اگر به دنبال اسم دختر کوتاه هستید باید به شما بگوییم که در این راستا لیستی از اسامی دخترانه کوتاه برای شما ارائه شده است که انتخاب را ساده تر می کند. برای این که یک اسم دخترانه کوتاه قشنگ برگزینید لازم است که ریشه و معنی این اسامی را بدانید. لذا در انتخاب یک اسم دخترانه شیک، لیستی تهیه کرده ایم که امیدواریم در انتخاب بهتر و درست تر به یاری شما بیاید. اسامی دخترانه دو حرفی در ادامه قابل مشاهده است.

اسم دختر کوتاه با الف


 • آتر

معنی: آذر، آتش، اخگر
ریشه: فارسی

 • آدا

معنی: پاداش مینوی، فرشته توانگری
ریشه: فارسی

 • آذر

معنی: نام ماه نهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آتش، نام روز نهم از هر ماه شمسی در ایران قدیم
ریشه: اوستایی - پهلوی

 • آرا

معنی: مخفف آراینده، آرایشگر، زیور، زینت
ریشه: فارسی

 • آسا

معنی: زیور مایه زیبایی و آرایش، وقار و ثبات و تمکین و آسودگی
ریشه: فارسی

 • آسو

معنی: شفق، هنگام طلوع خورشید، همچنین نام شرابی مست کننده که از قند سیاه درست می کنند.
ریشه: کردی

 • آفت

معنی: بلا، بلیه، کنایه از زیبایی و عشوه گری
ریشه: عربی

 • آنا

معنی: مادر
ریشه: ترکی
در عبری به معنای دوست داشتنی، ظریف، خوش اندام، برانگیزاننده لطف و محبت

اسامی دخترانه سه حرفی

اسامی دخترانه سه حرفی

 • آنو

معنی: در دین بابلی، نام خدای آسمان
ریشه: بابلی

 • آوا

معنی: صدایی که به آواز خوانده می شود یا از آلات موسیقی به گوش می رسد.
ریشه: فارسی

 • آون

معنی: آونگ، نام رشته ای که خوشه انگور و بعضی میوه ها را به آن می بندند، آویزان، آویخته
ریشه: فارسی

 • آهو

معنی: جانور معروف که نام دیگر آن غزال است، آهو به زیبایی چشم و خرامش در رفتار معروف است.
ریشه: فارسی

اسم دختر کوتاه با ب


 • بِهی

معنی: خوبی، نیکی، نیکویی؛ تندرستی، سلامت؛ نیکبختی، سعادت، (این کلمه چنانچه بَهی تلفظ شود به معنی زیبا، نیکو و خوب است.)
ریشه: فارسی

 • برگ

معنی: به ضم ب، ابرو
ریشه: فارسی

اسم دختر کوتاه با پ


 • پرک

معنی: ستاره سهیل، تاج
ریشه: فارسی

 • پرن

معنی: پروین
ریشه: فارسی

 • پری

معنی: موجودی لطیف و بسیار زیبا و نیکوکار و نامرئی که گاه خود را نشان دهد و با جمالش انسان را فریفته ی خود می کند، زیبارو و دارای اندام ظریف؛ در ادب فارسی پری گاه به معنای اَهرِمن، به معنای شیطان به کار رفته است.
ریشه: فارسی

اسم دخترانه

اسم دخترانه

اسم دخترانه کوتاه زیبا با ت


 • تِلّی

معنی: موهای پر پشت و بلند، دختری که گیسوی بلند و زیبا دارد، زلف دار؛ زباندار و سخنور
ریشه: ترکی

 • تاژ

معنی: لطیف، نازک، نام پسرفرواک برادر هوشنگ پادشاه پیشدادی
ریشه: فارسی

 • تنی

معنی: در گویش مازندران شکوفه
ریشه: فارسی

اسم دختر کوتاه با ث


 • ثَمر

معنی: میوه؛ (به مجاز) نتیجه و حاصل
ریشه: عربی

 • ثَمن

معنی: بها، قیمت
ریشه: عربی

 • ثَنا

معنی: ستایش، مدح؛ دعا، درود و تحیت، حمد، شکر، سپاس
ریشه: عربی

اسم دختر کوتاه با ج


 • جَنت

معنی: بهشت، فردوس
ریشه: عربی

اسم دخترانه کوتاه شیک

اسم دخترانه کوتاه شیک

اسم دختر کوتاه با چ


 • چمن

معنی: زمین سبز و خرم، باغ و بوستان مرغزار؛ نام گیاهی از تیره غلات
ریشه: فارسی

 • چوک

معنی: چشمه
ریشه: کردی

اسم دختر کوتاه با ح


 • حَبه

معنی: دانه بعضی از میوه ها و گیاهان؛ (به مجاز) پول بسیار اندک

ریشه: عربی

 • حره

معنی: زن آزاده، لقب زنان اشرافی، خاتون، نام خواهر محمود غزنوی
ریشه: عربی

 • حنا

معنی: گیاهی درختی که گل های سفید و معطر دارد، گرد بسیار نرم سبز رنگی از گیاهی به همین نام
ریشه: عربی

 • حوا

معنی: نخستین انسان ماده در مذاهب سامی، در نجوم نام صورت فلکی بزرگی در آسمان نیمکره ی جنوبی، به روایت تورات و قرآن، نخستین زنی که خدا آفرید، همسر حضرت آدم (ع)
ریشه: عربی

 • حور

معنی: زن زیبای بهشتی
ریشه: عربی

اسم دختر کوتاه با خ


 • خُتن

معنی: نام شهری در ترکستان شرقی و گاهی هم به تمام ترکستان چین اطلاق شده است، (به مجاز) زیباروی
ریشه: فارسی

 • خُرّم

معنی: سرسبز و با طراوت؛ شاد، خوشحال، خوب، خوش؛ فرخنده، مبارک
ریشه: فارسی

 • ختا

معنی: نام سرزمین چین شمالی که محل زندگی قبایل ترک بوده است.
ریشه: فارسی

 • خزر

معنی: فتان، دختر که عشوه هایی زیرکانه می ریزد.
ریشه: عربی

اسم دخترانه کوتاه خاص با د


 • دِنا

معنی: قسمتی از کوهستان شمال غربی فارس که قلهای معروف به همین نام دارد، نام شهرستانی در شرق استان کهگیلویه و بویراحمد
ریشه: فارسی

نام دختر

نام دختر

اسم دختر کوتاه با ر


 • رنا

معنی: شادمان گردیدن، شاد شدن، چیزی که در وی نگرند از جهت خوبی و حسن آن؛ جمال
ریشه: عربی

 • رها

معنی: نجات یافته و آزاد، با آزادی، آزادانه، رهایی
ریشه: فارسی

 • رزا

معنی: رز
ریشه: فرانسوی

 • رزی

معنی: منسوب به رُز
ریشه: فرانسوی

 • راز

معنی: آنچه از دیگران پنهان نگاه داشته می شود، سِر
ریشه: فارسی

اسم دختر کوتاه با ز


 • زری

معنی: پارچه یا لباسی که در آن نخهای طلایی به کار رفته است، نخ طلا یا نقره یا گلابتون، طلایی، منسوب به زر
ریشه: فارسی

اسم دختر کوتاه با ژ


 • ژون

معنی: بت، صنم
ریشه: فارسی

اسم دختر کوتاه با س


 • سحر

معنی: زمان قبل از سپیده دم، صبح
ریشه: عربی

 • سرو

معنی: از انواع درختان که همیشه سبز است؛ (به مجاز) شاداب و با طراوت
ریشه: فارسی

 • سما

معنی: آسمان
ریشه: عربی

 • سمر

معنی: حکایت، افسانه، داستان؛ مشهور و گفتار و سخن
ریشه: عربی

 • سمن

معنی: نام گیاهی (رازقی)، یاسمن؛ (به مجاز) چهره سفید و لطیف و همینطور بوی خوش
ریشه: فارسی

 • سنا

معنی: روشنایی، گروهی از گیاهان درخچه ای یابوته ای گرمسیری و خودرو از خانواده گل ارغوان
ریشه: عربی

 • ستی

معنی: عنوانی احترام آمیز برای زنان، زن و دختر
ریشه: عربی

 • سبا

معنی: سوره سی و چهارم از قرآن کریم؛ نام شهر بلقیس؛ (در عبری) انسان
ریشه: عربی

 • سدا

معنی: نام قهرمان یکی از داستانهای ارمنی
ریشه: ارمنی

 • سها

معنی: (تلفظ: sohā) نام کوچکترین ستاره دب اصغر که در قدیم چشم پزشکان از آن برای آزمون صحت بینایی استفاده می کردند.
ریشه: عربی

نام دخترانه

نام دخترانه

اسم دختر کوتاه با ش


 • شمه

معنی: بوی خوش
ریشه: عربی

اسم دختر کوتاه با ص


 • صَبا

معنی: نسیم ملایم و خنکی که در برخی نواحی از طرف شمال شرق می وزد در مقابلِ دَبور؛ (به مجاز) پیام رسان میان عاشق و معشوق
ریشه: عربی

 • صدا

معنی: انعکاس صوت، پژواک
ریشه: عربی

 • صفا

معنی: (دخترانه و پسرانه) داشتن رفتار و کرداری همراه با دوستی و صمیمیت، یکرنگی، خلوص و صمیمیت، نام جایی در مکه
ریشه: عربی

 • صنم

معنی: بت، شخص زیبا رو، معشوق زیبارو؛ در عرفان صنم در نزد بعضی از عرفا عبارت است از حقایق روحی در ظهور تجلی صورت صفاتی است.
ریشه: عربی

اسم دختر کوتاه با ض


 • ضُحا

معنی: (تلفظ: zohā) زمانی پس از برآمدن آفتاب، چاشتگاه، نام سوره ای در قرآن کریم
ریشه: عربی

اسم دختر کوتاه با ط


 • طَلا

معنی: زر، فلزی زرد رنگ و قیمتی؛ (به مجاز) هر شیی یا هر شخص بسیار ارزشمند
ریشه: عربی

 • طره

معنی: موی پیشانی، زلف
ریشه: عربی

اسم دختر کوتاه با ع


 • عسل

معنی: مایعی خوراکی که زنبور عسل می سازد، بسیار شیرین و دوست داشتنی
ریشه: عربی

 • عطا

معنی: بخشش، انعام
ریشه: عربی

اسم دختر کوتاه با غ


 • غَزل

معنی: نوعی شعر، شعر عاشقانه؛ در موسیقی ایرانی هر نوع سخن آهنگین که به آواز یا همراه سازها خوانده می شده است.
ریشه: عربی

اسم دختر کوتاه با ف


 • فرح

معنی: شادمانی، سرور
ریشه: عربی

 • فرخ

معنی: (دخترانه و پسرانه) به معنی خجسته، مبارک، فرخنده، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از مرزبانان خسروپرویز پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

نام دختر کوتاه با ق


 • قمر

معنی: ماه؛ جِرم آسمانی که دور سیاره ای بچرخد؛ (به مجاز) زن زیباروی
ریشه: عربی

اسم های دخترانه سه حرفی

اسم های دخترانه سه حرفی

اسم دختر کوتاه با ک


 • کاس

معنی: اسم زیبای شمالی به معنی دختر چشم آبی
ریشه: گیلکی

 • کرا

معنی: اسم همسر مولاناجلال الدین بلخی
ریشه: فارسی

اسم دختر کوتاه با گ


 • گلی

معنی: منسوب به گل، مانند گل، به رنگ گل
ریشه: فارسی

اسم دختر کوتاه با ل


 • لار

معنی: طناز
ریشه: کردی

 • لنا

معنی: نصیب و بهره
ریشه: عربی

 • لیا

معنی: خجسته، نام همسر یعقوب (ع)

ریشه: عبری

 • لئا

معنی: به سوی خدا، دختری که رو به سوی خدا دارد.
ریشه: عبری

اسم دختر کوتاه با م


مُنا
معنی: امیدها، آرزوها، مقاصد
ریشه: عربی
مِها
معنی: منسوب به ماه است؛ (به مجاز) زیبارو، با فتح میم به معنای بزرگ، بزرگتر
ریشه: فارسی
ماه
معنی: جِرم آسمانی نسبتاً بزرگی که شبها به صورت لکه ی روشن بزرگی از زمین دیده می شود، قمر؛ (به مجاز) بسیار خوب و دوست داشتنی
ریشه: فارسی

اسم دختر کوتاه با ن


 • ناز

معنی: کرشمه، غمزه
ریشه: فارسی

 • نجم

معنی: ستاره، نام سوره ای در قرآن کریم
ریشه: عربی

 • ندا

معنی: صدای بلند، فریاد، بانگ
ریشه: عربی

 • نسا

معنی: زنان، نام سوره ای در قرآن کریم
ریشه: عربی

 • نوا

معنی: صدای آهنگین، نغمه،آواز، نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی
ریشه: فارسی

 • نور

معنی: روشنایی، فروغ، از نامهای خداوند، نام سوره ای در قرآن کریم
ریشه: عربی

 • نوشا

معنی: نیوشا، شنوا، شنونده
ریشه: فارسی

 • نیر

معنی: روشن، منور
ریشه: عربی

اسم دختر کوتاه با و


 • ودا

معنی: به کسر واو، نام مجموعه کتابهای چهارگانه هندوها که به زبان سانسکریت نوشته شده است.
ریشه: سانسکریت

 • وشن

معنی: خوب است.
ریشه: کردی

نام دخترانه کوتاه با ه


 • هدا (هدی)

معنی: هدی، هدایت کردن، هدایت، راهنمایی، راه درست و مسیر درست
ریشه: عربی

 • هلن

معنی: فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی داد.
ریشه: یونانی

 • هما

معنی: پرنده ای با جثه بزرگ که بنا به تصور گذشتگان سایه اش بر سر هر کسی بیفتد به سعادت و خوشبختی می رسد. هما از شخصیتهای شاهنامه بوده است و نام دخترگشتاسپ پادشاه کیانی
ریشه: فارسی

 • هور

معنی: خور، خورشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام دانایی پرهیزکار در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
ریشه: فارسی

 • یاس

معنی: گلی زینتی با رنگهای سفید، زرد، سرخ و بنفش و بسیار خوشبو، گل منسوب به حضرت زهرا (س)
ریشه: فارسی

آیا این مطلب مفید بود؟ 103
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید