گاهی والدین برای انتخاب اسم های دخترانه دچار شک و تردید می شوند. برای بعضی از والدین انتخاب اسم دختر با د مهم است لذا در ادامه نام دختر با ت با معنی آورده شده است که در دسته بندی های متفاوتی قرار می گیرند.

اسامی دخترانه با د


 • دادآفرید : از داد آفریده شده، از نامهای خداوند، (در موسیقی) از الحان قدیم موسیقی ایران، مرکب از داد (عدل) + آفرید (آفریده )، خداوند، نام یکی از سرودهای موسیقی
 • دارانا : نام روستایی در نزدیکی اهر
 • دارینا : زرگر، طلاساز، مجازا ارزشمند و گرانبها
 • دالیا : نوعی از گلِ کوکب
 • دامینه : زیبا، جاری و روان، همچنین به معنای دانش و دانایی نیز آمده است.
 • دایان : سرافرازی و سربلندی
 • دایانا : (دایا (زر سرخ و طلا) + پسوند اسم سازِ (نا) ) به معنی مثل زر سرخ و (به مجاز) زیبا روی، زیبا و گرانمایه مانند زر سرخ، همچنین نام دیگر آناهیتا الهه آب
 • دُرافشان : آن که مروارید میافشاند؛ (به مجاز) بخشنده؛ دارای فصاحت و زیبایی، باران ریز.
 • دربانو : در (عربی) + بانو (فارسی) مرکب از در (مروارید) + بانو
 • دربها : بانوی ارزشمند، دختری که مانند مروارید ارزشمند است، نام همسر کورش کبیر
 • درتا : در (عربی) + تا (فارسی) مانند در، مانند مروارید، همتای دُر
 • درخشا : نورانی، تابنده ، درخشان
اسم دختر با ت

اسم دختر با ت

 • درخشان : دارای درخشش، روشن و تابان، درخشنده، (به مجاز) جالب توجه و چشم گیر و خوب و موفقیت آمیز.
 • درخشنده : (صفت فاعلی از درخشیدن)، دارای درخشش و تلألؤ؛ روشن و تابان.
 • دُردانه : بسیار محبوب و گرامی، عزیزکرده، ناز پرورده؛ نیز فرزند بسیار گرامی.
 • دُرسا : دُر= مروارید، لؤلؤ + سا (پسوند شباهت)، شبیه به دُر؛ (به مجاز) گران قیمت و ارزشمند.
 • درستی : پاکی، حقیقت، صحت، نام دختر انوشیروان پادشاه ساسانی
 • درفام : مانند در درآسا دُرمانند به رنگ دُر
 • درفشان : درخشان و روشن
 • درگل : در (عربی) + گل (فارسی) مروارید گلها
 • دُرناز : (دُر= مروارید، لؤلؤ + ناز = زیبا و قشنگ) (به مجاز) زیبا رو و گران بها.
 • دَریا : (در جغرافیا) توده ی بسیار بزرگی از آب، دریاچه، (به مجاز) شخص بسیار آگاه و دانشمند، (به مجاز) (در تصوف) حقیقت یا ذات حق.
 • دریادخت : مرکب از دریا + دخت (دختر)

اسامی دخترانه کوتاه با د


 • دریاناز : مرکب از دریا و ناز، مایه ناز و مباهات دریا یا به معنای دریای ناز، دارای زیبایی و لطافت فراوان، زیبا و قشنگ
 • دل آرا : موجب آرامش و شادی دیگران؛ محبوب، معشوق، نام همسر دارا (داریوش سوم) و مادر روشنک بنا بر روایات ایرانی.
 • دلارام : (به مجاز) موجب آرامش خاطر، محبوب، معشوق، با آسودگی خاطر.
 • دل آسا : موجب تسکین و آسایش دل
 • دل آویز : زیبا، دلنشین، محبوب
 • دل انگیز : پسندیده، خوب و زیبا
 • دل بهار : کسی که قلبش مانند بهار سبزو زنده است.
 • دلافروز : (به مجاز) مایه ی شادی و خوشی دل، محبوب و خوشایند؛ شاد و خرم، معشوق؛ در شاهنامه دل افروز فرخ پی نامِ زنی رومی و ایرانی نژاد که شاپور او را از اسارت رومیان رهانید و این نام را بر او گذاشت.
 • دلبر : دارای زیبایی، جذابیت و توانایی جلب عشق و علاقهی دیگران؛ معشوق.
اسم دخترانه با ت

اسم دخترانه با ت

اسامی دخترانه امروزی با د


 • دلبند : عزیز و دوست داشتنی؛ معشوق، اسیر کننده ی دل، جذاب و گیرا.
 • دلپذیر : پسندیده، مطبوع - مطبوع، پسندیده
 • دلپرور : بسیار مطبوع، پرورش دهنده دل
 • دلجو : خوب، زیبا پسندیده، (در قدیم) تسلی دهنده ی دل، غم خوار، عاشق، معشوق - زیبا و پسندیده، غمخوار، تسلی دهنده دل، معشوق
 • دلدار : معشوق و محبوب، مهربان، با محبت، (در تصوف) حق، خداوند - معشوق، محبوب، شجاع، مهربان، با محبت
 • دلربای : زیبا، جذاب، معشوق، محبوب، نام نوعی عتیق که دارای دانه های ریز براق است
 • دلسا : همچون دل، همانند قلب و (دارای احساس و عاطفه)
 • دلشاد : خوشحال و شادمان، در حال شادمانی.

اسامی دخترانه ایرانی با د


 • دل فروز : مایه شادی دل، زیبا، پسندیده و گرامی - موجب شادی دل، زیبا و پسندیده
 • دلناز : (دل + ناز = نوازش)، نوازشِ دل، دلنواز.
 • دلنواز : مایه ی آرامش دل، آرامش بخش؛ نوازشگر، مهربان و دلسوز، محبوب و معشوق.
 • دِنا : فریاد شادی، قسمتی از کوهستان شمال غربی فارس که قله ای معروف به همین نام دارد؛ 2) نام شهرستانی در شرق استان کهگیلویه و بویراحمد.
 • دیانا : (اوستایی) نیکی رسان، نیکویی بخش؛ (در اسطوره های رومی) الهه ی ماه، جنگلها، جانوران و زایمان، همتای آرتمیس یونانی.
 • دیبا : نوعی پارچه ی ابریشمی معمولًا رنگین.
 • دیدار : ملاقات، دیدن یکدیگر، دیدن؛ (در تصوف) مشاهده؛ 3- (به مجاز) چهره، روی و چشم.
اسم دخترانه با ت

اسم دخترانه با ت

اسامی دخترانه مذهبی با د


 • دعاء : دعا، راز و نیاز و درخواست
 • درسا: مانند در، مروارید، در(عربی) + سا(فارسی)
 • دره التاج : مرواریدی که بر تاج نصب کنند.
 • دریتا : در (عربی) + ی (فارسی) + تا (فارسی) مانند در، مانند مروارید
 • دُرین : دُر + ین (پسوند نسبت)، از دُر، ساخته شده از دُر؛ (به مجاز) گران بها و قیمتی.
 • دریم : (دخترانه و پسرانه) پرگوشت، خوش اندام
 • دنیا : (در نجوم) کیهان؛ جهان، گیتی.
 • دلیله : راهنما، هدایت کننده، (در تورات) (به معنی معشوقه) معشوق هی شمشون، که راز نیرومندی او را یافت و با افشای آن به دشمنان وی، موجب گرفتاری او شد.
 • دُریه : (دُر + ایه (پسوند نسبت)، مانند دُر، درخشان، روشن.

اسامی دخترانه قرآنی با د


 • دنیا : کیهان ؛ جهان، گیتی. زندگانی حاضر؛ جهانی که در آن هستیم.
 • درا (dorra): دختر زیبا و ارزشمند، مانند در
 • دینا : اسم خواهر حضرت یوسف، به معنی دین هم هست
 • دینه : انتقام یافته، نام دختر یعقوب (ع) و خواهر یوسف (ع)

اسامی دخترانه ترکی با د


 • دادلی : شیرین و نمکین
 • دُرنا : پرنده ی آب چرِ بزرگ، وحشی و حلال گوشت، کُلنگ.
 • دنیز : دریا، بحر
اسم های دخترانه با ت

نام دخترانه با ت

اسامی دخترانه لری با د


 • داگل یعنی مادر گل
 • دالیا یعنی مادر زیبا؛ اسم بین المللی است.
 • دلسا یعنی به معنی عزیز دل و تکیه گاه
 • دنا یعنی نام کوهی در کهگیلویه و بویراحمد
 • دیارا یعنی به معنی شاخص و نامدار
 • , اسامی دخترانه کردی با د
 • دانژه : غنچه گل نیمه باز
 • دلنیا : آسوده خاطر، مطمئن، فارغ البال؛ اطمینان، تضمین.
 • دلینا : مطمئن
 • دلواند : ختر مهربان، بانوی با محبت
 • دیلان : رقص گروهی، نوعی آهنگ؛ نام منطقهای در کردستان.

اسامی دخترانه گیلکی با د


 • دوجین : (دوجینا)، دست چین، انتخاب. [الف پایانی دوجین، به احتمال زیاد پسوند نسبت است. «ا» یکی از پسوندهای معروف نسبت در گیلکی است.]
 • دیل زنش : مطابق میل و دل خواه.
 • دیل سوج : دل سوز
 • دیل سوجه
 • دیلمای : زن دیلمانی.
اسم های قشنگ دختر با ت

اسم های قشنگ دختر با ت

اسامی دخترانه مازنی با د


 • دلکش: جذب کننده دل، دلربا، دلپذیر
 • دلوسه: دلخواه
 • دوکا
 • دیما: یعنی زیبارو؛ دیم یعنی رخساره و رو + الف اسم ساز
 • دیماه: زیبارو؛ آنکه صورتش مثل ماه است

اسامی دخترانه فرانسوی با د


 • دیان : (دخترانه و پسرانه) هم معنی با دیانا، (در اسطوره های رومی) الهه ی ماه، جنگلها، جانوران و زایمان، همتای آرتمیس یونانی، حاکم

اسامی دخترانه گل با د


 • دُرگل : در (عربی) + گل (فارسی) مروارید گل ها
اسم دختر

اسم دختر

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید