انتخاب اسم برای فرزند، مسئولیتی سنگین است و ممکن است روزها والدین را درگیر کند. از آن جا که برخی از پدر و مادر ها به دنبال اسم خاص هستند لذا به سمت اسم پسر کردی رو می آورند. انتخاب از اسامی پسرانه کردی، برای افرادی که اصلیتی کرد دارند نیز اتفاق می افتد. برای این که بتوانید یک اسم پسرانه کردی خاص انتخاب کنید، کافیست تا به لیست زیر که لیستی از اسم پسرانه کردی شیک است نگاهی بیاندازید و یک اسم پسرانه کردی قشنگ بر گزینید.

اسم پسرانه کردی با الف:


 • ئاراز یعنی آراز: اَرَس
 • ئاراس یعنی پاک و زلال، اشک، یکی از سرداران کرد زعفرانلو
 • ئاسو یعنی افق
 • ئاسوس
 • ئاکار
 • ئاکام یعنی عاقبت، سرانجام
 • ئاکو یعنی قلهٔ کوه
 • ئاگرین یعنی آتشین، نام یک کوهستان
 • ئالان بلند، با حرمت، سخن دلنشین یعنی نام کوهستانی در کردستان
 • ئاوات یعنی امید
 • ئارتین یعنی شعله و گرمای آتش
 • ئارمین یعنی منسوب به آرام-پسر کیقباد
 • ئازا یعنی دلاور، همریشه با آزاد
 • ئه گید یعنی دلاور، اصل این واژه ترکی است
 • ئه له ند یعنی تیغ آفتاب، نخستین پرتو بامدادی خورشید
 • ئه رده لان یعنی اردلان
 • ئه رده وان یعنی اردوان
 • ئه ژده ر یعنی اژدر
 • ئه ویندار یعنی عاشق
 • ئاهورا
 • اَهوَن یعنی ئه هوه ن به معنای آرام
 • آرتین
 • آریوان یعنی آتش وان-وان:نام شهری در کردستان ترکیه
 • آروین یعنی آتش عشق-اوین: به معنی عشق
 • آرشین
 • آمیار
 • آوات یعنی امید -آرزو
 • افران
 • هورامان
 • آسو یعنی افق
اسم پسر کردی

اسم پسر کردی

اسم پسرانه کرد با ب:


 • بریار یعنی عهد و پیمان، تصمیم
 • باگرو یعنی تندباد
 • باهوز یعنی گردباد
 • به لین یعنی پیمان
 • به هیز یعنی نیرومند
 • به رزان یعنی بلندپایه
 • به رهه م یعنی ثمره
 • به تین یعنی آتشین
 • بهنوش یعنی گوارا، بهترین نوش دارو
 • بلیسه یعنی شعله، اخگر
 • بلیمه ت یعنی دلاور
 • بروسک یعنی جرقه
 • بروا یعنی ایمان اسم کردی، اسم ایرانی
 • بریار یعنی تصمیم
 • بوران یعنی بوران
 • بیرکو یعنی باهوش، هوشمند
 • بایزید

اسم پسر کردی با پ:


 • پیمان یعنی عهد {یک شخصیت مهم بوده }
 • پژمان یعنی هراسان و افسرده دل «همریشه با پ ه شیو»
 • پارسیا یعنی اهالی پارس
 • په ژار یعنی افسرده دل
 • په شیو یعنی هراسان و افسرده دل «همریشه با پژمان»
 • پشتیوان یعنی پشتیبان
 • پشکو یعنی شکوفه
 • پیشه نگ

اسم پسر کردی با خ:


 • خوشناو یعنی نامدار، نیک نام
اسم پسرانه کردی زیبا

اسم پسرانه کردی زیبا

نام پسرانه کردی با د:


 • داژیار یعنی روزی، قدرت
 • داوین یعنی دامنه کوه
 • دالاهو یعنی برگرفته از کوهی در کرمانشاه
 • دانیار یعنی بخشنده
 • اسم دارا
 • ده رسیم یعنی برگرفته از منطقه درسیم در ترکیه
 • دیار یعنی دیار، پیدا
 • دیاری یعنی هدیه
 • دیلمان یعنی برگرفته از سرزمینی که مابین گیلان و مازندران قرار دارد.
 • دیمه ن یعنی چشم انداز

نام پسر کردی با ر:


 • راژور یعنی جایی بالا، حاکم
 • روژیار یعنی آفتاب، زمانه؛ روزگار؛ اسم روژیار در ثبت احوال به عنوان اسم دختر ثبت شده است.
 • اسم روژمان یعنی اندیشه نورانی، مانند روز
 • روژهات یعنی روزها
 • راژان
 • راویژ یعنی تدبیر
 • اسم راویار یعنی رهرو، رهگذر کردی هورامی
 • روژند یعنی نور خورشید
 • اسم رامان یعنی در شگفت
 • ریبوار یعنی رهگذر
 • ریوان یعنی رهگذر
 • ریباز یعنی راه و شیوه
 • ریناس یعنی رهشناس
 • ریبین یعنی رهشناس، دورنگر، راهبین، دوراندیش، آینده نگر.
 • ریبین یعنی دورنگر، راهبین
 • ریکه وت یعنی کردی
 • ریزان یعنی وارد، ماهر
 • رزگار یعنی رستگار، آزاد
 • روژان
 • ریبین یعنی راهنمای راه- بیننده راه
اسم پسرانه کردی قشنگ

اسم پسرانه کردی قشنگ

اسم پسرانه کردی زیبا با ز:


 • زاگروس یعنی زاگرس کردی-یونانی یعنی یعنی [ز] یونانی + [ئاگر] کردی یعنی آتش + [س] یونانی
 • زال یعنی حکمران، چیره
 • زانا یعنی دانشمند
 • زانیار یعنی دانشور
 • زمناکو یعنی نام کوهستانی در کردستان
 • زیلان یعنی کردی
 • اسم زانکو یعنی دانشکده؛ دانشگاه، دانش طلب
 • زوران یعنی تلاش، کشتی
 • زوراب یعنی کردی
 • زریان یعنی نام یک نوع باد
 • زیبار
 • زه رده شت

اسم پسر کردی با ژ:


 • ژیار یعنی زندگی شهرنشینی. به هورامی مدنیت
 • ژیکان یعنی قطرهٔ باران
 • اسم ژیوار یعنی زندگی نام روستایی در منطقه اورامانات یعنی وجه تسمیه روستا یعنی مکانی برای گذران بهتر زندگی.
 • ژاوه رو یعنی ژاورود
 • اسم ژوان یعنی گفتگوی عاشقانه، میعادگاه
 • ژیر یعنی هوشمند، همریشه با واژه «زیرک»
 • ژیله مو یعنی اخگر
 • ژیوار یعنی تمدن گذر زمان یا زندگی
 • ژیوان معنی اسم: نگهبان زندگی
 • ژیهات یعنی کاردان، ماهر
 • ژیهات یعنی شایسته، لایق

اسم پسر کردی با س:


 • ساکو یعنی کوه بدون گیاه، ساده و بی آلایش
 • سایمان یعنی مانند سایه
 • سوران یعنی نام یکی از منطقه های وسیع کردستان همچنین با اضافه شدن+ی=سورانی؛ نام یکی از لهجه های معروف در کردی
 • سیپان یعنی بلندی مانع باد، نام دوکوه در کردستان
 • سارو
 • ساکار یعنی پاک و ساده
 • ساکو یعنی بی آلایش
 • سامال یعنی آسمان بی ابر
 • سه یوان یعنی کوهی در ایلام
 • سامره ند
 • سه ردار یعنی سردار
 • سه نگاو
 • سه رکه وت یعنی پیروز
 • سه رکو
 • سیامه ند یعنی برگرفته از افسانهٔ کردی «خَج و سیامند»، سیامند عاشق خَج یعنی خدیجه می شود و در راه این عشق هر دو جان می سپارند
 • سیروان یعنی نام رودی در منطقه هورامان تخت – کردستان
 • سوران یعنی نام نوعی لهجهٔ مادری کردی سورانی – کرد سوران NameFarsi.com
 • سردشت یعنی به مکانی رؤیایی گفته می شود همانند بهشت سرسبز، نام شهری کردنشین در آذربایجان غربی
 • سیوان یعنی سایبان، چادر
 • سیروان
اسم پسرانه کردی شیک

اسم پسرانه کردی شیک

اسم پسر کردی با ش:


 • شالیار یعنی همدم شاه
 • شاهو یعنی نام یک رشته کوه، که بلندترین قسمت آن در روستای شمشیر از توابع شهرستان پاوه است
 • اسم شیروان
 • شمِال
 • اسم شیرکو
 • شورش
 • شیوان
 • شوان یعنی چوپان
 • شڤان

اسم پسر کردی با ف:


 • فریبرز یعنی کسی که بسیار بلند است، بلند بالا، بلند قد

اسم پسر کردی با ک:


 • کاویار یعنی مراد، آرزو
 • کژوان، کشوانیعنی کوهنورد
 • اسم کواژین یعنی کو زندگی؟ به نظر می رسد این “کوژین” باشد که تشکیل شده از “کو”+”ژین” یعنی “باهم زندگی کردن”.

اسم پسر کردی با م:


 • ماردین یعنی نام یکی از شهرهای کردستان ترکیه
 • مامش یعنی نام طایفه ای بزرگ در مکریان کردستان
 • اسم ماژان یعنی بزرگان، همچنین مکانی در شهرستان بیرجند NameFarsi.com
 • میتا یعنی دوست
 • میدیا یعنی تلفظ انگلیسی از نام ماد
 • میشا یعنی گل همیشه بهار

اسم پسر کردی با ن:


 • نارین
 • نیان یعنی نازک و لطیف
 • نیهاد یعنی نهاد، هدف و مسیری
 • نوژن یعنی درخت کاج
 • نودشه یعنی نام شهری در هورامان که علمای بزرگی از آن برخاسته اند. اسم مردانه كردی.
اسامی پسرانه کردی

اسامی پسرانه کردی

اسم پسر کردی با و:


 • وریا یعنی هوشیار
 • وانیار یعنی باسواد
 • وارو یعنی رهگذر

اسم پسر کردی با ه:


 • هژیر یعنی زیرک و باهوش، ساکت و آرام، فقیر
 • هژار یعنی بینوا، فقیر، تنگ دست. آزاده
 • هژیان یعنی ارزنده، شایان ارزش
 • هیرش یعنی یورش، هجوم و حمله
 • هیژا یعنی گرامی
 • هیمن یعنی آرام
 • هیوا یعنی امید
 • هاوری یعنی همراه
 • هاوراز یعنی همراز
 • هه لمه ت یعنی هجوم ناگهانی، دگرگون شده واژه عربی حَمله
 • هه ژار یعنی ندار و فقیر
 • اسم هیمن یعنی متین، نجیب
 • هه لکه وت یعنی فراز رونده، چیره
 • هه لگورد
 • هه لو یعنی آله، عقاب
 • هه ردی
 • هه ورام یعنی برگرفته از اورامانی، نام مردمی از سرزمین دیلمان که به غرب ایران مهاجرت نموده اند. اسم دیگر حضرت ابراهیم. ابراهیم صورت عربی اسم پرهام و شکل لاتین آن آبراهام است.
 • هه وراز یعنی فراز و نشیب
 • اسم هیژا یعنی گرامی، محترم
 • هیرش یعنی یورش
 • هیوا یعنی امید
 • هوزان یعنی آوازه خوان. هو به معنای خدا و زان مخفف دانش است. این اسم بهتر است به معنای خدای دانش و زانیاری تعبیر شود یعنی همچون اسم شاهو =شا مخفف شاخ و هو به معنای خدا. پس شاهو یعنی کوه بلند یا خدای کوه های اطراف.
 • هومه ر از اسامی کردی
 • هیدی یعنی آرام، ساکت باوقار، خوش رفتار
 • هه ندرین یعنی نام کوهستانی در کردستان
 • هوگر یعنی علاقه مند
آیا این مطلب مفید بود؟ 9
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید