اسم های دخترانه مازنی در مقایسه با دیگر اسامی تا حدودی کمتر هستند اما باز هم زیبایی خود را دارند. برای انتخاب اسم دختر مازنی ، بهتر است تا معنی این اسم ها را بدانید. در بین اسم دخترانه شمالی، اسم های خاص و خوش آهنگ زیادی دیده می شود که تا به امروز استفاده های زیادی داشته اند و خانواده هایی که اصلیت مازندرانی دارند، انتخاب این سبک از اسم ها را ترجیح می دهند.

اسم دختر مازنی با الف


 • آتر: آذر، اخگر، آتش
 • آرمه
 • آشره
 • اریکا: نام روستایی در استان مازندران
 • اشلی: نام کوهی در مازندران
 • الیکا: نام روستایی در مازندران به معنی مال بسیار، دارایی فراوان؛ آلبالوی جنگلی که در جنگلهای مازندران و حاشیه دریای خزر یافت می شود.

نام دختر مازنی با ب


 • بدری
 • به مونی: به مانند
اسم دخترانه مازنی شیک

اسم دخترانه مازنی شیک

اسم دخترانه مازنی با ت


 • ترمه: نوعی پارچه با نقش های زیبا
 • ترنم: آواز، نغمه
 • تِرنه: شادابی، جذابیت؛ کاربرد در روستاهای مازندران
 • تساپه: “تسا” یا “تیسا” یعنی برهنه، خالی، خالص و “په” یعنی لنگه، و “تیساپه” یعنی بی لنگه
 • تنی: در گویش مازندران یعنی شکوفه
 • تی تی: معنی شکوفه است
 • تلکا: نام درخت
 • توسکا: نام درخت
 • تیسا: خالص
 • تیسا ناز: در گویش مازندران مرکب از تیسا (خالص) + ناز (زیبا)
 • تتیسا یا تیتیسا: شکوفه، به مانند شکوفه
 • تیلدا: برگرفته از گِل (اشاره به انسان که وجودش برگرفته از خاک است)

اسم دخترانه مازنی خاص با خ


 • خورشید (اسپهبد خورشید در ناحیه جنوبی سواد کوه)

اسم دختر مازنی با د


 • دلکش: جذب کننده دل، دلربا، دلپذیر
 • دلوسه: دلخواه
 • دوکا
 • دیما: یعنی زیبارو؛ دیم یعنی رخساره و رو + الف اسم ساز
 • دیماه: زیبارو؛ آنکه صورتش مثل ماه است.
اسم دخترانه مازنی زیبا

اسم دخترانه مازنی زیبا

اسم دختر مازنی با ر


 • راشا
 • راشر
 • روجا: درخشان ترین ستاره شب، آخرین ستاره که تا سپیده صبح می درخشد؛ ستاره صبح
 • روشا: چوبی بزرگ برای کندن گردو از درخت
 • ریرا: در گویش مازندران به معنی “بیدار باش”، “به هوش باش”

اسم دخترانه مازنی زیبا با س


 • سانیا: در گویش مازندران به معنی سایه روشن جنگل
 • سرگل

اسم دختر مازنی با ش


 • شبره: شبنم
 • شکال: در گویش مازندران آهو
 • شوکا: نام آهوی وحشی
 • شهربانو: شمشاد خانم

اسم دختر مازنی با گ


 • گیلانه
 • گالِک به معنی گُلِ کوچک
اسم دخترانه مازنی قشنگ

اسم دخترانه مازنی قشنگ

نام مازنی گیلکی با م


 • ماتیسا: ماهتیسا، در گویش مازندران به معنی ماه تنها است.
 • ماتینا: در گویش مازندرانی ماتینا یعنی گل سرخ،
 • ماه تتی: شکوفه ماه، مهتاب
 • میانا: یعنی آفتابی و روشن که میانا هم اسم مازندرانی
 • ماجان: معجن، ماهگان، مانند ماه، نام قدیم رودی در اطراف شاهرود
 • مانلی: مازندرانی بمان برایم: اَعلام: نام شخصیتی در شعر علی اسفندیاری: نیما یوشیج ؛ مانلی در ثبت احوال نام دخترانه است.
 • ماهتو: مهتاب
 • مسل
 • میترا: شاهزاده مازندرانی
 • میشکا: میچکا، گنجشک در زبان مازندرانی
 • مها: در گویش مازندران ابر

اسم دخترانه مازنی قشنگ با ن


 • نار تی تی: به معنی شکوفه انار
 • ناریسا: مانند انار
 • ناکتا: ناک= یک نوع گلابی، تا = مانند؛ دختر شیرین مثل گلابی
 • نجمه: نام نوعی سبک ساز در مازندرانی؛ اسم عربی هم هست و از این حیث از دید خیلی از پدرمادرها اسم مذهبی دختر به حساب می آید.
 • معنی اسم نوشیکا: آهوی تازه به دنیا آمده، بچه آهو
 • نیشا: غنچه
اسم دخترانه مازنی

اسم دخترانه مازنی

اسم دخترانه مازنی با و


 • وارش: باران
 • وندای
 • ونوشه = گل بنفشه
 • وهار به معنی بهار
آیا این مطلب مفید بود؟ 29
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید