کشور ایران، کشوری است که در آن اقوام مختلفی با زبان و عقاید خاص خود زندگی می کنند. یکی از اقوام ایرانی، لرهای بختیاری هستند. معمولا بیشتر کسانی که اصلیت لری دارند، ترجیح می دهند تا نام فرزند خود را از اسامی دخترانه لری برگزینند. اگرچه بیشتر اسم دخترانه لری خاص هستند اما انتخاب یک اسم دخترانه لری قشنگ می تواند تا حدودی مشکل باشد. همه خانواده ها، دوست دارند تا بهترین و با معنی ترین نوع اسم را برای فرزند خود انتخاب کنند. برای انتخاب اسم دخترانه لری زیبا در ادامه لیستی تهیه شده است که در این لیست می توانید انواع اسم دختر لری را بیابید و یک اسم دخترانه لری شیک را برای فرزند خود برگزینید.

اسم دخترانه لری خاص

اسم دخترانه لری خاص

اسم دخترانه لری با حرف الف:


 • آبرنگ یعنی دختری که دارای پوستی لطیف و نرم است.
 • آریانا یعنی مشتق از کلمه آرییای (ایرانی)
 • آساره یعنی ستاره
 • آسا یعنی کسی که بدو مهر فراوان دارند، نام چوبی مقدس در باور لرهاست، عصا، (در حالت تحبیب اصطلاحاً به معنی تکیه گاه والدین گفته می شود)
 • آسو یعنی افق، محل پایین رفتن خورشید
 • انوس یعنی به معنی مثل باد، سریع
 • ایل سیت میرا یعنی ایل برایت بمیرد
 • ایلدا یعنی به معنی مادر ایل، شیرزن
 • ایلماه یعنی ماه ایل

اسم دخترانه لری با حرف ب:


 • برگام؛ به ضم ب، به معنی ابروهایم
نام دختر لری

نام دختر لری

اسم دخترانه لری با حرف ت:


 • تیارا اسم تیارا یعنی روشنی چشم اسم دختر و پسر، چشم آرا و زیبا
 • تیام یعنی به معنی چشم هایم و در واقع به مفهوم عزیز دل یا همه چیزم می باشد. اسمی پسرانه و دخترانه
 • تُرنه (torne)
 • تِی گل یعنی کنار گل
 • تی گل یعنی چشم گل
 • تی ناز یعنی چشم ناز
 • تیدا یعنی چشم مادر

اسم دخترانه لری با حرف چ:


 • چی گل یعنی مثل گل
 • چیدا یعنی مانند مادر یا از لحاظ مهر و عاطفه شبیه مهر مادرانه
 • چیمه یعنی مثل ماه نام لری دخترانه

اسم دخترانه لری با حرف خ:


 • خاتی یعنی بانو – خاتون
 • خاتین یعنی بانو – خاتون
اسم دخترانه لری

اسم دخترانه لری

اسم دختر لری با حرف د:


 • داگل یعنی مادر گل
 • دالیا یعنی مادر زیبا؛ اسم بین المللی است.
 • دلسا یعنی به معنی عزیز دل و تکیه گاه
 • دنا یعنی نام کوهی در کهگیلویه و بویراحمد
 • دیارا یعنی به معنی شاخص و نامدار

نام دختر لری با حرف ر:


 • ریشنا یعنی روشنا – نور – روشنایی
 • رۈشنا معادل اسم ریشنا است. روشنا فارسی نیز هست.

نام دخترانه لری با حرف س:


 • ساواش یعنی به معنی سایه همراه
 • سایدا یعنی سایه مادر. سایه مادر، پناه مادر.
 • ستین یعنی به معنی عزیز، ستون (در حالت تحبیب اصطلاحاً به معنی ستون و تکیه گاه والدین گفته می شود.)
 • سوتیام یعنی نور چشمانم؛ مرکب از سو به معنای نور و روشنایی و تیام به معنای دو چشم است.
 • سیدا یعنی سرپناه مادر، اسم زیبای لری برای دختر.
 • سی ناز
نام دخترانه لری

نام دخترانه لری

اسم دخترانه لری با حرف گ:


 • گلاره یعنی چشم
 • گوطلا یعنی چیزی با ارزش همچون طلا، آنچه به زیبایی طلا باشد.

اسم دخترانه لری با حرف م:


 • مریدا یعنی مثل مادر
 • منتیا یعنی به معنی درون چشمان، کنایه از بسیار عزیز بودن است.
 • می ناز

اسم دختر لری با حرف ن:


 • نَشمی یعنی زن زیبا رو، زیبا
 • نَشمین یعنی باوقار هم چنین معنی زن زیبا رو، خوش رو برایش آمده است.
 • نارینا یعنی به معنی مثل دانه انار، افسانه ای لری
 • نیش ها یعنی نوش طلب – درپی آرامش – صلح جو – کام طلب
اسم دخترانه بختیاری

اسم دخترانه بختیاری

اسم دخترانه لری با حرف و:


 • ویرا یعنی یاد و خاطره، اسم دختر و پسر

اسم دخترانه لری با حرف ه:


 • هاویر یعنی به معنی در یاد مانده
 • هیلناز یعنی به معنی سرخگون ، نازنین و به رنگ بور
 • هانا یعنی فریاد، اسم دختر (لری لرستان)؛ معنی اسم هانا
 • هرسام یعنی اشکهام کنیه از عزیزم، اسم لری برای دختر (لری بختیاری)
 • هرنگ یعنی تاب و توان دل و مجازا قدرت و امید زندگی، معنی معنی آرامش و تسکین دهنده نیز برایش آمده است. نام لری برای دختر و پسر
 • هیلمی یعنی داری موی بور و زرد مانند. اسم زیبا برای دختر خانم ها (لری لرستانی)
 • هیوا یعنی امید
اسم دخترانه لری شیک

اسم دخترانه لری شیک

آیا این مطلب مفید بود؟ 995
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید