بسیاری از پدر و مادرها هستند که ترجیح می دهند تا اسمی خاص و اصیل را برای فرزند خود برگزینند. برای انتخاب اسم دختر می توانید به مراجع اسم دختر در شاهنامه مراجعه کنید. برای انتخاب یک اسم دخترانه شیک در شاهنامه کافی است تا لیستی از اسامی دخترانه شاهنامه داشته باشید. اسم دخترانه قشنگ در شاهنامه بسیار دیده شده است و به همین منظور برخی از والدین این نوع از اسم ها را دوست دارند. در ادامه می توانید برخی از اسم دخترانه خاص در شاهنامه را مشاهید کنید.

اسم دختر در شاهنامه با الف:


 • آرزو = نام همسر سلم
 • آزاده = نام همسر تور
 • ارنواز = خواهر جمشید که ابتدا همسر ضحاک شد و سپس به همسری فریدون درآمد
 • اسپینوی = نام همسر تژاو سردار تورانی

اسم دخترانه در شاهنامه با ت:


 • تهمینه = دختر شاه سمنگان که با رستم ازدواج کرد
اسامی دخترانه در شاهنامه

اسامی دخترانه در شاهنامه

اسم دختر در شاهنامه فردوسی با ج:


 • جریره = دختر پیران که با سیاوش ازدواج کرد

اسم دخترانه زیبا در شاهنامه با ر:


 • رودابه = دختر مهراب و سیندخت که با زال ازدواج کرد

اسم دختر در شاهنامه با س:


 • سودابه = دختر شاه هاماوران . همسر کیکاووس
 • سهی = همسر ایرج
 • سیندخت = همسر مهراب . مادر رودابه

اسم دخترانه در شاهنامه با ش:


 • شهربانو = دختر گیو . همسر رستم
 • شهرناز = خواهر جمشید . ابتدا همسر ضحاک بود و سپس به همسری فریدون درآمد

اسم دخترانه اساطیری در شاهنامه با ف:


 • فرانک = نام مادر فریدون
 • فرنگیس = دختر افراسیاب . همسر سیاوش
اسم دختر خاص در شاهنامه

اسم دختر خاص در شاهنامه

نام دختر در شاهنامه با گ:


 • گرازه = از سران سپاه رستم
 • گردآفرید = دختر گژدهم سردار ایرانی که سهراب عاشق او شد
 • گلشهر = همسر پیران

نام دخترانه در شاهنامه با م :


 • ماه آفرید = همسر ایرج
 • منیژه = دختر افراسیاب . همسر بیژن
 • مهین بانو گشسب = دختر رستم . همسر گیو
آیا این مطلب مفید بود؟ 363
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید