیده می شود.
 • آلیس alis : بانوی نجیب زاده، دختر اصیل، خانم با اصل و نسب
 • اورانوس : نام هفتمین سیاره منظومه شمسی
 • ایده : فکر و اندیشه، رأی
 • آسنات asenat : نام همسر حضرت یوسف و دختر فوتی فارع کاهن شهر آون (یکی از مناطق مصر)
 • آرمینه : (ریشه ارمنی ) به معنی دختر ارمنی
 • آلنوش : (ریشه ارمنی ) به معنی عروس جاودانی دریا ، دختر زیبا ودلربا
 • آنوش : نامی دخترانه با ریشه ارمنی ( پایتخت قدیم ارمنستان )
 • ایلا : ( ریشه عربی ) به معنی هاله ی نورانی دور سر قدیسان ، ایلا و ایله در قاموس کتاب مقدس به معنی درختان آمده؛
 • آلوینا : به معنی دوستدار همه
 • اسم دخترانه خارجی اصیل
 • الیکا : (سنسکریت) 1- هیل [= هِل، دانهی معطر گیاهی از تیرهی زنجبیلیها]
 • آلما : به معنی درخت سیب جنگلی؛ 2- (در ترکی) سیب
 • آی تکین :( ریشه ترکی) به معنی مانند ماه.
 • آنیل : ( ریشه ترکی) 1- به خاطر آورده شدن؛ 2- مشهور، نامی.
 • آیسن :( ریشه ترکی ) 1- به معنی مانند ماه هستی؛ 2- (به مجاز) زیبارو.
 • آیلی : (ریشه ترکی ) به معنی مهتاب
 • ایپک : (ریشه ترکی ) به معنی حریر ،ابریشم ؛ ابریشمی

اسامی دخترانه ترکی با الف


 • الین: دختری برای فامیل و قوم
 • اِلآی: ماه ایل؛ (به مجاز) زیباروی ایل.
 • اِلسا: ال= ایل+ سا (پسوند شباهت) مثل ایل، همانند ایل.
 • اِلسانا: مثل مردم ایل و شهر و ولایت، مثل ایل، چون خویشان.
 • المینا: شهری است در غانا (غنا) در ساحل غربی افریقا (خلیج گینه)
 • اولدوز: ستاره، کوکب، اختر، نجم
 • ایپک: ابریشم، ابریشمی، حریر
 • ایل ناز:ایل (ترکی) +ناز (فارسی )،الناز، مایه ناز ایل
 • ایناز: آیناز، آی (ترکی) + ناز (فارسی) موجب فخر و مباهات ماه
 • الیانا: نیکی و هدیه، (به مجاز) به معنی مأنوس؛ دوست داشتن ایل، دوست مشوق ایل
 • اِلناز : مایه افتخار ایل، موجب نعمت و رفاه و آسایش، باعث فخر و تفاخر شهر و ولایت.
 • اچین: دنیا
 • ارتاش: مرکب از ار (شوهر) + تاش (پسوند همراهی)

نام دخترانه با الف

نام دخترانه با الف

 • ارمغان:هدیه ، رهاورد، سوغات
 • الما: سیب
 • ایناز: آیناز ترکیب آی ( ترکی) + ناز ( فارسی) موجب فخر و مباهات ماه
 • ایلیم:قبیله ام ، طایفه من
 • المینا: ال + مینا
 • ائلمیرا: (ال=ائل + میرا=مردن) :فدائی ، تقدیم به ایل، تقدیم به دنیاالناز :ال (ترکی) + ناز (فارسی)، ایل ناز موجب نازش ایل
 • اولدوز: ستاره
 • ایل ناز: ایل (ترکی) + ناز (فارسی)، مایه ناز ایل، = الناز
 • اماندا: آماندا، در پناه تو، در امان
 • اریدیس: (به ضم الف) نام همسر ارفاوس، شاعر و موسیقی دان ترکیه-در افسانه ها آمده است که اریدیس فرشته ای بود که معشوقه ارفاوس بود.
 • الکا: ناحیه ،سرزمین
 • ایلیار: به معنی محافظ خانواده ، کمک کننده به ایل، محافظ خانواده
 • ایدا: آیدا – شاد خوشحال
 • ایپک: (به کسر پ) به معنی ابریشم نرم و لطیف
 • ایلار (آیلار): مانند ماه، دختری که مانند ماه زیباست.
 • آتاناز: دختر نازنین بابا
 • آنالی: برخوردار از محبت مادر، کنایه از نور چشمی مادر
 • آوادان: قشنگ ، زیبا
 • آی: ماه
 • آی اوز: ماهرخ، ماهرو
 • آیتای: مانند ماه
 • آیتک: مانند ماه
 • آیدینلی: روشن
 • آیلی ناز: ناز و مهتابی
 • آیتن:آی( ترکی) + تن ( فارسی) مهوش، مه پیکر
 • آیجان: پاک و آراسته همچون ماه
 • آیدن: آیدین ، روشن و آشکار ، شفاف ، صاف ، معلوم ، واضح ، روشنفکر ، نام شهری در جنوب شرقی ترکیه ، از امرای ولایت لیدیا
 • آیدنگ: مهتاب
 • آیسا: آی( ترکی) + سا(فارسی) زیبا، مانند ماه
 • آیسان: آی ( ترکی) + سان ( فارسی) زیبا، مانند ماه
 • آی بی بی: ماه بی بی
 • آی پارا: ماه پاره، ماه نو
 • آی پری: آی(ترکی) + پری(فارسی) ماه پری
 • آی خانم: ماه بانو
 • آق گل: آق (ترکی) + گل (فارسی) گل سفید
 • آلاگل: آلا (ترکی) + گل (فارسی)، گل رنگی، نام بزرگترین تالاب جهان واقع در شمال آق قلا که متاسفانه اخیرا نابود شده است.
 • آی سا: آیسا ، آی( ترکی) + سا(فارسی) زیبا، مانند ماه
 • آی سودا: ماه در آب
 • آیدا: شاد، خوش
 • آیدان: بانوی زیبا رو ،مانند ماه ، دختری که چهره اش همچون ماه زیباست.
 • آیدک: آیتک،مانند ماه
 • آیتکین: مانند ماه - نام دخترانه با ریشه ترکی
 • آتلاز: اطلس، حریر، پارچه ای نرم و لطیف
 • آلان گوا: آلان قوا، زیبای وحشی
 • آلتنای: زر، طلای ناب
 • آلتون:ظلای ناب ، آلتنای، زر
 • آلتین: آلتنای، زر، طلای ناب
 • آلتین گلین: عروس طلایی
 • آلما: سیب، کنایه از زیبایی
 • آلماز: دافع ، از اعلام زنان
 • آلیش: شعله گیر، شعله

اسم خاص دختر با الف

اسم خاص دختر با الف

 • آماندانا: آماندا، در امان، در پناه تو
 • آق بانو:آق (ترکی) + بانو (فارسی)، بانوی سپید، کسی که چهره ای زیبا و سفید دارد.
 • آلان قوا: زیبای وحشی ، آلان گوا، زیبای وحشی
 • آنا: مادر
 • آناشید: مرکب از کلمه ترکی آنا به معنای مادر و کلمه فارسی شید به معنای خورشید . دختر زیباروی مادر ، مایه دلگرمی و روشنایی زندگی مادر
 • آی گل: آی ( ترکی) + گل ( فارسی) گلی چون ماه
 • آی گوزل:ماه زیبا
 • آی گین: ماننده ماه ، زیبارو ، دارنده روی چون ماه ، مرکب از آی به معنای ماه و گین پسوند شباهت
 • آی نشان: آی( ترکی) + نشان ( فارسی) دارای نشان ماه
 • آیا تای: بانوی درخشان، مثل ماه ، دختری که مانند ماه زیباست.
 • آیسل: درخشان مانند ماه و زیبا
 • آیداشن: شادی در ماه
 • آی سِئو: دوست داشتنی مانند ماه
 • آی سون: معادل مَهداد در فارسی ، هدیه ماه
 • آی سونا: زیباروی متعلق به ماه
 • آیمان: انسانِ ماه، زیبا چون ماه
 • آماندا: در پناه تو ، در مان تو
 • آیسو: مرکب از آی به معنای ماه بعلاوه سو به معنای آب ، ماه و آب ، زیبارو ، با طراوت و درخشنده
 • آیگل: درخشان مانند ماه و زیبا مانند گل
 • آیلا: هاله دور ماه
 • آنلی: عاقل و فهمیده
 • آنیرلی: دختر فهمیده
 • آیلار: خوب رویان ،زیبا رویان ، هاله دور ماه
 • آیلما: تاب ماه
 • آچالیا: نام گلی است
 • آدیگول: آنکه نامش همچو گل است
 • آدینا: نام کوهی معروف که شهر زنوز از بلاد آذربایجان را در برگرفته است
 • آرسیتا: نام منطقه ای ازسرزمین ماننا درغرب همدان فعلی
 • آسانا:دختر زیبا
 • آلنار: انارسرخ
 • آیپارا: هلال ماه ، ماه نو
 • آی قاش: دارای ابروانی همچون هلال ما
 • آیشین: شفق، اشعه ،پرتو ،شعاع نور
 • آی سین: همانند ماهی ،مثل ماه هستی،زیبا هستی
 • آیشن:مثل ماه صاف و دوست داشتنی
 • آیلی: مهتاب ، پر ماه نور از ماه
 • آیلان: همراه ماه، شبیه به ماه
 • آیدنگ: مهتاب
 • آیما: ماه من، مجازا عزیز من ، زیبا رو بانوی زیبا دختر خوش چهره
 • آینا: شیشه، آینه ، آبگینه ، دختر زیبارو ، بانوی سپید چهره
 • آیناز: آی( ترکی) + ناز ( فارسی) موجب فخر و مباهات ما
 • آینور: آینور ، نورانی مثل ماه ، نور ماه ،روشنایی ماه ، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و درخشان است

اسم دخترانه جذاب با الف

اسم دخترانه جذاب با الف

اسامی دخترانه لری با الف


آبرنگ: اسم دختر لری به معنی دختری که دارای پوستی لطیف و نرم است.

 • آریانا یعنی اسم دخترانه لری مشتق از کلمه آرییای (ایرانی) معنی اسم آریانا
 • آساره اسم لری به معنی ستاره
 • آسا یعنی کسی که بدو مهر فراوان دارند، نام چوبی مقدس در باور لرهاست، عصا، (در حالت تحبیب اصطلاحاً به معنی تکیه گاه والدین گفته می شود)
 • آسو یعنی افق، محل پایین رفتن خورشید
 • انوس یعنی به معنی مثل باد، سریع
 • ایل سیت میرا یعنی ایل برایت بمیرد
 • ایلدا یعنی به معنی مادر ایل، شیرزن
 • ایلماه یعنی ماه ایل

اسامی دخترانه کردی با الف


 • اَسرین: سرشک، اشک.
 • ارینا: آرینا، آریایی نژاد، از نسل آریایی
 • اوینار:عشق و دوست داشتن در حد کمال، عشق آتشین
 • ایوان: تراس ،ایوان
 • آرینا: آریایی نژاد، از نسل آریایی
 • آگرین: آتشین، به رنگ آتش
 • آسو: افق طلایی، شفق ، هنگام طلوع خورشید، همچنین نام شرابی مست کننده که از قند سیاه درست می کنند.
 • آلند: اولین پرتو خورشید
 • آروا:نام فرشته ای در آیین زرتشت
 • آسکی: آهو،کنایه از زیبایی و دلفریبی
 • آوات: خواسته ، آرزو
 • آوین: عشق
 • آیرین: ایل زیبا
 • آوینا: عشق

اسم دختر با الف

اسم دختر با الف

اسامی دخترانه گیلکی با الف


 • آبچین، کاغذهای شفاف و بسیار نازک رنگی.
 • اَرسو، اشک (غم و شادی)
 • آکوله، از انواع برنج.
 • الیزه، اسم مکان، محلی در رودبار.
 • آمله، دختر اشتاد دیلمی که بنای شهر آمل منسوب به اوست.
 • آموج، آموخته، خوگرفته.
 • آمولای، پروانه.
 • انگاره، تهیه و تدارک.
 • ایاز، شبنم.

اسامی دخترانه مازنی با الف


 • آتر: آذر، اخگر، آتش
 • آرمه
 • آشره
 • اریکا: نام روستایی در استان مازندران
 • اشلی: نام کوهی در مازندران
 • الیکا: نام روستایی در مازندران به معنی مال بسیار، دارایی فراوان؛ آلبالوی جنگلی که در جنگلهای مازندران و حاشیه دریای خزر یافت می شود.

اسامی دخترانه فرانسوی با الف


 • آتنا:در اساطیر یونان ، خدای اندیشه ، هنر ، دانش ، و صنعت
 • آراشید:پسته زمینی یا پسته شام
 • آرژان:نقره
 • آریان:بانوی بسیار مقدس – نام دختر مینوس پادشاه اساطیری یونان
 • آزاله:گلی خوشبو که معمولاً به شکل قیف یا زنگوله است و به رنگهای سفید ، صورتی ، زرد ، قرمز ، و ارغوانی دیده می شود
 • آلیس:بانوی نجیب زاده ، دختر اصیل ، خانم با اصل و نسب
 • الیزه:(در اساطیر) الیزه یا شانزلیزه مقر زیرزمینی اشباح متقی و بهشت یونانیان و رومیان است ؛ نام روستایی در رودبار .
 • اورانوس:هفتمین سیارۀ منظومۀ شمسی به نسبت فاصله از خورشید.

اسامی دخترانه گل با الف


 • آبرون: گل همیشه بهار
 • آبشن: شکل دیگر آویشن، گیاهی علفی و معطر از خانواده نعناع با شاخه های فراوان و گل های سفید یا صورتی
 • آبگون: به رنگ آب، گل نیلوفر
 • آتشی: نام نوعی گل، به رنگ آتش، سرخ
 • آذربو: بته ای با گل های تکی زرد رنگ که در نواحی کویری و کناره های آب های شور می روید
 • آذربویه: بوته ای از تیره اسفناج با گل های تکی زرد رنگ که در نواحی کویری و کناره های آبهای شور می روید
 • آذرگل: گلی سرخ رنگ شبیه شقایق
 • آذرگون: گلی است از دسته شقایق ها که رنگش زرد است و میانش مشکی است ، به رنگ آتش
 • آذریون: به رنگ آتش، معرب آذرگون، گل آفتاب گردان
 • آژند : نام گلی است
 • آلاله: شقایق، گلی به رنگ زرد سفید یا قرمز که انواع گوناگون خودرو و زینتی دارد
 • آلیسا: ایرسا، رنگین کمان، به بوته سوسن کبود نیز بدان جهت که دارای گل های زرد و سفید و کبود است ایرسا گویند
 • آوشن: آویشن، گیاهی علفی و معطر از خانواده نعناع با شاخه های فراوان و گل های سفید یا صورتی
 • آویز: گلی زینتی به شکل زنگوله و قرمز رنگ
 • آویشن: گیاهی علفی و معطر از خانواده نعناع با شاخه های فراوان و گل های سفید یا صورتی
 • آویشه: آویشن، گیاهی علفی و معطر از خانواده نعناع با شاخه های فراوان و گل های سفید یا صورتی
 • آهار: گلی مرکب با گل برگ های پیوسته به رنگ های سفید، قرمز، نارنجی، صورتی، یا دو رنگ که انواع گوناگون کم پر و پُرپَر دارد
 • آزاله: گلی خوشبو که معمولا به شکل قیف یا زنگوله است و به رنگ های سفید، صورتی، زرد، قرمز، و ارغوانی دیده می شود
 • آزالیا: گلی خوشبو که معمولا به شکل قیف یا زنگوله است و به رنگ های سفید، صورتی، زرد، قرمز، و ارغوانی دیده می شود
 • آدنیس: آدونیس، گلی به زرد و قرمز رنگ که موقع تابش خورشید باز می شود
 • آدونیس: آدنیس
 • ابریشم: گلی به صورت رشته های باریک آویخته به رنگ زرد یا سرخ که در تابستان ها می روید و شب ها باز می شود
 • اختر: ستاره، کوکب، نام گل و گیاهی است
 • ارغوان: درختی است زینتی از تیره پروانه واران با گل هایی به رنگ سرخ مایل به بنفش
 • ارکیده: گلی با رنگ های درخشان که یک گلبرگ آن از دو گلبرگ دیگرش بزرگ تر است
 • اطلسی: گلی شیپوری و خوشبو به رنگ های سفید، نیلی، صورتی، ارغوانی، یا سرخ
 • اقاقی: اقاقیا
 • اقاقیا: (معرب از یونانی) درختی است که گل های خوشه ای سفید یا صورتی خوشبو و معطر دارد
 • الیا: گل خطمی صحرایی
 • الیسا: دختری که مانند گل انار لطیف است، مرکب از الیس (عربی) به معنای گل انار و الف تانیث فارسی
 • انارگل: گل انار
 • ایرسا:زنبق سفید، سوسن، آیرسا
آیا این مطلب مفید بود؟ 51
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید