برای انتخاب اسم پسرانه فرانسوی قشنگ، برخی از این اسامی را در ادامه می توانید مشاهده کنید. معمولا اسم پسر فرانسوی شیک هستند و همین موضوع سبب می شود تا انتخاب از بین آن ها سخت تر شود. در ادامه برخی از اسامی پسرانه فرانسوی را می توانید همراه با معنی مشاهده کنید.

اسم پسرانه فرانسوی قشنگ با الف


  • آراشید

تلفظ: arashid

معنی: پسته زمینی یا پسته شام

  • آرژانچ

تلفظ: arzhan

معنی: نقره

  • آریسته

تلفظ: ariste

معنی: آریستئوس در اساطیر یونان، پسر اپولون، او تربیت زنبور عسل را به مردم آموخت.

اسم پسرانه فرانسوی شیک

اسم پسرانه فرانسوی شیک

اسم پسرانه فرانسوی زیبا با د


  • دیان

معنی: دیانا

نام پسرانه فرانسوی

اسم پسرانه فرانسوی خاص

نام پسر فرانسوی با س


  • سابین

تلفظ: sabin

معنی: سروکوهی

  • ساردین

تلفظ: sardin

معنی: فرانسه-یونانی سمارسیس، سردین، نوعی ماهی شبیه به شاه ماهی

  • سردین

معنی: فرانسه-یونانی سمارسیس، ساردین، نوعی ماهی شبیه به شاه ماهی

  • سیروس

تلفظ: siroos

معنی: شکل فرانسوی کوروش

اسم پسرانه خارجی

اسم پسرانه خارجی

آیا این مطلب مفید بود؟ 995
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید