از آن جا که هر کدام از والدین برای انتخاب اسم قوانین مخصوص خود را دارا هستند لذا انتخاب اسم بسیار مهم است. علاوه بر سلیقه والدین، برخی قوانین در کشورهای متفاوت وجود دارد که انتخاب اسم را مشکل می کند. در کشورآلمان اسم های برگزیده می شوند که به الف مختوم باشند لذا در ادامه لیستی از اسم دختر مختوم به الف دیده می شود که برای انتخاب اسم دخترانه شیک در مختوم به الف و اسم دخترانه قشنگ در مختوم به الف برای فرزندتان لازم است تا با معنی و ریشه آن ها آشنا شوید که در ادامه لیستی از اسم دخترانه که آخرش الف باشد گردآوری شده است.

اسم دخترانه زیبا مختوم به الف با الف


 • اَسما

معنی: نامها، اسامی؛ معارف، حقایق؛ در تصوف به معنای معارف، حقایق و علوم آمده است؛ نام همسر پیامبر اسلام(ص).
ریشه: عربی

 • اَسنا

معنی: ارفع، بلندتر، عالیتر.
ریشه: عربی

 • اَنوشا

معنی: بیمرگ و جاویدان.
ریشه: فارسی

 • اَنیسا

معنی: منسوب به اَنیس
ریشه: عربی

 • اُلگا

معنی: اولین قدیسه ی روسی، همسر و نایب
ریشه: یونانی

 • اِلِنا

معنی: هلن و هلنا.
ریشه: یونانی

 • اِلسا

معنی: ال= ایل+ سا (پسوند شباهت) مثل ایل، همانند ایل.
ریشه: ترکی

 • اِلسانا

معنی: مثل ایل، مثل مردم ایل و شهر و ولایت، چون خویشان.
ریشه: ترکی

 • اِلینا

معنی: نیکویی و نعمت برای ما.
ریشه: عربی

 • ادرینا

معنی: تکیه گاه
ریشه: آشوری

 • ادلیا

معنی: شکر خدا، سپاس از خدا

ریشه: فارسی

 • ادنا

معنی: از واژه های قرآنی؛ کمترین، جزئی ترین؛ پایین تر
ریشه: عربی

 • ارشیدا

معنی: آرشیدا، بانوی درخشان آریایی، بانوی آراسته و درخشان
ریشه: فارسی

 • اروشا

معنی: اروشه، به فتح الف، سفید، روشن، دختری با روی سپید
ریشه: اوستایی - پهلوی

 • اریکا

معنی: پوفل، درختی از تیره ی نخلها که در مناطق گرم آسیا میروید، نخل هندی؛
ریشه: فارسی

 • ارینا

معنی: آرینا، آریایی نژاد، از نسل آریایی
ریشه: کردی

 • اسپانتا

معنی: سپنتا، مقدس قابل ستایش
ریشه: فارسی

 • اسپنتا

معنی: پاک و مقدس
ریشه: فارسی

 • استاتیرا

معنی: نام زن داریوش سوم، نام دختر داریوش سوم (او با مادر خود همنام بود)، نام ملکه ی اردشیر، همسر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی.
ریشه: فارسی

 • استرا

معنی: در گویش سمنان وب ، نام همسر یهودی انوشیروان که مدفن او در همدان است.
ریشه: فارسی

 • اسرا

معنی: به شب راه رفتن، در شب سیر کردن، معراج پیغمبر اکرم (ص )، نام هفدهمین سوره ی قرآن کریم دارای صد و یازده آیه، در گویش سمنان اشک
ریشه: عربی

 • اصیلا

معنی: اصیل + الف تانیس، منسوب به اصیل، با نوی با اصالت
ریشه: عربی

 • افرا

معنی: درختی از تیره ی افراها، اسپندان، اسفندان، کلمه تحسین به معنی آفرین، مرحبا، درختی که برگهای پنجه ای و میوه بالدار دارد.
ریشه: فارسی

 • افرینا

معنی: آفرین، نام دختر سیامک پیشدادی
ریشه: فارسی

 • اقاقیا

معنی: (معرب از یونانی) (در گیاهی) درختی است از راسته ی شبدرها که گلهای خوشه ای سفید یا صورتی خوشبو دارد.
ریشه: یونانی

 • الکا

معنی: سرزمین، ناحیه
ریشه: ترکی

اسامی دخترانه مختوم به الف

اسامی دخترانه مختوم به الف

 • المیرا

معنی: (ال = ایل + میرا) (به مجاز) فدائی ایل.
ریشه: ترکی

 • المینا

معنی: شهری است در غانا (غنا) در ساحل غربی افریقا (خلیج گینه).
ریشه: ترکی

 • الیا

معنی: گل خطمی صحرایی
ریشه: فارسی

 • الیانا

معنی: نیکی و هدیه، (به مجاز) به معنی مأنوس؛ دوست داشتن ایل، دوست مشوق ایل.
ریشه: ترکی

 • الیسا

معنی: دختری که مانند گل انار لطیف است + مرکب از الیس (عربی) به معنای گل انار و الف تانیث فارسی
ریشه: عربی

 • اماندا

معنی: در امان، در پناه تو، آماندا
ریشه: ترکی

 • امینا

معنی: زن درستکار، امین (عربی) + ا (فارسی)، مورد اعتماد، امین
ریشه: عربی

 • انوشکا

معنی: زیبا، خوش اندام، جذاب، این اسم در هندوستان نیز رایج است.
ریشه: عبری

 • اورنینا

معنی: ربة النوع فراوانی نعمت
ریشه: یونانی

 • اوریسا

معنی: نام یکی از ایالتهای هندوستان
ریشه: سنسکریت

 • اویتا

معنی: بی همتا، تک
ریشه: اوستایی - پهلوی

 • اویسا

معنی: آویسا، پاک و تمیز مانند آب
ریشه: فارسی

 • ایدا

معنی: یاری نمودن.
ریشه: فارسی

 • ایرانا

معنی: ایران + ا (پسوند نسبت)، منسوب به ایران، مربوط به ایران، ایرانی
ریشه: فارسی

 • ایرسا

معنی: زنبق سفید، سوسن، آیرس، نام بیخ سوسن آسمون گون، آلیسا، رنگین کمان، به بوته سوسن کبود نیز بدان جهت که دارای گلهای زرد و سفید و کبود است ایرسا گویند.
ریشه: فارسی

 • ایلانا

معنی: دختر سرزنده، نام نوعی درخت است
ریشه: عبری

 • ایلیکا

معنی: الیکا، هل، گیاهی از تیره زنجبیلیان
ریشه: فارسی

 • ایما

معنی: چیزی را با حرکتِ دست یا چشم و ابرو نشان دادن، اشاره؛ بیان موضوعی به طور رمز یا خلاصه.
ریشه: عربی

 • آبان آسا

معنی: مانند آبان، آبان ماه تغییر آب و هوا است در نتیجه آبان آسا کنایه از کسی است که خلق و خوی متغیر دارد.
ریشه: فارسی

 • آبانسا

معنی: مانند آبان
ریشه: فارسی

 • آپادیپا

معنی: آتش افروز و گرما بخش، نورانی مانند خورشید
ریشه: سنسکریت

 • آپاما

معنی: اسم دختر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
ریشه: فارسی

 • آپگیا

معنی: وجود فرخنده، نعمت، موهبت
ریشه: سنسکریت

 • آترا

معنی: آذر، آتش، نام یکی از ماههای پاییز
ریشه: فارسی

 • آتریسا

معنی: آذرگون مانند آتش، دختری با چهره ای زیبا و برافروخته
ریشه: فارسی

 • آتسا

معنی: آتوسا
ریشه: فارسی

 • آتنا

معنی: در اساطیر یونان، خدای اندیشه، هنر، دانش و صنعت
ریشه: فرانسوی

 • آتنایا

معنی: آتنا، مظهر اندیشه و هنر و دانش، نام الهه یونانی، دختر زئوس خدای خدایان
ریشه: یونانی

 • آتورینا

معنی: تغییر دهنده، متحول کننده، مشتق از واژه آشور که با گذشت زمان ش به ت تبدیل شده است.
ریشه: آشوری

 • آتوسا

معنی: نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی و به معنی قدرت و توانمندی است. اسم ریشه یونانی دارد اما از گذشته دور در فرهنگ ایرانی بوده است.
ریشه: یونانی

 • آدا

معنی: پاداش مینوی، فرشته توانگری
ریشه: فارسی

 • آدرینا

معنی: آتشین، سرخ رو، دختر زیبا رو، بانوی آتشین
ریشه: فارسی

 • آدنا

معنی: نام روستایی در نزدیکی چالوس
ریشه: فارسی

 • آدورینا

معنی: آدور، مأخوذ از افسانه گیل گمش بابلی، یاری دهنده، کمک کننده
ریشه: آشوری

 • آذرمینا

معنی: لعل گون، سرخ رنگ
ریشه: فارسی

 • آرا

معنی: مخفف آراینده، آرایشگر، زیور، زینت
ریشه: فارسی

 • آرالیا

معنی: نام عمومی گروهی از گیاهان علفی، درختی و درختچه ای که بعضی از آنها زینتی اند.
ریشه: انگلیسی

 • آرشیدا

معنی: بانوی درخشان آریایی، بانوی آراسته و درخشان (آر به دومعنی به کار می رود: اول مخفف آریایی و دیگری مخفف آرا به معنای آراینده)
ریشه: فارسی

 • آرمانا

معنی: امیدوار، آرزومند
ریشه: فارسی

 • آرمیتا

معنی: الهه نعمت، آرامش یافته
ریشه: اوستایی - پهلوی

 • آرمینا

معنی: دختر همیشه پیروز، بانوی مقتدر، الهه زیبایی
ریشه: فارسی

 • آرنوشا

معنی: منسوب به آرنوش، آریایی جاویدان، ایرانی جاوید، مرکب از آر به معنای آریایی بعلاوه نوش به معنای جاویدان
ریشه: فارسی

 • آرنیکا

معنی: آریایی نیک خو
ریشه: فارسی

 • آروا

معنی: نام فرشته ای در آیین زرتشت
ریشه: کردی

 • آروشا

معنی: درخشان، نورانی، باهوش، نام دختر داریوش سوم
ریشه: فارسی

معنی: منسوب به آریا، آریایی، نام قدیم ایران
ریشه: فارسی

 • آریسا

معنی: اریسا، ایرسا، رنگین کمان، همچنین به ریشه بوته سوسن کبود هم آریسا گویند. همچنین به معنی دختری که مانند آریاییان اصیل و نجیب است نیز می باشد.
ریشه: فارسی

 • آریستا

معنی: زیبا و خوشکل مانند عروس، مرکب ازآریس به معنای عروس و تا پسوند مشابهت
ریشه: فارسی

 • آرینا

معنی: آریایی نژاد، از نسل آریایی
ریشه: کردی

 • آزالیا

معنی: گلی خوشبو که معمولا به شکل قیف یا زنگوله است و به رنگهای سفید، صورتی، زرد، قرمز، و ارغوانی دیده می شود.
ریشه: انگلیسی

 • آزیتا

معنی: خدا یا الهه خورشید، آفتاب، خدای روشنایی، آزاده، رها، روشنایی، نورانی و تابناک
ریشه: فارسی

 • آسا

معنی: زیور مایه زیبایی و آرایش، وقار و ثبات و تمکین و آسودگی
ریشه: فارسی

 • آسنا

معنی: روشنایی درونی، سرشت مادرزادی
ریشه: اوستایی - پهلوی

 • آسودا

معنی: راحت و آرام، آسوده
ریشه: فارسی

 • آشنا

معنی: کسی که می شناسیمش، آن که یا آنچه به ذهن و خاطر می آوریم، آگاه به چیزی یا امری، عاشق، دلداده
ریشه: فارسی

 • آشورینا

معنی: منسوب به آشور، برهم زننده، تغییر دهنده، نام دومین فرزند سام که نینوا را بنا نهاد.
ریشه: آشوری

 • آطوسا

معنی: آتوسا، نام دختر کورش کبیر، نام همسر داریوش هخامنشی، این نام در تورات به عنوان "واستی” آمده است.
ریشه: فارسی

 • آلان قوا

معنی: آلان گوا، زیبای وحشی
ریشه: ترکی

 • آلان گوا

معنی: آلان قوا، زیبای وحشی نام دختر زیبا
ریشه: ترکی

 • آلبا

معنی: سحر سپیده روشنی صبح
ریشه: لاتین

 • آلما

معنی: سیب، کنایه از زیبایی
ریشه: ترکی

 • آلیسا

معنی: ایرسا، رنگین کمان، به بوته سوسن کبود نیز بدان جهت که دارای گلهای زرد و سفید و کبود است ایرسا گویند.
ریشه: فارسی

 • آماندانا

معنی: آماندا، در امان، در پناه تو
ریشه: ترکی

 • آمیتیدا

معنی: نام دختر آستیاک، همسر کوروش پادشاه هخامنشی
ریشه: فارسی

 • آنا

معنی: مادر
ریشه: ترکی

 • آنا

معنی: دوست داشتنی ظریف خوش اندام،برانگیزاننده لطف و محبت
ریشه: عبری

 • آناهیتا

معنی: ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که در اوستا به صورت دوشیزه ای بسیار زیبا و بلند بالا توصیف شده است.
ریشه: فارسی

 • آندیا

معنی: نام همسر بابلی اردشیر درازدست پادشاه هخامنشی
ریشه: بابلی

 • آنوشا

معنی: کیش و مذهب، دین و آیین
ریشه: فارسی

 • آنیا

معنی: خدای دریا، الهه یونانیها و در ترکی از آنا به معنی مادر می آید و در فارسی به معنی بی نظیر یا عشق مطلق است.
ریشه: یونانی

 • آنیتا

معنی: آناهیتا، ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که در اوستا به صورت دوشیزه ای بسیار زیبا و بلند بالا توصیف شده است.
ریشه: فارسی

 • آنیسا

معنی: مانند عشق، آنیس در یونانی به معنای مقاومت و اعتراض + الف تعظیم فارسی
ریشه: فارسی

 • آوا

معنی: صدایی که به آواز خوانده می شود یا از آلات موسیقی به گوش می رسد.
ریشه: فارسی

 • آویسا

معنی: پاک و تمیز مانند آب
ریشه: فارسی

 • آوینا

معنی: عشق
ریشه: کردی

 • آی پارا

معنی: ماه پاره، ماه نو
ریشه: ترکی

 • آی سودا

معنی: ماه در آب
ریشه: ترکی

 • آیتا

معنی: مرکب از آی ترکی به معنی ماه و پسوند شباهت فارسی، دختر زیبا رو، مانند ماه، دختری که مانند ماه درخشان و زیباست.
ریشه: فارسی - ترکی

 • آیدا

معنی: شاد، خوش
ریشه: ترکی

 • آیسا

معنی: آیسا، آی (ترکی) + سا (فارسی) زیبا، مانند ماه
ریشه: فارسی - ترکی

 • آیلا

معنی: هاله دور ماه
ریشه: ترکی

 • آیما

معنی: ماه من، مجازا عزیز من، زیبا رو، بانوی زیبا، دختر خوش چهره
ریشه: فارسی - ترکی

 • آینا

معنی: آینه، آبگینه، شیشه، دختر زیبارو، بانوی سپید چهره
ریشه: ترکی

 • آئیریا

معنی: ایرج به معنی یاری دهنده آریایی ها
ریشه: اوستایی - پهلوی

اسم دختر مختوم به الف با ب


 • بَصیرا

معنی: منسوب به بصیر؛ منتسب به دانایی؛ (به مجاز) دختری که بینا و دانا باشد.
ریشه: عربی

 • بُشری (بشرا)

معنی: بشارت، مژده، مژدگانی؛ از واژه های قرآنی
ریشه: عربی

 • بِهسا

معنی: (به + سا (پسوند شباهت))، نیک چون خوبان و نیکان.
ریشه: فارسی

 • بریا

معنی: واژة ایکاش
ریشه: کردی

 • بهارا

معنی: بهار
ریشه: فارسی

 • بیتا

معنی: بی مانند، بی همتا، یکتا
ریشه: فارسی

 • بینا

معنی: آن که توانایی پیشبینی و سنجش درستِ امور را دارد، بصیر؛ آن که می تواند ببیند.
ریشه: فارسی

نام دخترانه مختوم به الف

نام دخترانه مختوم به الف

اسم دختر مختوم به الف با پ


 • پَرَنسا

معنی: (پَرَن = پروین (ستاره)، دیبای منقش و لطیف، پرنیان، پارچه ابریشمی + سا (پسوند شباهت))، شبیه وب پروین؛ همانند ابریشم و دیبا؛ زیبا و لطیف.
ریشه: فارسی

 • پَرنا

معنی: پرنیان، پارچه ابریشمی دارای نقش و نگار.
ریشه: فارسی

 • پَرنیا

معنی: هم معنی پرنیان
ریشه: فارسی

 • پادمیرا

معنی: جاویدان، نگهبان مهر، نگهدارنده عشق
ریشه: فارسی

 • پادنا

معنی: اسم یکی از بخش های تابعه شهرستان سمیرم، نام منطقه ای در شمال کوه دنا و نیز رودخانه ای در همین منطقه که گوارایی آب آن معروف می باشد.
ریشه: فارسی

 • پادینا

معنی: در گویش همدانی به گل پونه یا پودینه گفته می شود.
ریشه: فارسی

 • پارامیدا

معنی: پارامیس، نام دختر بردیا و نوه کوروش پادشاه هخامنشی، پارمیدا تغییر یافته نام اوستایی پرومیثه یا پرومیزد و به معنی بانوی دانا و دانشمند و نیز بانوی پرمهر است.
ریشه: فارسی

 • پارمیدا

معنی: پارامیدا، پارامیس، پرمیس
ریشه: فارسی

 • پارنا

معنی: نام قله ای در نزدیکی پل دختر
ریشه: فارسی

 • پانته آ

معنی: زن زیبایی از اهالی شوش که زیباترین زن آسیا به شمار میرفت؛ از اسامی باستانی.
ریشه: فارسی

 • پانیا

معنی: محافظ نگهدارنده
ریشه: فارسی

 • پربها

معنی: با ارزش، قیمتی، ارزشمند
ریشه: فارسی

 • پرسا

معنی: نرم و لطیف مانند پر.
ریشه: فارسی

 • پرگشا

معنی: پرگشاینده، پرواز کننده
ریشه: فارسی

 • پروا

معنی: ملاحظه، فرصت و زمان پرداختن به کاری، فراغت و آسایش، توجه
ریشه: فارسی

 • پریا

معنی: زیبا چون پری
ریشه: فارسی

 • پریسا

معنی: زیبا چون پری
ریشه: فارسی

 • پریشا

معنی: پری شاه، شاه پری ها
ریشه: فارسی

 • پونا

معنی: پودنه و پونه، گیاهی علفی، یک ساله و معطر از خانواده ی نعناع که برگها و گلهای آن مصرف دارویی دارد.
ریشه: فارسی

 • پیدرا

معنی: رودی در امریکا
ریشه: فارسی

اسم دختر مختوم به الف با ت


 • تابیتا

معنی: آهو
ریشه: عبری

 • تاتیانا

معنی: تاتینا، پرنده شکاری
ریشه: فارسی

 • تاتینا

معنی: پرنده های شکاری
ریشه: فارسی

اسم دخترانه

اسم دخترانه

 • تارا

معنی: وب ، کوکب، مردمک چشم.
ریشه: فارسی

 • تارلا

معنی: کشتزار
ریشه: ترکی

 • تارمیتا

معنی: بنیان، اساس
ریشه: آشوری

 • تالیا

معنی: (تالی + الف اسم ساز) (به مجاز) یعنی دختر دوم، تلاوت کننده قران مرکب از تالی عربی به معنی تلاوت کننده + الف تانیث فارسی، در اساطیر یونانی الهه موسیقی و رقص، دختر شاه خدایان زئوس و الهه خاطرات منه موزین است.
ریشه: عربی

 • تامارا

معنی: درخت خرما؛ نام عروس یهودا چهارمین پسر حضرت یعقوب(ع)
ریشه: عبری

 • تامیلا

معنی: از روی امیدواری، امیدوارانه؛ در برخی منابع به معنی بخشنده.
ریشه: عربی

 • تامیما

معنی: منزه، پاک
ریشه: آشوری

 • تانیا

معنی: در فارسی به معنی دختر یگانه و بی مانند، در کردی به معنی دختر تنها، در گویش خراسانی به معنی توانستن، درفرانسه یعنی شهبانوی مهربان، در ترکی آشنا و آشنایی
ریشه: فارسی

 • تلکا

معنی: در گویش مازندران گلابی وحشی جنگلی

ریشه: فارسی

 • توتیا

معنی: از آبزیان دریایی که در بستر دریا زندگی می کند؛ گردی که به عنوان سُرمه استفاده می کنند.
ریشه: فارسی

 • توراکینا

معنی: نام همسر اکتای قاآن مغول
ریشه: مغولی

 • توریا

معنی: چهارمین حالت از آگاهی ذهنی در عرفان هندی است، در این حالت شخص نه خواب است و نه بیدار و در عین حال شاهد تمام آنچه که روی می دهد هست.
ریشه: هندی

 • توسا

معنی: توسکا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می روید.
ریشه: فارسی

 • توسکا

معنی: توسا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می روید.
ریشه: فارسی

 • توکا

معنی: پرنده ای از خانواده گنجشک با منقاری باریک وتنی رنگارنگ
ریشه: فارسی

 • تی تی سا

معنی: تیتی (شکوفه) + سا (مانند)، مانند شکوفه، کنایه از زیبایی و طراوت
ریشه: گیلکی

 • تیارا

معنی: تیه در گویش لری به معنای چشم و آرا به معنای آراینده می باشد، چشم آرا، زیبا
ریشه: لری

 • تیبا

معنی: عشوه، فریب، بازیگوشی، به زبان زند و پازند آهو را گویند.
ریشه: فارسی

 • تیدا

معنی: دختر خورشید، زاییده خورشید، دختر زیبارو، مرکب از تی به معنای خورشید و دا به معنای زاییده
ریشه: اوستایی پهلوی

 • تیسا

معنی: در گویش مازندران خالص
ریشه: فارسی

 • تینا

معنی: الهه عشق و به معنی ناز و ادا ( عاشق نوازش ) است، و در مواردی به عنوان نمادی از عشق به گل سرخ نیز تعبیر شده است.
ریشه: فارسی

نام دخترانه شیک مختوم به الف

نام دخترانه شیک مختوم به الف

اسم دخترانه مختوم به الف با ث


 • ثَمینا

معنی: (ثمین + الف نسبت)منسوب به ثمین، ثمین
ریشه: عربی

 • ثَنا

معنی: ستایش، مدح؛ دعا؛ درود و تحیت؛ حمد، شکر، سپاس
ریشه: عربی

 • ثریّا

معنی: پروین
ریشه: عربی

اسم دختر مختوم به الف با ج


 • جانا

معنی: ای جان، ای عزیز
ریشه: فارسی

 • جهان آوا

معنی: مرکب از جهان (عالم، گیتی) + آوا (صدا، بانگ)
ریشه: فارسی

اسم دختر مختوم به الف با چ


 • چمن آرا

معنی: زینت دهنده باغ، باغبان، آنچه موجب زیبایی و آراستگی باغ و بوستان است.
ریشه: فارسی

 • چهرآرا

معنی: آراینده چهره
ریشه: فارسی

 • چیترا

معنی: نژاد

ریشه: فارسی

 • چیستا

معنی: نام فرشته دانش و معرفت

ریشه: فارسی

 • چیکا

معنی: نوعی پرنده

 • ریشه: گیلکی

اسم دختر مختوم به الف با ح


 • حَسِیبا

معنی: (حَسِیب = پاک نژاد، پاکزاد، اصیل + ا (پسوند نسبت))، دارای اصل و نسب، پاک نژاد، پاکزاد و اصیل
ریشه: عربی - فارسی

 • حَسْنا

معنی: زیبا، زن زیبا
ریشه: عربی

 • حَلیا

معنی: زیور و آرایش
ریشه: عربی

 • حُسنا(حُسنی)

معنی: نیک، پسندیده
ریشه: عربی

 • حُلما

معنی: جمع حَلیم، بردباران، صبوران.
ریشه: عربی

 • حمرا

معنی: سرخ رنگ
ریشه: عربی

 • حمیرا

معنی: مصغّر حمرا، زن سرخ و سپید، زن سرخ؛ لقبی که پیامبر اسلام(ص) به عایشه داده بود.
ریشه: عربی

 • حنا

معنی: گیاهی درختی که گل های سفید و معطر دارد، گرد بسیار نرم سبز رنگی از گیاهی به همین نام.
ریشه: عربی

 • حوا

معنی: نخستین انسان ماده در مذاهب سامی؛ در نجوم نام صورت فلکی بزرگی در آسمان نیمکره ی جنوبی، به روایت تورات و قرآن، نخستین زنی که خدا آفرید، همسر حضرت آدم (ع)
ریشه: عربی

 • حورا

معنی: حور، زن زیبای بهشتی؛ زنِ سفید پوستِ سیاه چشم و موی.
ریشه: عربی

 • حورآسا

معنی: حور (عربی) + آسا (فارسی) آن که چون حور زیباست.
ریشه: عربی - فارسی

 • حوری لقا

معنی: آن که چون حوری زیباست.
ریشه: عربی

 • حوریا

معنی: از حوری به معنی فرشته بهشتی می آید، آن که چون حور زیباست.
ریشه: عربی

 • حیفا

معنی: نام بندری در فلسطین
ریشه: عربی

نام دخترانه

نام دخترانه

اسم دخترانه مختوم به الف با خ


 • خَضرا

معنی: (مؤنث اخضر) به معنی سبز، کبود، نیلگون، و آبی و سبز؛ سبزه زار، چمن زار.
ریشه: عربی

 • خارا

معنی: نوعی سنگ آذرین، نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی
ریشه: فارسی

 • خاطرآسا

معنی: خاطر (عربی) + آسا (فارسی) آسایش دهنده خاطر
ریشه: عربی

 • ختا

معنی: نام سرزمین چین شمالی که محل زندگی قبایل ترک بوده است.
ریشه: فارسی

 • خجسته لقا

معنی: خجسته (فارسی) + لقا (عربی) خوش سیما، خوشرو
ریشه: عربی

 • خرشا

معنی: خورشید، آفتاب، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر خراد از سرداران ‏خسروپرویز پادشاه ساسانی.
ریشه: فارسی

 • خوش لقا

معنی: خوش (فارسی) + لقا (عربی) خوش صورت، زیبا
ریشه: عربی

 • خیرالنسا

معنی: بهترینِ زنان؛ عنوانی برای حضرت فاطمه(س) دختر پیامبر اسلام(ص).
ریشه: عربی

اسم دختر مختوم به الف با د


 • دَریا

معنی: (در جغرافیا) توده ی بسیار بزرگی از آب، دریاچه، (به مجاز) شخص بسیار آگاه و دانشمند، (به مجاز) (در تصوف) حقیقت یا ذات حق.
ریشه: فارسی

 • دُرسا

معنی: دُر= مروارید، لؤلؤ + سا (پسوند شباهت)، شبیه به دُر؛ (به مجاز) گران قیمت و ارزشمند.
ریشه: فارسی

 • دُرنا

معنی: پرنده ی آب چرِ بزرگ، وحشی و حلال گوشت، کُلنگ.

ریشه: ترکی

 • دِنا

معنی: قسمتی از کوهستان شمال غربی فارس که قلهای معروف به همین نام دارد؛ 2) نام شهرستانی در شرق استان کهگیلویه و بویراحمد.
ریشه: فارسی

 • دارانا

معنی: نام روستایی در نزدیکی اهر
ریشه: فارسی

 • دارینا

معنی: زرگر، طلاساز، مجازا ارزشمند و گرانبها
ریشه: فارسی

 • دالیا

معنی: نوعی از گلِ کوکب
ریشه: فارسی

 • دانیا

معنی: گشنیز، نوعی سبزی خوردنی از تیره چتریان
ریشه: هندی

 • دایانا

معنی: (دایا (زر سرخ و طلا) + پسوند اسم سازِ (نا) ) به معنی مثل زر سرخ و (به مجاز) زیبا روی، زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ، همچنین نام دیگر آناهیتا الهه آب
ریشه: فارسی

 • دربها

معنی: بانوی ارزشمند، دختری که مانند مروارید ارزشمند است، نام همسر کورش کبیر
ریشه: فارسی

 • درتا

معنی: در (عربی) + تا (فارسی) مانند در، مانند مروارید، همتای دُر
ریشه: فارسی

 • درخشا

معنی: نورانی، تابنده ، درخشان
ریشه: فارسی

 • دریتا

معنی: در (عربی) + ی (فارسی) + تا (فارسی) مانند در، مانند مروارید
ریشه: عربی

 • دل آسا

معنی: موجب تسکین و آسایش دل
ریشه: فارسی

 • دل آرا

معنی: موجب آرامش و شادی دیگران؛ محبوب، معشوق، نام همسر دارا (داریوش سوم) و مادر روشنک بنا بر روایات ایرانی.
ریشه: فارسی

 • دلنیا

معنی: آسوده خاطر، مطمئن، فارغ البال؛ اطمینان، تضمین.
ریشه: کردی

 • دلینا

معنی: مطمئن
ریشه: کردی

 • دنیا

معنی: (در نجوم) کیهان؛ جهان، گیتی.
ریشه: عربی

 • دیانا

معنی: (اوستایی) نیکی رسان، نیکویی بخش؛ (در اسطورههای رومی) الهه ی ماه، جنگلها، جانوران و زایمان، همتای آرتمیس یونانی.
ریشه: فارسی

 • دیبا

معنی: نوعی پارچه ی ابریشمی معمولًا رنگین.
ریشه: فارسی

 • دینا

معنی: داور، داوری؛ (در اوستایی) دین؛ (در عبری) (= دینه) انتقام یافته؛ نام خواهر یوسف(ع).
ریشه: عبری

اسم دختر مختوم به الف با ر


 • رَستا

معنی: رَستن، رهیدن + ا (پسوند)، رستگار شده، رهایی یافته و خلاص شده
ریشه: فارسی

 • رَنا

معنی: شادمان گردیدن، شاد شدن، چیزی که در وی نگرند از جهت خوبی و حسن آن؛ جمال
ریشه: عربی

 • رَها

معنی: نجات یافته و آزاد، با آزادی، آزادانه، رهایی
ریشه: فارسی

 • رُزا

معنی: رز
ریشه: فرانسوی

اسم های دخترانه که به الف ختم شود

اسم های دخترانه که به الف ختم شود

 • رُکسانا

معنی: روشنک، نام دختر دارا که اسکندر به موجب وصیت دارا او را به ازدواج خود در آورد.
ریشه: یونانی

 • رُمَیصا

معنی: نام یکی از زنان فداکار صدر اسلام با کنیه ام سلم . وی از شخصیتهای اجتماعی دوران صدر اسلام به دور پیامبر حلقه زدند و جنگیدند تا همگی به شهادت رسیدند، نام وب ایست و یکی از دو وب ای است که برذراع است، شِعرهای شامیه، غموص.
ریشه: عربی

 • رُومینا

معنی: زدوده و صیقل کرده شده و جلا داده؛ پاک و پاکیزه کرده
ریشه: فارسی

 • رُونیا

معنی: آن که چهرهاش مثل نیاکان است؛ (به مجاز) اصیل
ریشه: فارسی

 • رابیا

معنی: مشهور، نامدار
ریشه: فارسی

 • راتا

معنی: نام فرشته ای است
ریشه: فارسی

 • رادا

معنی: راد + ا (پسوند نسبت)، منسوب به راد
ریشه: فارسی

 • رام افزا

معنی: افزون کننده آرامش
ریشه: فارسی

 • رامسینا

معنی: نام یکی از خدایان آشور
ریشه: آشوری

 • رامونا

معنی: مظهر عشق، لاتین نگهبان عاقل
ریشه: فارسی

 • رامیلا

معنی: خدای بزرگ
ریشه: آشوری

 • رامینا

معنی: بالا
ریشه: آشوری

 • رامینا

معنی: رامین + الف (نسبت)، منسوب به رامین؛ دخترِ طربناک.
ریشه: فارسی

 • رانا

معنی: مصحف رایای انار

ریشه: یونانی

 • رایا

معنی: رای، فکر، اندیشه، تأمل
ریشه: فارسی

 • رایکا

معنی: محبوب، مطلوب
ریشه: فارسی

 • رعنا

معنی: زیبا و دلفریب؛ زن خویشتن آرا؛ ویژگی آن که یا آنچه به سبب داشتن ظاهر زیبا، قدرت، یا ثروت بسیار، خودخواه و گستاخ شده است؛ (به مجاز) بلند و کشیده؛ گلی که از درون سرخ و از بیرون زرد باشد.
ریشه: عربی

 • روبیتا

معنی: بی نظیر؛ (به مجاز) زیباروی.
ریشه: فارسی

 • روجا

معنی: منسوب به روج (روز،آفتاب)؛ 2- (به مجاز) زیباروی و آفتاب چهره؛ روجا نام دهی در تنکابن
ریشه: کردی

 • روحا

معنی: منسوب به جان و روان
ریشه: عربی

 • روح افزا

معنی: آنچه به روان انسان شادابی و طراوت می بخشد، جانبخش، مفرح؛ گوشه ای در موسیقی ایرانی
ریشه: عربی

 • روزا

معنی: منسوب به روز؛ (به مجاز) تابنده و زیبا
ریشه: فارسی

 • روزانا

معنی: منسوب به روز؛ روشنا؛ (به مجاز) تابنده و زیبا
ریشه: فارسی

 • روژا

معنی: روزها، آفتاب
ریشه: کردی

 • روژدا

معنی: عمر و زندگی مادر؛ (به مجاز) فرزند عزیز و گرانمایه برای مادر
ریشه: کردی

 • روژینا

معنی: منسوب به روز
ریشه: کردی

 • روسانا

معنی: مانند روی و چهره
ریشه: فارسی

 • روشا

معنی: روشاد، دارای چهرهی شاد، شاداب
ریشه: فارسی

 • روشنا

معنی: روشن، جای روشن، روشنایی؛ (در کردی) روشن، آشنا
ریشه: فارسی

 • رونیکا

معنی: روی زیبا، زیباروی
ریشه: فارسی

 • رویا

معنی: رویا، مجموعه ای از تصاویر، افکار و احساسات که در حالت خواب بطور غیرارادی از ذهن می گذرد، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال می یابد.
ریشه: عربی

اسم دخترانه خاص مختوم به الف با ز


 • زُلفا

معنی: (زلف = موی بلندِ سر، گیسو + الف (پسوند نسبت))، منسوب به زلف؛ (به مجاز) زیبایی زلف معشوق؛ (در عربی، زلفی)

ریشه: عربی

نام دخترانه زیبا مختوم به الف

نام دخترانه زیبا مختوم به الف

 • زرتا

معنی: همتای زر، درخشان و زیبا چون طلا
ریشه: فارسی

 • زرکا

معنی: به زبان گیلکی به معنی نوعی پرنده
ریشه: فارسی

 • زگما

معنی: نام پلی در زمان سلوكیان كه سلوكیه را به شهر آپاما وصل می كرد.
ریشه: فارسی

 • زلیخا

معنی: نام همسر عزیز مصر كه مفتون زیبایی یوسف (ع) شد.
ریشه: عربی

 • زمیرا

(دخترانه و پسرانه)
معنی: بلبل
ریشه: عبری

 • زوشا

(دخترانه و پسرانه)
معنی: زیبا، نیکو، دلربا، از ریشه اوستایی زوش، نام نیای منوچهر پادشاه پیشدادی
ریشه: فارسی

 • زوفا

معنی: گیاهی پایا و معطر از خانواده نعناع

ریشه: عربی

 • زویا

معنی: زویا در زبان روس به معنی عزیز پدر می باشد. در گویش محلی طبرستان، به معنی درخشان، روشن و نورده است. معانی دیگر: زندگی، زنده، دوست داشتنی
ریشه: فارسی

 • زهرا

معنی: روشن، درخشان ، نام دختر پیامبر(ص)
ریشه: عربی

 • زهیرا

معنی: (زهیر در عربی = شکوفه دار و درخت پرشکوفه + الف (پسوند نسبت ساز) )، به معنی شکوفه دار، درخت شکوفه دار، به ضم ز و فتح ه و سکون ی، درخت پر شکوفه، دختر زیبا و با طراوت
ریشه: عربی

 • زیبا

معنی: آن كه یا آنچه دیدنش چشم نواز و خوشایند است، دلنشین، مطبوع
ریشه: فارسی

 • زینا

معنی: نام دختر نوح نبی
ریشه: عبری

 • زینا

معنی: مخفف زیناوند، لقب تهمورث پادشاه پیشدادی
ریشه: فارسی

اسم دخترانه مختوم به الف با ژ


 • ژانیا

معنی: از نامهای باستانی
ریشه: فارسی

 • ژانیتا

معنی: محل پرستش خداوند
ریشه: یونانی

 • ژانینا

معنی: نام شهری در یونان در کنار دریاچه ای به همین نام
ریشه: فرانسه

 • ژاوا

معنی: جاوه نام قسمتی از اقیانوس هند میان جزیره جاوه و سوماترا و برنئو
ریشه: فارسی

 • ژربرا

معنی: گلی زینتی به شکل مینا ولی بسیار درشت تر از آن به رنگهای صورتی تا سرخ
ریشه: فرانسه

 • ژرویرا

معنی: ژریرا
ریشه: فرانسه

 • ژیلا

معنی: ژاله تگرگ
ریشه: فارسی

 • ژینا

معنی: باهوش، با نابغه، ژنیک
ریشه: فرانسه

اسم دختر مختوم به الف با س


 • سَمرا

معنی: زن گندمگون
ریشه: عربی

 • سَمیرا

معنی: زن گندمگون، شمیرا
ریشه: عربی

 • سَنا

معنی: روشنایی؛ گروهی از گیاهان درخچه ای یابوته ای گرمسیری و خودرو از خانواده گل ارغوان
ریشه: عربی

 • سُلدا

معنی: حامی، یاور
ریشه: ترکی

 • سِتیا

معنی: گیتی، دنیا و روزگار
ریشه: اوستایی - پهلوی

 • سِتیلا

معنی: نام دختر حضرت موسی کاظم(ع)؛ نام حضرت مریم.
ریشه: عربی

 • سِلوا

معنی: گیاهی علفی، خودرو یا زینتی از خانواده نعنا، مریم گلی؛ هر چیز که تسلّی دهد؛ انگبین، عسل.
ریشه: عربی

 • سابرینا

معنی: مژده، بشارت
ریشه: آشوری

 • ساتیا

معنی: از نامهای باستانی
ریشه: فارسی

 • سارا

معنی: خالص، نام زن حضرت ابراهیم(ع) و مادر اسحاق(ع)
ریشه: عبری

 • سارنیا

معنی: خالص، پاک، منزه، بانوی بی ریا، دختر پاکدامن
ریشه: فارسی

 • ساریسا

معنی: کوشا
ریشه: کردی

 • سارینا

معنی: خالص، پاک
ریشه: فارسی

 • سالسا

معنی: تند و تیز، نوعی سسس اسپانیایی
ریشه: لاتین

 • سالویا

معنی: نام گلی است
ریشه: لاتین

 • سالینا

معنی: سال + ین (پسوند نسبت) + ا (پسوند نسبت)، منسوب به سال
ریشه: فارسی

 • سامینا

معنی: مانند مینا؛ نام گلی
ریشه: فارسی

 • سانیا

معنی: سایه روشنِ جنگل
ریشه: فارسی

 • سایا

معنی: یکرنگ، بیریا
ریشه: ترکی

 • سایدا

معنی: سایه مادر
ریشه: کردی

 • ساینا

معنی: نام خاندانی از موبدان زرتشتی؛ (در طبری) ساکت و بیصدا؛ سایه ای که مشخص و قابل رؤیت باشد.
ریشه: اوستایی - پهلوی

 • سدا

معنی: نام قهرمان یکی از داستانهای ارمنی
ریشه: ارمنی

 • سدنا

معنی: (تلفظ: sadenā) سجده کننده بر خانه خدا، مرکب از سدن (عربی) به معنای سجده کردن به کعبه + ابف فاعلی (فارسی)
ریشه: عربی

 • سرنا

معنی: (تلفظ: sornā) (در موسیقی ایرانی) نوعی ساز بادی چوبی از خانواده نی
ریشه: فارسی

 • سروشا

معنی: منسوب به سروش، در اوستا سروش به معنی اطاعت و فرمانبرداری امر خداوند و نام فرشته ای است که مظهر تسلیم و رضا در مقابل اهورا است.
ریشه: اوستایی - پهلوی

 • سلما

معنی: (تلفظ: selmā) نام درختی، صلح، آشتی، زنِ صلح طلب
ریشه: عربی

 • سمن سیما

معنی: سمن (فارسی) + سیما (عربی )، سمن چهره
ریشه: فارسی

 • سودا

معنی: فکر، خیال، شور و شوق؛ (به مجاز) علاقه ی شدید به کسی یا چیزی، عشق.
ریشه: عربی

 • سوریا

معنی: سوری، ثریا
ریشه: آشوری

 • سوژا

معنی: سویا، گیاهی علفی یک ساله و کاشتنی، (در کردی) سوزان
ریشه: هندی

 • سولینا

معنی: (فرانسه – ترکی) رسمی، مقدس، موقر، محترم
ریشه: فرانسوی

 • سومیا

معنی: محبوب، دوست داشتنی
ریشه: فارسی

 • سومیتا

معنی: لطف و محبت، مهربانی
ریشه: فارسی

 • سونیا

معنی: (سو = نور + نیا) نورِ نیاکان، (در یونانی) خرد و عقل، دختر نور، دختری که در اجتماع رتبه بالایی داشته باشد.
ریشه: ترکی

 • سها

معنی: (تلفظ: sohā) نام کوچکترین وب ی دب اصغر که در قدیم چشم پزشکان از آن برای آزمون صحت بینایی استفاده می کردند.
ریشه: عربی

 • سیتا

معنی: جهان، گیتی
ریشه: هندی

 • سیلوانا

معنی: الهه جنگل، دختر جنگلی
ریشه: لاتین

 • سیما

معنی: چهره، صورت، نشان و حالتی در صورت انسان که مبین حالات درونی باشد.
ریشه: عربی

اسم دخترانه مختوم به الف با ش


 • شَرف نسا

معنی: موجب آبرو، حرمت و اعتبار زنان
ریشه: عربی

 • شِیدا

معنی: عاشق، دلداده؛ آشفته و پریشان
ریشه: فارسی

 • شادیا

معنی: بانوی شاد، دختر شاد و سرخش، منسوب به شادی
ریشه: فارسی

 • شارمینا

معنی: خجسته، فرخنده، مرکب از شارمین (سنسکریت) + الف تانیث (فارسی)
ریشه: سانسکریت

 • شارونا

معنی: سرزمین پربار و حاصلخیز
ریشه: آشوری

 • شانا

معنی: باد ملایم
ریشه: کردی

 • شاینا

معنی: شاهدانه
ریشه: فارسی

 • شرمیلا

معنی: محافظت، نوعی گل (به فتح ش)
ریشه: سانسکریت

 • شکیبا

معنی: صبور، برد بار، باشکیبایی.
ریشه: فارسی

 • شکیلا

معنی: (عربی - فارسی) (شکیل = خوشگل، زیبا + ا (پسوند نسبت))، منسوب به شکیل، خوشگل و زیبا
ریشه: عربی

 • شمیسا

معنی: شمسا
ریشه: عربی

 • شمیلا

معنی: (تلفظ: šomilā) شمیل (عربی) + ا (فارسی )، منسوب به شمیل، نسیم و باد شمال
ریشه: عربی

 • شناسا

معنی: (تلفظ: šenāsā) آگاه، مطلع، شناسایی
ریشه: فارسی

 • شوکا

معنی: نوعی گوزن بومی اروپا و آسیا؛ در مازندرانی به معنی آهو و غزال.
ریشه: فارسی

 • شهرآرا

معنی: آراینده شهر، کسی که زیباییش شهره شهر است.
ریشه: فارسی

 • شهلا

معنی: دارای چشم رنگ سیاه چون رنگ چشم میش؛ 2- (به مجاز) زیبا و فریبنده (چشم)
ریشه: عربی

 • شیبا

معنی: شیوا، آشفته، شیفته
ریشه: فارسی

 • شیلا

معنی: نام نهری در سیستان و بلوچستان که از دریاچه ی هامون به خارج از آن جریان دارد - از نامهای متداول هندی
ریشه: سانسکریت

 • شیما

معنی: زن خال دار
ریشه: عربی

 • شینا

معنی: شنا و آب ورزی، شیناب، شناوری، سعی و کوشش و جِد و جَهد.
ریشه: فارسی

 • شیوا

معنی: ویژگی سخنی که به زیبای و با فصاحت بیان شده باشد، شمرده و واضح و دلنشین؛ (در قدیم) فصیح، نغز، خوب؛ یکی از سه خدای بزرگ آیین هندو، که نمایندهی مرگ و تجدید حیات است.
ریشه: فارسی

اسم دختر مختوم به الف با ص


 • صَبا

معنی: نسیم ملایم و خنکی که در برخی نواحی از طرف شمال شرق میوزد در مقابلِ دَبور؛ (به مجاز) پیام رسان میان عاشق و معشوق
ریشه: عربی

 • صَفیا

معنی: صَفیه
ریشه: عربی

 • صَهبا

معنی: مؤنث اصهب، سرخ و سفید؛ شراب انگوری، می
ریشه: عربی

 • صبح آسا

معنی: صبح (عربی) + آسا (فارسی) مانند صبح سپید و روشن
ریشه: عربی - فارسی

 • صبرا

معنی: بردباری کردن در برابر سختیها و ناملایمتها، شکیبایی
ریشه: عربی - فارسی

 • صبورا

معنی: صبور + ا (الف نسبت یا تعظیم)، به معنی بردبار، صبور
ریشه: عربی - فارسی

 • صحرا

معنی: بیابان؛ محلی خارج از منطقه مسکونی، که دارای پوشش گیاهی است.
ریشه: عربی

 • صفا

معنی: داشتن رفتار و کرداری همراه با دوستی و صمیمیت، یکرنگی، خلوص و صمیمیت، نام جایی در مکه
ریشه: عربی

 • صفورا

معنی: نام همسر حضرت موسی(ع) و دختر حضرت شعیب(ع)
ریشه: عربی

 • صوفیا

معنی: منسوب به صوفی
ریشه: عربی - فارسی

 • صونا

معنی: منسوب به صون؛ خویشتن داری از گناه، صیانت، پارسایی
ریشه: عربی - فارسی

اسم دخترانه مختوم به الف با ط


 • طَلا

معنی: زر، فلزی زرد رنگ و قیمتی؛ (به مجاز) هر شیئی یا هر شخص بسیار ارزشمند
ریشه: عربی

 • طرب آرا

معنی: طرب (عربی) + آرا (فارسی)، آراینده انجمن سرور و خوشحالی، گرم کننده مجلس بزم
ریشه: عربی - فارسی

 • طوطیا

معنی: معرب از هندی، توتیا
ریشه: هندی

 • طیلا

معنی: می پخته شده، شرابی که از جوشاندن فشرده انگور، مویز، یا خرما به دست می آید.
ریشه: فارسی

اسم دختر مختوم به الف با ع


 • عذرا

معنی: دوشیزه، باکره، لقب مریم (ع) و لقب فاطمه (س)
ریشه: عربی

 • عزالنسا

معنی: آن که موجب سربلندی زنان است.
ریشه: عربی

 • عزت نسا

معنی: زنان گرامی و ارجمند، نام دختر فتحعلی شاه قاجار
ریشه: عربی

 • عطا

معنی: بخشش، انعام
ریشه: عربی

 • علیا

معنی: رفیع، والا
ریشه: عربی

 • عنقا

معنی: مرغی افسانه ای، سیمرغ
ریشه: عربی

اسم دخترانه مختوم به الف با غ


 • غوغا

معنی: صدای بلند، بانگ و فریاد
ریشه: عربی

اسم دخترانه مختوم به الف با ف


 • فاتیما

معنی: فاطیما، نام شهری است در اروپا که حضرت فاطمه در آنجا ظهور کرده است.
ریشه: عربی

 • فارا

معنی: نام کوهی است که در غرب فلات ایران واقع شده است.
ریشه: فارسی

 • فخرالنسا

معنی: سبب سربلندی زنان
ریشه: عربی

 • فرخ لقا

معنی: فرخ (فارسی) + لقا (عربی)، خوش صورت، زیبارو، نام زنی در کتاب امیرارسلان
ریشه: عربی - فارسی

 • فرسیما

معنی: فر (فارسی) به معنای شکوه + سیما (عربی)، آنکه صورتی باشکوه دارد.
ریشه: عربی - فارسی

 • فرنوشا

معنی: شکوه و عظمت ابدی
ریشه: فارسی

 • فروزا

معنی: تابان، درخشان
ریشه: فارسی

 • فریبا

معنی: بسیار زیبا، دلپسند و خوشایند
ریشه: فارسی

 • فریسا

معنی: پریسا، زیبا چون پری
ریشه: فارسی

 • فریشا

معنی: فریسا = پریسا، دختری که چون پری زیباست.
ریشه: فارسی

 • فریما

معنی: زیبا و دوست داشتنی
ریشه: فارسی

 • فلورا

معنی: فلوریا، در رم باستان، الهه گل ها و بارآوری
ریشه: لاتین

 • فلوریا

معنی: فلورا
ریشه: لاتین

اسم دختر مختوم به الف با ق


 • قمرسیما

معنی: ویژگی آن که چهره اش مثل ماه میباشد؛ (به مجاز) زیبارو
ریشه: عربی- فارسی

ااسم دختر مختوم به الف با ک


 • کاترینا

معنی: کاترین، به معنی پاک و بی آلایش
ریشه: ایتالیایی

 • کاملیا

معنی: گلی درشت و زیبا سفید و صورتی رنگ که در بهار ظاهر می شود.
ریشه: فرانسه

 • کامیشا

معنی: خوشحال، سرزنده، خوش بیان، ترکیب مغلوب و تغییر یافته "شادکام”
ریشه: فارسی

 • کامیلا

معنی: محافظ معبد، نام دختری جنگجو در افسانه تروا اسم دختر
ریشه: لاتین

 • کبرا

معنی: کبری، بزرگ، کبیر
ریشه: عربی

 • کبریا

معنی: بزرگی، عظمت
ریشه: عربی

 • کرا

معنی: اسم همسر مولاناجلال الدین بلخی
ریشه: فارسی

 • کلارا

معنی: نام راهبه ای ایتالیایی
ریشه: فرانسه

 • کهربا

معنی: نام صمغی سخت شده و زرد رنگ که خاصیت جاذبه دارد.
ریشه: فارسی

 • کیارا

معنی: اندوه و ملالت، میل شدید به خوردن انواع خوردنی جات
ریشه: فارسی

 • کیانا

معنی: طبیعت
ریشه: سریانی

 • کیجا

معنی: دختر
ریشه: گیلکی

 • کیجانا

معنی: دختر مازندرانی که عزیز و دوست داشتنی است.
ریشه: گیلکی

 • کیمیا

معنی: اکسیر، هر چیز نایاب و دست نیافتنی، افسون
ریشه: فارسی

اسم دختر مختوم به الف با گ


 • گشتا

معنی: بهشت، پردیس
ریشه: فارسی

 • گل آرا

معنی: زینت دهنده گل، از شخصیتهای شاهنامه، نام مادر روشنک بنا به بعضی نسخه های شاهنامه
ریشه: فارسی

 • گل آسا

معنی: مانند گل
ریشه: فارسی

 • گل سیما

معنی: گل (فارسی) + سیما (عربی) = کسی که چهره ای زیبا همانند گل دارد.
ریشه: عربی - فارسی

 • گل نسا

معنی: گل (فارسی) + نسا (عربی) مرکب از گل + نسا (زنان) نام اصیل ایرانی
ریشه: عربی - فارسی

 • گلاسا

معنی: مانند گل، مرکب از گل و پسوند مشابهت
ریشه: فارسی

 • گلشا

معنی: بهترین و زیباترین گل، شاه گلها
ریشه: فارسی

 • گلطلا

معنی: گلزر
ریشه: فارسی

 • گلنسا

معنی: زیباروی زنان؛ (به مجاز) بسیار زیبار
ریشه: فارسی

 • گلوریا

معنی: فرانسه از لاتین، مجلل، بزرگ، سرافراز
ریشه: لاتین

 • گلیا

معنی: منسوب به گل
ریشه: فارسی

 • گوهرآرا

معنی: آراینده گوهر، آراینده جواهر
ریشه: فارسی

 • گیتا

معنی: گیتی
ریشه: فارسی

 • گیلانا

معنی: دختر زیبای گیلانی
ریشه: گیلکی

 • گیلدا

معنی: طلا
ریشه: ارمنی

 • گیلوا

معنی: نام محلی مردمان گیلان، نام منطقه ای از توابع رشت
ریشه: گیلکی

اسم دختر مختوم به الف با ل


 • لاریسا

معنی: نام شهری در کنار دجله
ریشه: عبری

 • لامیا

معنی: نام شهری است از تسالی این شهر نام خود را به جنگ «لامیاک » که میان یونان و مقدونیه پس از مرگ اسکندر (323) درگرفت داده است امروز لامیا شهری است نزدیک خلیج لامیا
ریشه: عبری

 • لعیا

معنی: عربی لیا، نام زن حضرت یعقوب
ریشه: عربی

 • لمیا

معنی: زن سیاه و گندمگون
ریشه: عربی

 • لنیا

معنی: (فارسی- سنسکریت) دختر ملیح، نمکین، مرکب از لن (سنسکریت) + ی نسبت (فارسی) + الف تانیث
ریشه: سنسکریت

 • لورا

معنی: نام سازی است، چنگ. نام یکی از صورتهای فلکی شمالی
ریشه: عبری

 • لیا

معنی: خجسته، نام همسر یعقوب (ع)
ریشه: عبری

 • لیانا

معنی: بانوی درخشان و زیباروی، مرکب از لیان به معنای درخشان و الف تأنیث
ریشه: فارسی

 • لیدا

معنی: خانم، بانوی گرامی
ریشه: لاتین

 • لیزا

معنی: بنده خالص خداوند
ریشه: عبری

 • لیسا

معنی: نامروستایی در نزدیکی قزوین
ریشه: فارسی

 • لیلا

معنی: لیلی
ریشه: عربی

 • لیلیا

معنی: شب، هم ریشه با"لیل" عربی است.
ریشه: عربی

 • لینا

معنی: آبشار کوچک
ریشه: انگلیسی

 • لیندا

معنی: قشنگ، زیبا
ریشه: لاتین

 • لیبرا

معنی: (به کسر ب)، آزاد
ریشه: لاتین

 • لئا

معنی: به سوی خدا، دختری که رو به سوی خدا دارد.
ریشه: عبری

اسم دختر مختوم به الف با م


 • مَلِک نسا

معنی: پادشاهِ زنان، سَرور زنان؛ فرشته رو و زیبا در میان زنان.
ریشه: عربی

 • مَهِیلا

معنی: حرکت آهسته، روان؛ از واژه های قرآنی
ریشه: عربی

 • مَه سیما

معنی: ماه سیما و ماه چهر
ریشه: فارسی - عربی

 • مَهدیسا

معنی: منسوب به مَهدیس
ریشه: فارسی

 • مَهسا

معنی: (مه = ماه + سا (پسوند شباهت))، مثل ماه، مانند ماه؛ (به مجاز) زیبارو
ریشه: فارسی

 • مَهلا

معنی: آهسته! بی شتاب!
ریشه: عربی

 • مَهلقا

معنی: ماه رو، ماه روی، ماه لقا؛ کنایه از زیبارو(ی) است.
ریشه: فارسی

 • مَهیا

معنی: بزرگ
ریشه: اوستایی - پهلوی

 • مَهیسا

معنی: مهسا
ریشه: فارسی

 • مَیسا

معنی: زنی که با برازندگی و تکبّر راه میرود، متکبر و با تبختر راه میرود.
ریشه: عربی

 • مُنا

معنی: امیدها، آرزوها، مقاصد
ریشه: عربی

 • مُهنا

معنی: در خور، شایسته؛ گوارا و خوش؛ دور از رنج
ریشه: عربی

 • مِها

معنی: منسوب به ماه است؛ (به مجاز) زیبارو، با فتح میم به معنای بزرگ، بزرگتر
ریشه: فارسی

 • مِهرا

معنی: (مهر+ ا (پسوند نسبت))، منسوب به مِهر، مِهر
ریشه: فارسی

 • مِهرانا

معنی: منسوب به مهران
ریشه: فارسی

 • مِهرسا

معنی: (مهر = خورشید + سا (پسوند شباهت))، مثل خورشید؛ (به مجاز) زیبارو
ریشه: فارسی

 • مِهرنسا

معنی: خورشید زنان؛ (به مجاز) زیباروی در میان زنان.
ریشه: فارسی - عربی

 • مِهرنیا

معنی: (مهر = مهربانی، محبت + نیا)، از نژادِ مهربانان؛ 2-(به مجاز) مهربان و با محبت
ریشه: فارسی

 • ماتیسا

معنی: ماهتیسا، در گویش مازندران ماه تنها
ریشه: فارسی

 • ماتینا

معنی: نام ساتراپ نشینِ [ولایت تحت امر حاکم یا والی در ایران دوران هخامنشی] شمال شرقی ارمنستان که به دست کیاکسار یا (هوخشتره) فتح شده است و در زمان داریوش اول از ارمنستان مجزا شده است.

ریشه: فارسی

 • مارتا

معنی: در اوستا مشا و مارتا به معنای نوع انسان آمده است، فناپذیر، دنیایی
ریشه: فارسی

 • ماریا

معنی: مریم، ماریا نوعی گشتار آوا شناختی از مریم در زبان های اسپانیایی و آسیایی است.
ریشه: عبری

 • مانا

معنی: ماندنی، پایدار؛ (در پهلوی) مانند و مانند بودن
ریشه: فارسی

 • ماندانا

معنی: به معنی عنبر سیاه؛ زن کمبوجیه ی اول و مادر کوروشِ کبیر
ریشه: فارسی

 • مانیا

معنی: (در پارسی باستان) خانه، سرای، (در پهلوی) برابر با واژه ی مان به معنی خانه و مسکن، معرب از یونانی، دیوانگی، جنون
ریشه: یونانی

 • ماه نِسا

معنی: ماهِ زنان؛ (به مجاز) زیبا رو در میان زنان، زیبارو.
ریشه: فارسی - عربی

 • ماهانا

معنی: ماهان+ ا (پسوند نسبت)) منسوب به ماهان
ریشه: فارسی

 • مایا

معنی: منش نیک، بخشنده؛ (در روم باستان) اِلهه ی فراوانی سبزه و بهار در نزد رومیان
ریشه: اوستایی - پهلوی

 • مایسا

معنی: نام گیاهی کوچک و یک ساله که بسیار ظریف است.
ریشه: فارسی

 • مبینا

معنی: مؤنث مبین، روشنگر، هویدا
ریشه: عربی

 • متینا

معنی: مؤنث متین
ریشه: عربی

 • مرسانا

معنی: هدیه خداوند
ریشه: عبری

 • مروا

معنی: فال نیک و دعای خیر
ریشه: فارسی

 • ملیسا

معنی: زمانی بین مغرب و نماز عشا؛ ماه صَفر؛ ماهی بین آخر گرما و زمستان.
ریشه: عربی

 • ملیکا

معنی: گروهی از گیاهان علفی چند ساله از خانواده ی گندمیان که خودرو هستند. معشوقه زئوس
ریشه: یونانی

 • مونا

معنی: تک، یکتا، در متون ایران باستان به مُحبَّت هم معنا شده است، گل یاس، امید
ریشه: عربی

 • مهدیا

معنی: (مهدی = هدایت شده + ا (اسم ساز))، دختر هدایت شده.
ریشه: فارسی

 • مهرآرا

معنی: ویژگی آن که به مهربانی و محبت آرایش شده، آراسته به مهربانی؛ مهربان و با محبت
ریشه: فارسی

 • مهرآسا

معنی: مثل خورشید، مانند خورشید؛ (به مجاز) زیبارو
ریشه: فارسی

 • مهرآنا

معنی: (مهر = محبت و دوستی، مهربانی + آنا (ترکی)= مادر)، مهربانی و محبت و دوستی مادر؛ (به مجاز) مهربان و بامحبت
ریشه: فارسی

 • مهستا

معنی: (مهست = بزرگترین، مهمترین + ا (پسوند نسبت))، (به مجاز) دختر بزرگتر و مهمتر؛ دارای قدر و مرتبه ی عالی.
ریشه: فارسی

 • میترا

معنی: مهر، خورشید؛ پیمان؛ مهر
ریشه: اوستایی - پهلوی

 • مینا

معنی: پرنده ای شبیه سار با پرهای رنگارنگ که به راحتی قادر به تقلید صدای انسان و حیوانات است، مرغ مقلد، مرغ مینا؛ گلی معمولاً سفید، نوعی شیشه رنگی به ویژه سبز که از آن انواع ظروف میسازند.
ریشه: فارسی

اسم دختر مختوم به الف با ن


 • نادیا

معنی: امید، آرزو
ریشه: فرانسوی

 • ناردانا

معنی: ناردانه، دانه انار
ریشه: فارسی

 • نارملا

معنی: شکوفه گل انار، به کسر میم
ریشه: فارسی

 • نارمیلا

معنی: (ترکی- فارسی) شکوفه، غنچه، خصوصا شکوفه گل انار
ریشه: فارسی

 • ناریا

معنی: قاصدک
ریشه: کردی

 • ناریکا

معنی: دختر مهربان
ریشه: گیلکی

 • نارینا

معنی: دختر ظریف، بانوی تر و تازه، همچنین دختر بر افروخته و آتشین
ریشه: فارسی - عربی

 • نازانتا

معنی: عشوه گر، طناز
ریشه: آشوری

 • ناکتا

معنی: ناک (در گویش مازندران نوعی گلابی شیرین) + تا، شیرین مثل گلابی
ریشه: فارسی

 • نانا

معنی: پدر و مادر، نعناع
ریشه: فارسی

 • نانیسا

معنی: نام روستایی در نزدیکی مراغه
ریشه: فارسی

 • نایریکا

معنی: برگزیده، پسندیده، از اسامی قدیمی ایرانی
ریشه: فارسی

 • نجلا

معنی: زنی که دارای چشمان درشت است.

ریشه: عربی

 • نجوا

معنی: سخن آهسته
ریشه: عربی

 • ندا

معنی: صدای بلند، فریاد، بانگ
ریشه: عربی

 • نرسا

معنی: در اساطیر زوروانیه نام یکی از خدایان
ریشه: فارسی

 • نسا

معنی: زنان، نام سوره ای در قرآن کریم
ریشه: عربی

 • نعنا

معنی: نعناع، گیاهی کاشتنی و خوشبو
ریشه: عربی

 • نفیسا

معنی: بسیار ارزشمند، گران مایه
ریشه: عربی

 • نکیسا

معنی: نام موسیقیدان مشهور در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

 • نگارا

معنی: بانوی زیبا، دختر خوش چهره، کنایه از محبوب است.
ریشه: فارسی

 • نگینا

معنی: موسیقی، آواز
ریشه: عبری

 • نوا

معنی: صدای آهنگین، نغمه،آواز، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی
ریشه: فارسی

 • نورا

معنی: نور (عربی) + ا (فارسی)، مؤنث انور درخشان، تابان
ریشه: فارسی - عربی

 • نورصبا

معنی: نوری که از صبا متصاعد می شود، جلوه صبا؛ (به مجاز) زیبارو.
ریشه: عربی

 • نوشا

معنی: نیوشا، شنوا، شنونده

ریشه: فارسی

 • نونا

معنی: برج حوت، نام مادر ابراهیم(ع)
ریشه: سریانی

 • نیالا

معنی: نام روستایی اطراف ساری
ریشه: فارسی

 • نیتا

معنی: بی مانند، بی نظیر، بیتا، یگانه
ریشه: فارسی

 • نیسا

معنی: همانند نی، شبیه به نی، (به مجاز) زیبا، با طراوت، دلپذیر و دلنشین، شیرین - نام همسر پادشاه کاپادوکیه
ریشه: فارسی

 • نیشا

معنی: نشانه
ریشه: کردی

 • نیکا

معنی: چه خوب است، خوشا، نام رودی در شمال ایران
ریشه: فارسی

 • نیکتا

معنی: خوب، نیکو
ریشه: فارسی

 • نیکو لقا

معنی: نیکو (فارسی) + لقا (عربی) زیبا رو، زیبا چهر
ریشه: فارسی - عربی

 • نیلا

معنی: نیل (سنسکریت) + ا (فارسی) به رنگ نیل، نیلی
ریشه: فارسی

 • نیلیا

معنی: به زنگ نیلی ، منسوب به نیلی ، مرکب از نیلی و الف نسبت
ریشه: فارسی

 • نینا

معنی: زیبایی، خوش اندامی و ظرافت
ریشه: عبری

 • نیوشا

معنی: شنوا، شنونده
ریشه: فارسی

اسم دختر مختوم به الف با و


 • وانیا

معنی: هدیه با شکوه خداوند
ریشه: فارسی

 • ودا

معنی: به کسر واو، نام مجموعه کتابهای چهارگانه هندوها که به زبان سانسکریت نوشته شده است.
ریشه: فارسی

 • ورتا

معنی: گل، هم ریشه با "ورد” عربی است.
ریشه: آرامی

 • ورجا

معنی: بلندمرتبه، ارجمند
ریشه: فارسی

 • ورقا

معنی: کبوتر، نام درختی کوچک و معروف
ریشه: عربی

 • ورونیکا

معنی: نام تیره ای از گیاهان که پوپک از آن دسته است.

ریشه: فارسی

 • ولگا

معنی: بلندترین رود اروپا
ریشه: روسی

 • وندا

معنی: زن و دختر باسواد
ریشه: کردی

 • ویانا

معنی: فرزانگی، بخردی، دانایی
ریشه: اوستایی پهلوی

 • ویدا

معنی: آشکار و هویدا
ریشه: فارسی

 • ویستا

معنی: دانش و فرهنگ
ریشه: فارسی

 • ویشکا

معنی: نام روستایی نزدیک رشت
ریشه: فارسی

 • ویکتوریا

معنی: پیروز شدن، الهه پیروزی در روم باستان
ریشه: لاتین

 • وینا

معنی: رنگارنگ، همچنین روشن و آشکار
ریشه: فارسی

 • ویولا

معنی: نام نوعی ساز زهی از خانواده ویولن
ریشه: ایتالیایی

 • ویونا

معنی: منسوب به وَیو، (به مجاز) عروس، دختری که عروس شده، نام روستایی در نزدیکی کاشان
ریشه: فارسی

اسم دختر مختوم به الف با ه


 • هارا

معنی: کوهستان
ریشه: عبری

 • هانا

معنی: پناه، نفس، امید، فریاد
ریشه: فارسی

 • هانیا

معنی: مؤنث هانی، مادر مهربان و دلسوز
ریشه: عربی

 • هدا

معنی: هدی، هدایت کردن، هدایت، راهنمایی، راه درست و مسیر درست
ریشه: عربی

 • هرمینا

معنی: سفر، حرکت
ریشه: اوستایی - پهلوی

 • هلما

معنی: معنی اسم را در این قسمت بنویسید خیلی صبور
ریشه: عربی

 • هلنا

معنی: هلن
ریشه: یونانی

 • هلنسا

معنی: هل (فارسی) + نسا (عربی) زنان معطر
ریشه: فارسی - عربی

 • هلیا

معنی: خورشید
ریشه: یونانی

 • هلینا

معنی: هلن، فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد.
ریشه: یونانی

 • هما

معنی: پرنده ای با جثه بزرگ که بنا به تصور گذشتگان سایه اش بر سر هر کسی بیفتد به سعادت و خوشبختی می رسد. هما از شخصیتهای شاهنامه بوده است ونام دخترگشتاسپ پادشاه کیانی
ریشه: فارسی

همتا
معنی: نظیر، مانند
ریشه: فارسی

 • همیلا

معنی: نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

 • هنیا

معنی: به فتح ه، گوارا باد، نوش باد
ریشه: عربی

 • هوما

معنی: مرغ سعادت، فرخنده
ریشه: کردی

 • هونیا

معنی: شعر
ریشه: کردی

 • هیدیکا

معنی: آرام، به آهستگی، یواش
ریشه: کردی

 • هیلا

معنی: پرنده ای شکاری کوچکتر از باز را گویند.
ریشه: فارسی

 • هیلدا

معنی: نیرومند، قوی
ریشه: لاتین

 • هیما

معنی: بانوی عاشق، مرکب از هیم (عربی به معنای عاشق و شیفته ) + الف تانیث فارسی
ریشه: فارسی - عربی

 • هینا

معنی: ماهر
ریشه: کردی

اسم دخترانه قشنگ مختوم به الف با ی


 • یاسمینا

معنی: یاس و مینا گلی به رنگهای سفید، زرد و کبود
ریشه: فارسی

 • یافا

معنی: زیبایی، جمال، نام شهری قدیمی در ساحل مدیترانه
ریشه: عبری

 • یرحا

معنی: نام مادر حضرت موسی (ع)
ریشه: عبری

 • یغما

معنی: غارت، تاراج، غنیمت، نام شهری در ترکستان که مردمان زیباروی و صاحب جمال دارد.
ریشه: ترکی

معنی: آخرین شب پائیز در نیم کره شمالی و بلندترین شب سال که همزمان با میلاد مسیح (ع) است.
ریشه: سریانی

آیا این مطلب مفید بود؟ 254
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید