اسامی دخترانه خاص بسیار زیاد هستند و انتخاب از بین این اسامی تا حدودی سخت است. برای این که بتوانید برای فرزند خود یک انتخاب درست داشته باشید در ابتدا باید لیستی از اسامی دخترانه شیک را بررسی کرده و با معنی آن ها را تفکیک کنید. وجود لیست اسم دخترانه به شما کمک می کند تا انتخاب های خود را محدودتر کنید. در هر زمانی اسم های خاصی در بین اسامی خاص و پرطرفدار قرار می گیرند. به همین دلیل در ادامه لیستی از اسامی دخترانه زیبا به همراه معنی آن ها گرد آوری شده است. این اسامی دخترانه پرکاربرد هستند و برای بسیاری از والدین مناسب خواهد بود.

اسم دختر با الف:


 • آباندخت : نام زن داریوش سوم
 • آتوسا : نام دختر کورش ، زن داریوش
 • آذر : آتش، فروغ، روشنایی
 • آراسته : با نظم و ترتیب
 • آرام : قرار، سکون
 • آرام دخت : از نام های برگزیده
 • آرامش : آرمیدن
 • آرمیتا : آرمان، عشق پاک
 • آرمیدخت : از نام های برگزیده
 • آزاده : نام مادر گشتاسب
 • آزیتا : از نام های برگزیده
 • آشنا : یار، دوست
 • آلاله : نام گلی است
 • آمی تیس : نام دختر آستیاک، پادشاه ماد، نام زن کورش
 • آناهیتا : بانوی پاک و بیگناه، پاکبانو
 • آندیا : نام زن اردشیر ساسانی
 • آنیتا : از نام های برگزیده
 • آوا : آواز، آهنگ
 • اختر : ستاره، شهاب
 • ارغوان : نام گلی است
 • ارمغان : پیشکشی، هدیه
 • افروز : روشن، روشن کننده
 • افسانه : داستان، خاطره و یادمان
 • افسر : بالا و سرور
 • افسون : از نام های برگزیده
 • ایران : آزادگان و سرزمین آزادی
 • آمال : ارزوها
 • آنسه : مانوس، همنشین نیکو
 • آتیه : آینده
 • آلا : نعمتها ، نیکی ها ، از اسامی قرآنی
 • آیه : نشانه ، نشانه خدا
 • آیات : جمع آیه، اسم دختر شاعر شیعه بحرینی که بدست آل سعود شهید شد
 • آینور: اسم ترکیبی ترکی_عربی به معنی نور ماه ، نورانی مثل ماه ، روشنایی ماه ، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و درخشان است.
 • ابتسام : تبسم،لبخندزدن
اسامی دخترانه جذاب

اسامی دخترانه جذاب

اسم دختر با ب:


 • بشری : بشارت ، مژده ، از القاب قرآن (بشارت برای مومنین)
 • بانو : خانم، کلمه احترام درباره بانوان
 • بانو گشسب : نام دختر رستم زال ، زن گیو و مادر بیژن
 • بردبار : شکیبا، با حوصله
 • برنا : جوان ، خوش اندام
 • بلوت : درخت سودبخش
 • بنفشه : نام گلی است
 • بهار : نخستین فصل سال
 • بهاره : از آن بهار
 • بهشت : پردیس، بهترین
 • بهناز : از نام های برگزیده
 • بهنوش : نیکوترین نوشیدنی
 • بهین : بهترین ، نیکوترین
 • بوستان : باغ پر گل
 • بی تا : یکتا، بی مانند
 • بیدار : هشیار و سرزنده
 • بینا : روشن، دل آگاه

اسم دختر با پ:


 • پاداش : پاداش
 • پارمیدا : از نام های برگزیده
 • پارمیس : نام دختر بردیا پسر کورش بزرگ
 • پاکچهر : خوش صورت
 • پاکدل : پاکیزه دل، دلپاک، خوش قلب
 • پانته آ : پایدار، نام زن آریاسب، سردار نامدار کوروش بزرگ
 • پرتو : فروغ، روشنایی
 • پردیس : باغ بهشت
 • پرند : پارچه ابریشمی
 • پرنیان : حریر ، دیبا
 • پروانه : از نام های برگزیده
 • پروین : نام ستاره ای
 • پری : زن زیبا
 • پری بانو : از نام های برگزیده
 • پری سیما : زیبا روی
 • پریچهر : پری رخسار، خوشگل، زیبا روی
 • پریدخت : از نام های برگزیده
 • پریسا : مانند پری
 • پریسان : از نام های برگزیده
 • پریماه : از نام های برگزیده
 • پریناز : از نام های برگزیده
 • پریوش : پری مانند
 • پگاه : سحر، بامداد
 • پوپک : پرنده ای است، هدهد
 • پوران : از نام های برگزیده
 • پونه : بوته و گلی خوشبو

اسم دخترانه با ت:


 • تالیا : تلاوت کننده قرآن ، مرکب از تالی عربی به معنی تلاوت کننده + الف تانیث فارسی (اسم فارسی عربی)
 • تبارک : یعنی مبارک شد ،از صفات خدا
 • تبسم : لبخند
 • ترنم : زمزه یک نغمه، آواز، نغمه
 • تکتم : نام چاه زمزم،نام مادر امام رضا ،بانوی رازدار و رازنگهدار
 • تسنیم : رودی در بهشت (سوره مطففین)
 • تینا : در عربی (طین) به معنی گِل سرخ
 • تابان : نورانی، فروغمند
 • تابش : نورافشان
 • تابناک : پرتو، نورانی
 • ترانه : تر و تازه، لطیف، نرم
 • ترگل : گل تازه
 • تُرنج : نام میوه ای است
 • تَرَنُم : آواز خوش
 • تناز : نام مادر لهراسب. دختر آرش
 • تندیس : پیکره، تصویر
 • تهمینه : زن رستم و مادر سهراب
 • توران : از نام های برگزیده
 • توراندخت : از نام های برگزیده
اسم دخترانه

اسم دخترانه

اسم دخترانه با ث:


 • ثنا : حمد، شکر، سپاس
 • ثمر : ثمره، میوه
 • ثمره : میوه
 • ثمینا : گرانبها و ارزشمند (ترکیبی عربی -فارسی)
 • ثمینه : گرانبها
 • ثمین : گرانبها

اسم دخترانه با ج:


 • جنان : بهشتها ،باغها،از اسامی قرانی
 • جام : پیاله، ساغر
 • جانانه : دوست داشتنی
 • جوانه : جوان، جوانی،رویش
 • جویبار : کنار جوی آب

اسم دخترانه با چ:


 • چشمه : آب طبیعی از کوه
 • چکاوک : آهنگی از موسیقی ایرانی
 • چهرزاد : از نام های برگزیده
 • چیترا : از نام های برگزیده
 • چیستا : دانش و دانایی . نام جوانترین دختر اشوزرتشت ، ایزد دانش

اسم دختر با ح:


 • حورا : حور،حور بهشتی
 • حامده : سپاسگزار،حمدکننده خدا
 • حدیث : سخنی که از پیامبر(ص) یا بزرگان دین نقل می کنند ، داستان، سرگذشت، سخن
 • حدیثه : نو و تازه
 • حکیمه : زن حکیم و دانشمند،از القاب حضرت زهرا
 • حسنیه : نیکوتر، کار نیک، عاقبت نیکو
 • حسنا : زن زیبا
 • حماسه : دلیری و شجاعت،کار افتخارآفرین
 • حنا : نام گیاهی بهشتی
 • حنان : بسیار مهربان ،یکی از نام های خداوند ،در دعای جوشن کبیر می تونید ببینید
 • حنانه : ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ، ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪﻩ ، ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ، ستونی که قبل از ساختن منبر پیامبر اسلام(ص) هنگام وعظ به آن تکیه می فرمودند
 • حوری دخت : دختر حوری
 • حوریا : آنکه چون حور زیباست
 • حلما : دختر صبور ،از صفات حضرت زینب

اسم دخترانه با خ:


 • خزر: فتان – دختر که عشوه هایی زیرکانه می ریزد
 • خاور : جای خورشید یا سرزدن خورشید
 • خجسته : شادباش، مبارک
 • خندان : خندیدن، با لبخند
 • خورشید : هور، هور شید
 • خوشچهر : نیکو روی
 • خوشروی : خوشرو، خوش صورت، خوشگل
 • خوشه : چند دانه که در کنار هم آویزان باشند
اسامی دخترانه محبوب

اسامی دخترانه محبوب

اسم دخترانه با د:


 • دینا : اسم خواهر حضرت یوسف ،به معنی دین هم هست
 • درا (dorra): دختر زیبا و ارزشمند ،مانند در
 • درسا: مانند در، مروارید ، در(عربی) + سا(فارسی)
 • دُخمل : از نام های برگزیده
 • دُرافشان : روشن، تابان ، شیرین سخن
 • درخشان : درخشنده، روشنایی دهنده
 • دُردانه : دانه در، مروارید بزرگ
 • درسا : از نام های برگزیده
 • دُرنا : نام پرنده ای است
 • دریا : از نام های برگزیده
 • دل آرا : مایه نشاط و خرمی
 • دل آرام : آرامش دهنده دل
 • دل افروز : روشن کننده دل
 • دل انگیز : نشاط آور
 • دلاویز : دلپسند، مرغوب، دلخواه
 • دلبر : یار و معشوق
 • دلخوش : خوشدل، خوشحال ،شادمان
 • دلدار : دلبر, معشوق, دلیر, دلاور, شجاع
 • دلشاد : خوشحال ، شادمان
 • دلکش : دلربا, دلپذیر, دلفریب
 • دنیا : گیتی ،جهان
 • دیبا : نوعی پارچه ابریشمی
 • دینا : از نام های برگزیده

اسم دخترانه با ر:


 • راحل : دختر مهاجر
 • رافعه : اوج دهنده، رفیع کننده (باعث افتخار)
 • رایان : اسم کوهی در حجاز
 • رایحه :عطر خوش(رایحه الجنت) ،عطر حضرت زهرا
 • راحیل : نام یک فرشته، راحیل عربی شدهٔ لغت عبری رَجِل به معنای بی گناه است. راحیل همسر دوم و محبوب یعقوب و مادر یوسف است. نام او در کتاب پیدایش در تورات ذکر گشته است. راحیل دختر لابان و خواهر کوچک تر لیاه است. مادر یعقوب، ربقاه ، خواهرلابان بوده است. راحیل در نزدیکی بیت لحم یهودیه مدفون است.
 • رضوانه : بهشتی ، زیبارو
 • ریحان : گیاه و گل خوشبو و معطر، در حدیثی از امام علی (ان المرئه ریحانه و… ترجمه: زن (دختر و …) مانند گل خوشبویی است،پس به انجام کارهای سخت وادارشان نکنید)
 • ریحانه : گل خوشبو و معطر (مثل اسم قبل،نام مادر امام رضا،از القاب حضرت زهرا
 • رمیصا : بانوی دلیر و جنگجوی صدر اسلام که از زنان دیگر و همچنین خیمه پیامبر دفاع کرد تا اینکه پس از مقاومت و دلیری بسیار شهید شد(ام سلیم ، دختر ملحان بن خالد بن زید یکی از صحابه معروف رسول الله،همچنین نام یکی از دو ستاره ای که بر ذراع است)
 • رازیانه : گیاهی خوشبو
 • رخسار : روی، چهره، صورت ، سیما
 • رخشانه : رخشان و درخشنده
 • رخشنده : درخشان ، نورانی
 • رسا : بالغ، بلند
 • رُکسانا : نام دختر داریوش سوم هخامنشی
 • رودابه : فرزند تابان و مادر رستم دستان
 • روژین : سرخ فام
 • روشنک : دختر دارا
 • روناک : روشنایی
 • رویا : خاطره های شیرین

اسم دخترانه با ز:


 • زمزم : نام چشمه ای که به خاطر دعای مادر حضرت اسماعیل در مکه نمایان شد
 • زوفا : گیاهی معطر از خانواده نعنا
 • زیتون : از اسامی قرآنی و یکی از میوه هایی که در قران به آن سوگند خورده شده،نماد فلسطین و همچنین صلح و انسان دوستی
 • زیتونه : یک دانه زیتون
 • زادمهر : برآمده از روشنایی
 • زرافشان : افشاننده سیم و زر
 • زراندام : از نام های برگزیده
 • زربانو : نام دختر رستم و خواهر بانو گشتاسب
 • زرستان : نام دختر ارجاسب
 • زرشام : نام دختری از خاندان جمشید
 • زرگیس : از نام های برگزیده
 • زرگیسو : از نام های برگزیده
 • زرمان : زرمانند و بسیار زیبا
 • زرنگار : از نام های برگزیده
 • زری : منسوب به زر، زر دار
 • زرین : طلایی
 • زُمرد : گوهر، از سنگ های قیمتی
 • زیبا : خوبروی، خوش چهره
 • زیبا دخت : از نام های برگزیده
 • زیباچهر : خوش رو
 • زیور : آرایش، پیرایه

اسم دختر با ژ:


 • ژاله : شبنم
اسامی دخترانه پرطرفدار

اسامی دخترانه پرطرفدار

اسم دختر با حرف س:


 • ساهره : چشمه روان
 • سامره : نام شهری در عراق که مرقد امام دهم و یازدهم در آن واقع شده است
 • ساجده : دختر سجده کننده(عبادت کننده خدا)
 • سبا : سوره 34 قرآن کریم، شهری در یمن که بلقیس ملکه آنجا بوده، در عبری به معنی انسان
 • ستیا (setia) : زن با حیا . بانوی بلند مرتبه . نام حضرت معصومه که دختر حضرت موسی ابن جعفر هستند
 • سجده : معنیش روشه
 • سلاله : یعنی نسل، از القاب حضرت زهرا
 • سما : آسمان
 • سمانه : سمانی بلدرچین
 • سمین : چاق، فربه ، ارزشمند و عالی ، معمولاً در مورد سخن و شعر گفته می شود
 • سوره : سوره قرآن
 • سنا : روشنایی
 • ساحل : از نام های برگزیده
 • سارا : از نام های برگزیده
 • ساغر : جام و پیمانه
 • سالومه : حساب سال و ماه
 • ساویس : با ارزش، گرانمایه
 • سایه : از نام های برگزیده
 • سپیده : آغاز بامداد
 • ستاره : اختر،کوکب
 • سرور : شادمانی
 • سمن : نام گلی است ، یاسمین
 • سمیرا : از نام های برگزیده
 • سنبل : نام گلی است
 • سودابه : نام زن کیکاووس
 • سوزان : نام زن رامشگر تورانی
 • سوسن : نام گلی خوشبو
 • سوگل : از نام های برگزید
 • سوگند : از نام های برگزیده
 • سیما : روی ، چهره ،صورت
 • سیمین : نقره فام، سفید
 • سیمین دخت : ازنام های برگزیده

اسم دختر با ش:


 • شریفه : زن شرافتمند
 • شفیعه : زن شفاعت کننده
 • شکرانه : معنیش روشه
 • شیما : زنی که روی چانه اش خال دارد ، زن زیبای عرب، نام دختر حلیمه سعدیه دایه پیامبر(ص)
 • شاداب : تر و تازه، خرم - نام سخنوری بوده است
 • شادکام : شادمان، کامران، کامروا
 • شادی : سرور و شادمانی ، خوشی
 • شاهدخت : از نام های برگزیده
 • شبنم : ژاله
 • شراره : جرقه، ریزش آتش
 • شکرناز : از نام های برگزیده
 • شکفته : از نام های برگزیده
 • شکوفه : گل های رنگارنگ میوه
 • شهرزاد : از نام های برگزیده
 • شهرناز : نام خواهر جمشید
 • شهلا : از نام های برگزیده
 • شهناز : از نام های برگزیده
 • شهنواز : از نام های برگزیده
 • شهین : از نام های برگزیده
 • شیدا : شیفته
 • شیرین : مزه شادکامی
 • شیرین گل : از نام های برگزیده
 • شیفته : عاشق، مجنون
 • شیوا : رسا و بلند و کشیده

اسم دختر با ص:


 • صالحه : دختر و زن نیکوکار
 • صبا : نسیم ملایمی که از طرف شمال شرق می وزد، پیام رسان میان عاشق و معشوق، نام یکی از شعب بیست و چهارگانه موسیقی قدیم
 • صبرا : بردباری
 • صدف : نوعی جانور نرم تن که قدما اعتقاد داشتند اگر قطره باران در آن جا بگیرد به مروارید تبدیل می شود ، نام سه ستاره به شکل مثلث

اسم دختر با ض:


 • ضحی : سپیده صبح،در قرآن بهش قسم خورده شده

اسم دختر با ط:


 • طهورا : پاکیزه، پاک کننده ، از اسامی قرآنی (شرابا طهورا)
 • طاهره : طاهر، زن پاک و مبرا از عیب، لقب فاطمه زهرا (ع) و لقب خدیجه همسر پیامبر (ص)
 • طناز: بسیار زیبا، دلنشین و فریبنده
 • طنان : پرطنین، بلندآوازه، مشهور

اسم دختر با ع:


 • عارفه : زن عالم و عارف
 • عادله : مؤنث عادل، بانوی با انصاف
 • عابده : زن عبادت کننده
 • عالیه : عنوانی احترام آمیز برای بانوان،به روایتی نام دختر امام علی النقی(ع)
 • عسل : از اسامی قرآنی، در قرآن دربارش گفته شده: در ان نوعی شفاست.
 • عطیه : هدیه عطا شده (از طرف خداوند)
 • عفیفه : زن پاک دامن
 • عهدیه : پای بند به عهد و پیمان

اسم دختر با غ:


 • غدیره : گیسوی بافته شده، مونث شده کلمه (غدیر)
 • غانیه : دختر جوان پاکدامن
 • غنچه : از نام های برگزیده

اسم دختر با ف:


 • فائزه : نائل ، رستگار، از اسامی قرآنی
 • فائقه : پیروز شده
 • فارهه : دختر زیبا و با نمک
 • فاطمه : نام دختر پیامبر(ص) ، زنی که بچه خود را از شیر گرفته باشد
 • فریضه : عمل واجب
 • فصیحه : فصیح و گویا،بانوی فهمیده
 • فهیمه : فهیم
 • فرانک : نام مادر شاه فریدون
 • فرخنده : مبارک، پرارج
 • فرزانه : گرامی، ارجمند
 • فرشته : از نام های برگزیده
 • فرناز : از نام های برگزیده
 • فرنگیس : نام دختر افراسیاب، زن سیاوش، مادر شاه کیخسرو کیانی
 • فرنوش : از نام های برگزیده
 • فروزان : نورانی، شعله ور
 • فروزش : روشن
 • فروزنده : از نام های برگزیده
 • فروغ : روشنایی، تابش
 • فریبا : فریبنده
 • فریماه : از نام های برگزیده
 • فیروزه : نگین انگشتر

اسم دختر با ک:


 • کوثر : نیکی بسیار، نام یک سوره قرآن که درباره حضرت زهراست
 • کاملیا
 • کامروا : خوشبخت، خرسند
 • کتایون : نام زن کی گشتاسب در شاهنامه
 • کیانا : طبیعت، اهل هرچیز
 • کیانبانو : از نام های برگزیده
 • کیاندخت : از نام های برگزیده
 • کیمیا : کمیاب
اسامی دخترانه پرکاربرد

اسامی دخترانه پرکاربرد

اسم دختر با گ:


 • گل پری : از نام های برگزیده
 • گل پونه : نام گلی همانند نعنا
 • گل وش : از نام های برگزیده
 • گلاب : از نام های برگزیده
 • گلاله : از نام های برگزیده
 • گلچهر : از نام های برگزیده
 • گلچهره : زیبا، دارای چهره ای چون گل
 • گلدسته : از نام های برگزیده
 • گلدیس : از نام های برگزیده
 • گلرخ : خوبرو، خوشگل
 • گلشن : گلزار، گلستان
 • گلنار : از نام های برگزیده
 • گلناز : گل انار
 • گلناز : از نام های برگزیده
 • گلی : از نام های برگزیده
 • گلی ناز : از نام های برگزیده
 • گهر : از نام های برگزیده
 • گهرناز : از نام های برگزیده
 • گوهر : جواهری با ارزش
 • گیتی : جهان هستی
 • گیسو : زلف نگار

اسم دختر با ل:


 • لیلا : درازترین و تارترین شب، سرخوشی از می، همسر پیامبر اسلام
 • لیالی : شبها
 • لادن : نام گلی است
 • لاله : نام گلی است
 • لاله رو : از نام های برگزیده
 • لبخند : احساس شادی بر لبان
 • لَچَک : دستمال سه گوش
 • لیو : خورشید، آفتاب

اسم دختر با م:


 • ماریه : زن سپید و درخشان، نام یکی از همسران پیامبر
 • ماه سمین : ماه + سمین = (به مجاز) ارزشمند ، خوب ، عالی) ماهِ خوب ، عالی و ارزشمند ؛ (به مجاز) ماه روی گران بها و ارزشمند .
 • مائده (Mā-‘ede) : خوردنی، طعام، نام سوره ای در قرآن کریم
 • مکرمه (mokrame) : مورد احترام واقع شده،بانوی محترم
 • مبینا : آشکار و روشن، از اسامی کلام وحی
 • متانت : وقار ، حالت استواری و سنگینی در رفتار همراه با پرهیز از نشان دادنِ هیجان های درونی
 • متینا : دختر متین و باوقار
 • محدثه : مؤنث محدث، گوینده سخن
 • محنا : ﺑﻪ ﺣﻨﺎ ﺧﺿﺎﺏ ﮐﺮدﻩ، به ضم میم و فتح ح و تشدید نون
 • محیا : یکی از صفات خدا ،زنده و پویا
 • مشکات : (در قدیم) چراغدان، از واژه های قرآنی ، مکان نورانی – طاقی بلند که چراغ را در آن گذارند
 • ملیسا : زمانی بین مغرب و نماز عشا؛ ماه صَفر؛ ماهی بین آخر گرما و زمستان (ریشه یونانی)
 • ملیحه : (در قدیم) (به مجاز) ملیح، زیبا و خوشایند، دارای ملاحت، با نمک؛ (در قدیم) دوست داشتنی و مورد پسند
 • ملیکا : اسم رومی، مادر امام مهدی
 • مهنا (mohanna ) : گوارا و خوش
 • مهدیه (Mah-die) : عروس
 • مارال : از نام های برگزیده
 • ماندانا : نام دختر پادشاه ماد و همسر کمبوجیه
 • ماه بانو : از نام های برگزیده
 • ماهرُخ : خوشگل، زیبا
 • ماهرو : از نام های برگزیده
 • ماهوش : مانند ماه
 • مخمل : نوعی پارچه
 • مرجان : از گیاهان دریایی
 • مرمر : سنگ خوشرنگ و قیمتی
 • مروارید : گوهر باارزش دریایی
 • مژده : نوید ، خبر شادی
 • مژگان : چشم پوش
 • منیژه : خواهر فرنگیس، دختر افراسیاب
 • مهتاب : نور آرام ماه
 • مهدخت : از نام های برگزیده
 • مهر رخسار : از نام های برگزیده
 • مهرآگین : از نام های برگزیده
 • مهرآمیز :از نام های برگزیده
 • مهرآور : از نام های برگزیده
 • مهراسا : از نام های برگزیده
 • مهرانگیز : از نام های برگزیده
 • مهربانو : از نام های برگزیده
 • مهرناز : از نام های برگزیده
 • مهرنگار : از نام های برگزیده
 • مهرنواز : از نام های برگزیده
 • مهستی : بزرگترین ریشه
 • مهشید : مهتاب، روشنایی ماه
 • مهناز : از نام های برگزیده
 • مهوش : مانند ماه ، خوشگل
 • مهین : بزرگ، بزرگتر
 • مُوژان : غنچه نرگس
 • میترا : مظهر دوستی و محبت و صلح وصفا و روشنایی
 • مینا : نام گلی است
 • مینو : جهان معنوی

نام دخترانه با ن:


 • نفیسه : گران بها، قیمتی؛ ارجمند و گرامی
 • نسیبه : دارای اصل و نسب؛ خویشاوند و نزدیک
 • نور : روشنایی، فروغ، از نامهای خداوند، نام سوره ای در قرآن کریم
 • نورا : درخشان ،تابان(از نور میاد)
 • نها : عقل و خرد (اسم قرآنی)
 • نارگل : گل سرخ انار
 • نارگون : همانند سرخی آتش
 • ناز : دوست داشتنی، نام گلی است
 • نازبانو : از نام های برگزیده
 • نازپری : از نام های برگزیده
 • نازنین : دارای ناز، نازک اندام
 • ناهید : آناهیتا، پاک بانو
 • نایریکا : از نام های برگزیده
 • نرگس : نام گلی است
 • نسترن : گلی سپید رنگ
 • نسرین : از نام های برگزیده
 • نسیم : هوای ملایم بامدادی
 • نگار : چهرة زیبا
 • نگین : جواهر انگشتری
 • نوشین : شیرین و گوارا
 • نوگل : از نام های برگزیده
 • نونهال : نهال تازه، درخت جوان
 • نیایش : نماز بردن
 • نیکا : خوب، خوش، زیبا، ظریف
 • نیکچهره : از نام های برگزیده
 • نیلوفر : نام گلی است
 • نینا : از نام های برگزیده
 • نیوشا : شنونده

اسم دختر با و:


 • وفا
 • وارسته : آزاد
 • وِستا : دانش
 • ویدا : در اوستا به چم دانش و فرهنگ
 • ویس : نام دختر شاه غارن و شهبانو شهرو
 • ویستا : دانش و فرهنگ

اسامی دختر با ه:


 • هانیه : شادمان و خوشبخت، مهربان و دلسوز ، لقب حضرت زهرا (کلمه حانیه برای اسم اشتباه است ، حانیه یعنی زنی که پس از مرگ همسرش به او وفادار می ماند و در کنار فرزندش به پرورش او همت می گمارد)
 • هدیه زهرا : دختری که هدیه و عطیه از طرف حضرت زهراست
 • هدی : هدایت، از القاب قرآن، (هدایت برای مومنین)
 • هاله : خرمن ماه
 • هدیه : پیشکشی
 • هما : مرغ خوش پرواز
 • همدم : از نام های برگزیده
 • همراز : از نام های برگزیده
 • هنگامه : وقت و زمان
 • هور : خورشید
 • هوربانو : از نام های برگزیده
 • هوردخت : دختر خورشید
 • هورشید : خورشید
آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید