انتخاب نام فرزند بسیار مهم است. اگر فرزند شما پسر باشد، می توانید از اسامی پسر متفاوتی نظیر اسم پسر لری ، اسم پسر ترکی و اسامی پسر ایرانی استفاده کنید. اگر شما اصلیتی لری داشته باشید، ترجیح می دهید تا اسم پسرانه لری قشنگ را انتخاب کنید. برای انتخاب یک اسم پسرانه لری شیک لازم است تا شما لیستی اسامی پسرانه لری را داشته باشید. در تانما برای شما لیستی از اسم پسرانه لری زیبا انتخاب شده است که شما می توانید برای فرزند خود از بین آن ها برگزینید. لازم به ذکر است که در لیست اسم پسرانه بختیاری، اسم های جذاب زیادی وجود دارد که انتخاب را برای شما مشکل می کند اما تا حدودی هم می تواند مشکل گشای انتخاب اسم درست برای فرزندتان باشد.

اسم پسرانه لری

اسم پسرانه لری

اسم پسرانه لری با حرف الف:


 • آروان: معادل آرین به معنی ایرانی، آریایی، ایران؛ هم چنین نام روستایی در قزوین و نام یکی از طایفه های لرستان.
 • آرُمی یعنی آرامش و آسایش
 • آرُنگ یعنی آهنگ، ناله
 • آراز یعنی بغض
 • آرتا یعنی فرمانده کاسیان لرها در سپاه دوم خشایارشاه هنگام حمله به یونان
 • آرمُن یعنی آرزو
 • آرمون یعنی آرزو
 • آرمین یعنی آرزو، شوق و عشق
 • آسا یعنی عزیز
 • آسام اسم پسرانه لری، = سام به معنی داستان خوشایند، حدیث خوش، همچنین از شخصیتهای شاهنامه و نام پهلوان ایرانی پسر نریمان و پدر زال و جهان پهلوان ایران در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی، همچنین نام یکی از ایالتهای مرزی شمال شرقی هند که مجاور بنگلادش است.
 • آستـُن یعنی صخره پلکانی
 • آشو یعنی شاهین
 • آلان یعنی بهانه
 • آوان: سلسله پادشاهی در لرستان
 • اَشنا یعنی شنوا
 • اَلَو یعنی عقاب
 • اَلتاش یعنی صخره
 • اُردی یعنی سپاه، لشگر
 • ارسام: نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی. در گویش لری به معنای اشکهایم
 • اُلمان یعنی نام شعر و آهنگی معروف، عاشق یا معشوقی خیالی
 • اِزما یعنی آزمایش کننده
 • اِستیم یعنی ستون، تکیه گاه
 • اِشگار یعنی شکر گزار، سپاسگزار
 • اِلیما یعنی قومی باستانی که در بختیاری می زیسته اند و پایتخت آنها ایاپیر یعنی ایذه بوده.
 • اوسین یعنی افسون، دعا
 • ایاس یعنی یاد، خیال
 • ایما یعنی ما
 • ایمانی یعنی خودمانی، از ما
اسم پسرانه

اسم پسرانه

اسم پسرانه لری با حرف ب:


 • بَروک یعنی پیکر و اندام
 • بــِــیرُم یعنی برف و بوران
 • بئوار یعنی غریب، بی موطن
 • بازیار یعنی درو گر
 • بانده یعنی پرنده
 • باوام یعنی عزیزم
 • باوان یعنی کس و کار، فامیل پدری
 • باهنده یعنی پرنده
 • بایار یعنی دردمند
 • بردین نام پسرانه لری به معنای مثل سنگ و کنیه از رویین تن (لری: یعنی تمام لرها)؛ معنی سنگی و مقاوم نیز برایش آمده است؛ نام طایفه ای از اسیوند.
 • برفیز یعنی بهمن
 • بروهی یعنی آفرین، مرحبا
 • بشتار یعنی آرزو مند
 • بشگار یعنی سپاسگزار
 • بندیر یعنی گرفتار، منتظر
 • بنیا یعنی پیشرو، پیشواز
 • بهدار یعنی یعنی پنهان
 • بهرود یعنی بهترین فرزند
اسم پسر لری

اسم پسر لری

اسم پسرانه لری با حرف پ:


 • پایار یعنی یعنی پایدار، مقاوم. اسم پسر زیبا.
 • پایاز یعنی پایدار
 • پرمند یعنی پرتو
 • پرناک یعنی جوان بالغ و برومند، نوزاد پرنده، آماده پرواز، دور افتاده و مهجور
 • پریش یعنی آشفته حال. معادل پریشان فارسی.
 • پریوان یعنی دستیار شبان، آنکه گوشه و کنار را شبانی می دهد.
 • پیا: نوعی گیاه ظریف که در خزان پائیز به آسانی دستخوش آتش و دستاویز باد می شود.
 • پیوار معادل پیا معنی شده است.

اسم پسرانه لری با حرف ت:


 • تیارا یعنی روشنی چشم نامی برای دختر و پسر (لری بختیاری)
 • تیام یعنی به معنی چشم هایم و در واقع به مفهوم عزیز دل یا همه چیزم می باشد.
 • تَوار یعنی صخره
 • تاپـــِـر یعنی تنها ، منزوی
 • تاراز نام کوهی است در بختیاری
 • تاراز، معنی اسم: نام کوهی در چهار محال و بختیاری
 • تاشین یعنی همچون صخره، سخت و مقاوم
 • تاوینا یعنی برابر، همسان، میزان
 • تی تــُر یعنی تیر انداز
 • تیرَش یعنی چشم عسلی، آنکه رنگ چشم اش به زردی می زند
 • تیفون یعنی طوفان، موج
 • تیکلا یعنی آخرین اتابک بختیاری
 • تیگدار یعنی خوش اقبال
 • تیلا یعنی عصای دست، تکیه گاه
 • تیمدار یعنی اصل و نصب دار، اصیل
اسم پسرانه لری خاص

اسم پسرانه لری خاص

اسم پسرانه لری با حرف چ:


 • چاریار یعنی باهوش، گره گشا
 • چرام یعنی چراغ من
 • چزار یعنی آرزومند، حسرت به دل
 • چگا یعنی کوه کوچک و کم ارتفاع
 • چوخا یعنی تنپوش قوم بختیاری
 • چیگین یعنی همچون جان، عزیز جانی

اسم پسر لری با حرف ح:


 • حامین یعنی حمایتگر

نام پسر لری با حرف خ:


 • خوُِگــِـر یعنی ساکت، متین، خوددار

نام پسرانه لری با حرف د:


 • دامون یعنی دامنه کوه
 • داوار یعنی موطن مادری
 • درستبا یعنی سالم باش
 • دسبار: از مناطق بختیاری
 • دلِسپید یعنی مهربان، دلپاک
 • دلیار – دیار یعنی آشکار، تصور و خیال
اسامی پسرانه ل

اسامی پسرانه ل

اسم پسرانه لری با حرف س:


 • سالیز یعنی سایه + لیز =خانه

اسم پسر لری با حرف و:


اسم پسرانه لری با حرف ه:


 • هرنگ یعنی تاب و توان دل و مجازا قدرت و امید زندگی، برای دختر و پسر
 • هیرمان یعنی به یاد ماندنی
 • هیرو یعنی مبارک
اسم پسرانه لری قشنگ

اسم پسرانه لری قشنگ

آیا این مطلب مفید بود؟ 406
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید