اسم دخترانه مذهبی یکی دیگر از دسته های پر طرفدار اسم است و هستند پدران و مادرانی که بخواهند یک اسم دخترانه مذهبی را برای فرزند خود برگزینند . اگر شما از آن دسته از پدران مادرانی هستید که مایلید نام فرزندتان ریشه در باورهایتان داشته باشد ما در تانما بیش 200 اسم دخترانه مذهبی را برای شما آورده ایم با ما همراه شوید

اسم دخترانه مذهبی

نامهای قرآنی

اسم دخترانه مذهبی با حرف الف

آنسه : انس گیرنده ، مانوس ، خو گیرنده ، همنشین نیکو

آمال : ارزوها

آنسه : مانوس، همنشین نیکو

آتیه : آینده

آلاء : نعمتها ،از اسامی قرآنی

آیه : نشانه ،نشانه خدا

آیات : جمع آیه، اسم دختر شاعر شیعه بحرینی که بدست آل سعود شهید شد

آینور: اسم ترکیبی ترکی_عربی به معنی نور ماه ، نورانی مثل ماه ، روشنایی ماه ، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و درخشان است.

اسماء الهدی : نامهای هدایت،از اسامی قرآنی(نامهای هدایت خداوند)

اسماءالحسنی : نامهای نیکو،از اسامی قرآنی(نامهای نیکوی خداوند)

ابتسام : تبسم،لبخندزدن

اکلیل : تاج

اسنا : بانوی بزرگوار و بلندمرتبه

امیرا : بانوی حاکم

امانه : اطمینان و آرامش قلب ، دختری که وجودش مایه قوت قلب است

اصیلا : بانوی با اصالت

ارون : شاد و شادمان

ایما : اشاره

اسراء : اسم یکی از سوره های قران، به معنی معراج پیامبر

الحان : نواهای خوش ، نغمه های دلکش ، صدای موزون و خوش آیند

الیسا : دختری که مانند گل انار لطیف است + مرکب از الیس(عربی)به معنای گل انار و الف تانیث فارسی

اسم دخترانه مذهبی با حرف ب

بشری : بشارت ،از القاب قرآن،(بشارت برای مومنین)

بصیرا : دختر بینا و دانا

اسم دخترانه مذهبی

اسم دخترانه قرآنی

اسم دخترانه مذهبی با حرف ت

تالیا : تلاوت کننده قرآن

تبارک : یعنی مبارک شد ،از صفات خدا

تبسم : لبخند

ترنم : زمزه یک نغمه، آواز، نغمه

تکتم : نام چاه زمزم،نام مادر امام رضا ،بانوی رازدار و رازنگهدار

تسنیم : رودی در بهشت (سوره مطففین)

تینا : در عربی (طین) به معنی گِل سرخ

اسم دخترانه مذهبی

نام های دخترانه

اسم دخترانه مذهبی با حرف ث

ثنا : حمد، شکر، سپاس

ثمر : ثمره، میوه

ثمره : میوه

ثمینا : گرانبها و ارزشمند (ترکیبی عربی -فارسی)

ثمینه : گرانبها

ثمین : گرانبها

اسم دخترانه مذهبی با حرف ج

جنان : بهشتها ،باغها،از اسامی قرانی

اسم دخترانه مذهبی باحرف ح

حانیه : یکی از القاب حضرت فاطمه زهرا(س)

حنیفا : حق ،راست(لقب ادیان توحیدی و مسلک حضرت ابراهیم)

حنیفه: حق ،راست(لقب ادیان توحیدی و مسلک حضرت ابراهیم)

حورا : حور،حور بهشتی

حورانه : مثل حور زیبا

حره : دختر آزاده ،از اسامی حضرت زهرا، از القاب بانوان اشرافی،(حر اسم اولین شهید کربلا هم هست)

حامده : سپاسگزار،حمدکننده خدا

حدیث : سخنی که از پیامبر(ص) یا بزرگان دین نقل می کنند ، داستان، سرگذشت، سخن

حدیثه : نو و تازه

حکیمه : زن حکیم و دانشمند،از القاب حضرت زهرا

حسنی : نیکو،پسندیده

حسنا : زن زیبا

حسیبا : مرکب از حسیب به معنای پاک نژاد و پاکزاد و الف نسبت ، دختر با اصل و نسب

حمراه(hamraah) : حوری لقا، در کمال زیبایی (سفید)

حمرا : سرخ

حماسه : دلیری و شجاعت،کار افتخارآفرین

حنا : نام گیاهی بهشتی

حنان : بسیار مهربان ،یکی از نام های خداوند ،در دعای جوشن کبیر می تونید ببینید

حنانه : ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ، ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪﻩ ، ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ، ستونی که قبل از ساختن منبر پیامبر اسلام(ص) هنگام وعظ به آن تکیه می فرمودند

حور آسا : حور(عربی) + آسا(فارسی) آن که چون حور زیباست

حور آفرین : حور( عربی) + افرین (فارسی)= آفریننده حور یعنی زنی که دختر زیبا بدنیا میاورد

حوردیس : انکه چون حور زیباست

حور رخ : همانند حور

حورزاد : زاده حور ،از شدت کمال زیبایی انگار از نسل حور است

حوری دخت : دختر حوری

حوروش : آنکه چون حور زیباست

حور بانو

حوریا : آنکه چون حور زیباست

حلما : دختر صبور ،از صفات حضرت زینب

حلیا : آنچه در چشم خوش میدرخشد (حلی+ا)

حلیه : زینت ،زیبا و خوش اندام، دیبای بهشتی

اسم دخترانه مذهبی

نام های دخترانه مذهبی

اسم دخترانه مذهبی با حرف خ

خضرا: سبز ،تازه

اسم دخترانه مذهبی با حرف د

دینا : اسم خواهر حضرت یوسف ،به معنی دین هم هست

دعاء : دعا ،راز و نیاز و درخواست

درا (dorra): دختر زیبا و ارزشمند ،مانند در

اسم دخترانه مذهبی با حرف ر

راحله : مؤنث راحل - بانوی مسافر

ردا : عقل و خرد

راحل : دختر مهاجر

راضیه : پسندیده ، خوش ، خشنود ؛ (در اعلام) از القاب فاطمه زهرا(س)

رافعه : اوج دهنده، رفیع کننده (باعث افتخار)

رایان : اسم کوهی در حجاز

رایحه :عطر خوش(رایحه الجنت) ،عطر حضرت زهرا

راکعه : رکوع کننده،(در قرآن آمده:وارکعوا مع الراکعین)

راحیل : نام یک فرشته،راحیل عربی شدهٔ لغت عبری رَجِل به معنای بی گناه است. راحیل همسر دوم و محبوب یعقوب و مادر یوسف و بنیامین است. نام او در کتاب پیدایش در تورات ذکر گشته است. راحیل دختر لابان و خواهر کوچک تر لیاه است. مادر یعقوب، ربقاه ، خواهرلابان بوده است. راحیل در نزدیکی بیت لحم یهودیه مدفون است.

رحمه : نام همسر حضرت ایوب

رضیه : اسم بانوی پادشاهی که بر هند در زمان سلطنت مسلمانان سلطنت کرد

رضوانه

رمان : انار ،میوه بهشتی در قرآن

رمانه : دختری که مانند انار لطیف است

ریحان : گیاه و گل خوشبو و معطر، در حدیثی از امام علی (ان المرئه ریحانه و… ترجمه: زن (دختر و …) مانند گل خوشبویی است،پس به انجام کارهای سخت وادارشان نکنید)

ریحانه : گل خوشبو و معطر (مثل اسم قبل،نام مادر امام رضا،از القاب حضرت زهرا

رانیا : قریب و نزدیک

رمیصا : بانوی دلیر و جنگجوی صدر اسلام که از زنان دیگر و همچنین خیمه پیامبر دفاع کرد تا اینکه پس از مقاومت و دلیری بسیار شهید شد(ام سلیم ، دختر ملحان بن خالد بن زید یکی از صحابه معروف رسول الله،همچنین نام یکی از دو ستاره ای که بر ذراع است)

رمیصا : بانوی دلیر و جنگجوی صدر اسلام که از زنان دیگر و همچنین خیمه پیامبر دفاع کرد تا اینکه پس از مقاومت و دلیری بسیار شهید شد(ام سلیم ، دختر ملحان بن خالد بن زید یکی از صحابه معروف رسول الله،همچنین نام یکی از دو ستاره ای که بر ذراع است)

اسم دخترانه مذهبی

نام های دخترانه قرآنی

اسم دخترانه مذهبی با حرف ز

زمزم : نام چشمه ای که به خاطر دعای مادر حضرت اسماعیل در مکه نمایان شد

زوفا : گیاهی معطر از خانواده نعنا

زیتون : از اسامی قرآنی و یکی از میوه هایی که در قران به آن سوگند خورده شده،نماد فلسطین و همچنین صلح و انسان دوستی

زیتونه : یک دانه زیتون

اسم دخترانه مذهبی با حرف س

ساهره : چشمه روان

سالمه : بدون عیب، در کمال سلامت

سامره : نام شهری در عراق که مرقد امام دهم و یازدهم در آن واقع شده است

ساجده : دختر سجده کننده(عبادت کننده خدا)

ساعده : دختر مددیار، یاری کننده

سامیرا: سمیرا، زن بزرگوار، نام محلی در نزدیکی مکه،نام عمه شیرین در داستان خسرو و شیرین ترجمه عربی مهین بانو است

سامیه : یعنی بانوی بلندمرتبه و از القاب حضرت زینب

سبا : سوره ۳۴ قرآن کریم، شهری در یمن که بلقیس ملکه آنجا بوده، در عبری به معنی انسان

ستیا (setia) : زن با حیا . بانوی بلند مرتبه . نام حضرت معصومه که دختر حضرت موسی ابن جعفر هستند

ستیلا (satila) : نام دختر امام موسی کاظم و لقب حضرت مریم

سدنا: سجده کننده بر خانه خدا – مرکب از سدن(عربی) به معنای سجده کردن به کعبه + ابف فاعلی (فارسی)

سدن (saden) : پارچه ای که روی کعبه می کشند،خدمتکارکعبه

سجده : معنیش روشه

سلاله : یعنی نسل، از القاب حضرت زهرا

سلنا

سِلما : صلح، آشتی، زنِ صلح طلب، پاکی و پاکدامنی

سلوا (سلوی) : نوعی پرنده(بلدرچین) در قرآن که در بهشت هم هست

سلوی (بر وزن حلوا ) : کبوتر بهشتی در قرآن

سما : آسمان

سمانه : سمانی بلدرچین

سوره : سوره قرآن

سوده : دختر سبزه روی چشم مشکی ، خرده الماس و فلزات گرانبها

سنا : روشنایی

سندس (sandas): پارچه ای ابریشمی و لطیف ، در قرآن آمده است که لباس ابرار از جنس سندس ساخته شده استدمعنی دیگرش میشه دختری که پوشاننده بهشتیان است

سمیه : دختر کوچک والا مقام، صدای خوش، اوازی که در آن خیر باشد، نام مادر عمار یاسر یکی از اصحاب پیامبر(ص)

اسم دخترانه مذهبی با حرف ش

شریفه : زن شرافتمند

شعری (shera) : نام ستاره ای ،در قرآن هم آمده

شفیعه : زن شفاعت کننده

شمسا : دختری که مانند خورشید است،درخشان و پرتوافشان

شمیس : خورشید کوچک

شکرانه : معنیش روشه

اسم دخترانه مذهبی با حرف ص

صونا : دوری از گناه ،خویشتنداری از گناه

صبرا : بردباری

صدیقه : اسم مونث، بمعنی بسیار راستگو و درستکار و از اسم ها و القاب حضرت فاطمه(س) و حضرت مریم (س)

صالحه : دختر و زن نیکوکار

اسم دخترانه مذهبی با حرف ض

ضحی: سپیده صبح،در قرآن بهش قسم خورده شده

اسم دخترانه مذهبی با حرف ط

طهورا : پاکیزه، پاک کننده ، از اسامی قرآنی (شرابا طهورا)

طاهره : طاهر، زن پاک و مبرا از عیب، لقب فاطمه زهرا (ع) و لقب خدیجه همسر پیامبر (ص)

طلیعه : پدیدار گشتن، ظاهر شدن، پیشرو

طنان : پرطنین، بلندآوازه، مشهور

اسم دخترانه مذهبی

نام دختر

اسم دخترانه مذهبی با حرف ع

عارفه : زن عالم و عارف

عادله: زن دادگر

عابده : زن عبادت کننده

عاتکه : نام دختر عبدالمطلب(جد پیامبر(ص) ) در واقع نام عمه پیامبر

عادیات : اسم سوره ای از قرآن

عالیه : عنوانی احترام آمیز برای بانوان،به روایتی نام دختر امام علی النقی(ع)

عامره : آبادکننده

عسل : از اسامی قرآنی، در قرآن دربارش گفته شده: در ان نوعی شفاست.

عرشیان : عرش(عربی) + ی(فارسی) + ان(فارسی) ملائکه، فرشتگان

عطیه : هدیه عطا شده (از طرف خداوند)

عفاف : پاکدامنی

عفیف : پاک دامن

عفیفه : زن پاک دامن

علیا (elia) : بانوی والا،رفیع ، فکر کنم مونث “علی” باشه

عهدیه : پای بند به عهد و پیمان

اسم دخترانه مذهبی با حرف غ

غدیره : گیسوی بافته شده، مونث شده کلمه (غدیر)

غزاله : نوعی آهو بره ی ماده، (به مجاز) آفتاب، چشمه ی آفتاب، (در اعلام) به قولی نام مادر امام چهارم علی بن حسین (ع) بوده است - آهو بره ماده

غانیه : دختر جوان پاکدامن

اسم دخترانه مذهبی با حرف ف

فائزه : نائل ، رستگار، از اسامی قرآنی

فائقه : پیروز شده

فارهه : دختر زیبا و با نمک

فاطیما : اسم حضرت فاطمه به زبان عبری ،حضرت فاطمه با همین نام بر شهری از مردم پرتقال ظاهر شد و خود را صدیقه کبرا معرفی کرد که دوازده فرزند داشت و …(این ماجرا مورد تایید پاپ و تمام کلیساییان است)

فریضه : عمل واجب

فصیحه : فصیح و گویا،بانوی فهمیده

فهیمه : فهیم

اسم دخترانه مذهبی

نامهای دخترانه,

اسم دخترانه مذهبی با حرف ک

کوثر : نیکی بسیار، نام یک سوره قرآن که درباره حضرت زهراست

اسم دخترانه مذهبی با حرف ل

لیلا : درازترین و تارترین شب، سرخوشی از می، همسر پیامبر اسلام

لیالی : شبها

اسم دخترانه مذهبی با حرف م

ماریه : زن سپید و درخشان، نام یکی از همسران پیامبر

مائده (Mā-’ede) : خوردنی، طعام، نام سوره ای در قرآن کریم

محدثه : یکی از القاب حضرت فاطمه(س) ، زنى که براى او حدیث گفته می شود ، تازه ، نو

مریم : نام حضرت مریم ، نام یک نوع گل سفید رنگ و خوشه ای

مکرمه (mokrame) : مورد احترام واقع شده،بانوی محترم

مبینا : آشکار و روشن،از اسامی کلام وحی

متینا : دختر متین و باوقار

محیا : یکی از صفات خدا ،زنده و پویا

محیصا : رستگار شده ، پاک و آمرزیده (به فتح میم). در قرآن کریم به معنای محل فرار و پناهگاه آمده است (دارای ریشه پارسی و مذهبی)

مشکات : (در قدیم) چراغدان، از واژه های قرآنی

ملیسا : زمانی بین مغرب و نماز عشا؛ ماه صَفر؛ ماهی بین آخر گرما و زمستان

ملیحه : (در قدیم) (به مجاز) ملیح، زیبا و خوشایند، دارای ملاحت، با نمک؛ (در قدیم) دوست داشتنی و مورد پسند

ملیکا : اسم رومی، مادر امام مهدی

مسیحا :منجی بلند مرتبه، منجی مبارک، مسیح (عربی) + ا (فارسی )، الف اضافه شده به آخر مسیح الف تعظیم است

مولود : زاده شده، به دنیا آمده، تولد، میلاد، حاصل

مهنا (mohanna ) : گوارا و خوش

مهدی (مهدا خونده میشه،دخترونست ) : هدایت شده ،(اگه موضع ظهور بچه دار شدین بذارین ،هدایت شده بدست مهدی)

مهدیه (Mah-die) : عروس

مهلا : آهسته، آرام

اسم دخترانه مذهبی

اسم قرآنی دختر

اسم دخترانه مذهبی با حرف ن

نرجس : نام گل ، لقب مادر حضرت مهدی عج الله فرجه الشریف

نفیسه : گران بها، قیمتی؛ ارجمند و گرامی

نسیبه : دارای اصل و نسب؛ خویشاوند و نزدیک

نشاط : (عربی) 1- شادی، خوشی، سرزندگی؛ 2- (در قدیم) میل، عزم، شوق

نعیمه : نعمت، پرنعمت، نرم، لطیف، از نامهای بهشت

نور : معنیش روشه،از اسامی خدا(نور آسمانها و زمین)

نورا : درخشان ،تابان(از نور میاد)

نها : عقل و خرد (اسم قرآنی)

نیّره : نورانی، روشن، منیر، بسیار درخشان

اسم دخترانه مذهبی با حرف و

وفا: ایفای عهد، پیمان پایی، دوستی، صمیمیت

وحیده:مؤنث وحید، یگانه، یکتا، بی نظیر

اسم دخترانه مذهبی با حرف ه

هدیه زهرا : دختری که هدیه و عطیه از طرف حضرت زهراست

هدی : هدایت ،از القاب قرآن،(هدایت برای مومنین)

اسم دخترانه مذهبی با حرف ی

یامین : اسم مادر حضرت یوسف،(مادر بنیامین)

یسنا : حمد و ستایش،نماز

یوکابه : (عبری) به معنی " خداوند مجداست "؛ (در اعلام) مادر هارون و موسی و مریم و عمه ی زوجه ی عمرام لاوی

اسم دخترانه مذهبی

اسامی دخترانه قرآنی

آیا این مطلب مفید بود؟ 40
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید