300 اسم دوقلوی پسر خاص برای کوچولو های شما

اسم دوقلوی پسر ؛ این عبارت برای پدران و مادرانی که این روزها دو شاهزاده کوچولوی در راه دارند عبارت مهمی است بد نیست بدانیم که انتخاب اسم برای دوقولوهای پسر برای خودش اما و اگر های بسیاری دارد برخی به دنبال هم وزنی هستند و برخی دیگر به دنبال داشتن حرف اول مشترک اما ما در این میان هر دوی اینها را در نظر گرفته ایم و سعی کرده ایم که در تانما بهترین ، زیباترین و خاص ترین اسامی دوقلوهای پسر را برای شما مهیا سازیم با ما همراه شوید.

اسم دوقلو پسر

اسم دوقلوی پسر زیبا

اسم پسر دوقلو (با حرف الف)

اَردلان و اردوان
اَرسام و ارشام
اَرسلان و اردلان

آباد و آبدست

آبادیس و آباریس

آبان داد و آبان زاد

آرشام و ارشمیدس

آبان سا و آبان یاد

آتش زاد و آتش پا
اَرشام و ارشیا
اَشکان و کیان

آذرداد و آذرشب
اِحسان و حسان
اِرشاد و مهرشاد
اِرمیا و آریا
اِسرافیل و میکائیل
ابوالحسن و ابوالحسین
اتابک و بابک
احد و احمد
احمد و محمود
احمد و حامد
احمد و حمید
ادیب و شکیب
ارژن و ارژنگ
اسماعیل و ابراهیم
اصغر و اکبر
افشار و افشین
الیا و ارمیا
الیاس و عباس
الیان و الیاس
امید و نوید
امیر و امین
امیراردلان و امیرارسلان
امیرپارسا و امیرپاشا
امیرپوریا و امیرپویا
امیرپویان و امیرپویا
امیرسامان و امیرسبحان
امیرصدرا و امیرطاها
امیرعباس و امیرعرفان
امیرعطا و امیرطاها
امیرکسرا و امیرسدرا
امیرمحمّد و امیرمحمود
ایلیا و ارمیا
ایلیاد و ایلیار
ایمان و امین
آبان و آبدین
آبتین و آتین
آتان و آتین
آتیلا و ایلیا
آتین و آرتین
آدریان و آدرین
آذرباد و آذربان
آراد و آراز
آران و آرتان
آرتا و آرتین
آرتام و آرشام
آرتیمان و آرتین
آرتین و رادین
آردا و آرشا
آرسِن و آرسام
آرش و آرشام
آرمان و آرمین
آرمین و آروین
آریا و آرین
آریاباد و آریابان
آریابد و آریاراذ
آریان و آرین
آزاد و آراد
آوید و نوید
آیدین و آیین

اسم دوقلو پسر

اسم دوقلوی پسر خاص

اسم پسر دوقلو (با حرف ب)

بَردیا و بهنیا
بَرزین و فرزین
بَشیر و بصیر
بَهرام و شهرام
بُرهان و سبحان
بنیامین و یاسین
بِهداد و بهراد
بِهراد و بهزاد
بِهروز و شهروز
بِهکام و بهنام
بِهنام و شهرام
بِهنود و شهنود
بِهیاد و شهیاد
بِهین و متین
بِهینا و بهنیا
باراد و آراد
باربد و رامبد
بامداد و بامشاد
بهبود و بهنود
بهداد و بهراد
بهدین و رادین
بهراد و شهراد
بهرنگ و ارژنگ
بهسود و بهنود
بهشاد و مهرشاد
بهفام و بهنام

اسم پسر دوقلو (با حرف پ)

پَرهام و بهنام

پرهام و پدرام
پدرام و پندار

پیام و پیرداد
پوریا و پویا
پویا و پویان
پویان و پیمان

پادرا و پاردیک

پارسا و پارسیا

پارسان و پارسیان

پاشا و پایا

پرستش و پندار

پژمان و پژواک

پناه و پندار

پولاد و پهلوان

بهترین اسم دو پسر دوقلو (با حرف ت)

تاج الدین و سراج الدین
توحید و وحید
تیرداد و فرداد

لیست اسم پسر دوقلو (با حرف ج)

جانیار و جهانیار
جاوید و جویان
جلال و جلیل
جلیل و جمال
جمال و کمال
جویان و کیان
جهان و جویان
جهاندار و جهانگیر

فهرست اسامی دوقلوهای پسر (با حرف ح)

حِسام و حسان
حامد و حامی

حاتم و حارث

حافظ و حامد
حسن و حسین

حامی و حامین

حجت و حبیب

حجت الله و حجت الدین

حر و حزین

حسام و حسان

حسن رضا و حسنعلی

حشمت الله و حکمت الله

حمد و حمید

حمیدعلی و حمیدرضا
حمید و مجید

اسم دوقلو پسر

اسم دوقلوی پسر شیک

اسم های پسر دوقلو جدید (با حرف د)

داتام و داتان
دادمهر و دادور
دادور و دادیار
دارا و داراب
داران و دارمان
دارنوش و داریوش
داریا و بردیا
دامور و دامون
دانا و دارا
دانوش و داریوش
دانیار و جانیار
داوود و داوید
دایان و رایان
رَها و رهام
رُهام و پرهام
راتین و متین
رادان و رادمان
رادمهر و شادمهر
رادوین و رادین
راستین و راشین
رامتین و رامسین
رامین و رامتین
رایا و رایان
رایان و کیان

اسم دوقلوی پسر (با حرف ز – ژ)

زُبید و زبیر
زامیاد و بامداد
زانیار و زامیاد

زاب و زاد

زادان فر و زادان فرخ

زادبه و زادسرو

زادفرخ و زادمن

زاگرس و زال

زامیاد و زاوش

زرار و زراسپ

زرتشت و زرداده

زرمهر و زروان

زمان و زریون

زمران و زواره

زوپین و زویین

زیا و زیار

زهیر و زیرک

زاهد و زاهر

زبید و زبیر

ژافه و ژاو

ژاماسب و ژوبین

ژنگ و ژورک

ژیگس و ژاییز

ژوان و ژوبین

ژیان و ژیار

ژیار و ژیوار

اسم دوقلو پسر (با حرف س)

سَحاب و شهاب
سابین و سارین
ساسان و سامان
سام و سامان
سامان و سامین
سامی و حامی
سامیار و سانیار
سبلان و اردلان
سپنتا و سپند
سپهر و سپهرداد
سپهراد و سپهر
سرافراز و سرفراز
سعید و حمید
سورن و سورنا
سورین و سورن
سیامک و سیاوش
سیروان و سیروس
سینا و نیما
سیناک و رستاک

اسم دوقلو پسر

اسم دوقلوی پسر جدید

زیباترین اسامی برای دو پسر دوقلو (با حرف ش)

شَنتیا و سپنتا
شاها و طاها
شروان و شروینشهرود
شهراد و شهرود
شهرداد و مهرداد
شهزاد و بهزاد
شهسان و شایان
شهنام و بهنام
شهیاد و مهیاد

اسم های زیبا برای دو پسر دوقلو (با حرف ط – ع)

طَهورا و طاها
طاها و طاهر
طهماسب و طهمورث
عابد و ساجد
عادل و عارف
عاطِف و عاکف
عرشیا و عرفان
عرفان و عارف
عماد و عمران
عمید و حمید
عیسی و مسیح
غَفّار و غفور

اسم پسر دوقلو (با حرف ف)

فاران و شایان
فرازان و فرازمان
فرامرز و فریبرز
فربد و فربود
فرحان و سبحان
فرداد و فردین
فرزاد و فرداد
فرزام و فرزان
فرزین و فرزاد
فرشاد و فرشید
فرنود و فربود
فرهاد و فرهام
فرهام و فرهان
فرهود و فرنود
فرید و نوید
فریمان و فرینام

اسم دوقلو پسر

اسم دوقلوی پسر لاکچری

اسم پسر دوقلو (با حرف ک)

کارن و کارینا
کامداد و کامران
کامشاد و بامشاد
کامیار و مهیار
کریم و رحیم
کسرا و سدرا
کمال و جمال
کمیل و کمال
کورش و کوروس
کوشا و کوشاد
کوشاد و کوشان
کی راد و کی زاد
کیا و کیاراد
کیاشا و کیا
کیارش و کیانوش
کیانوش و داریوش
کیانوش و کیا
کیوان و کیهان

اسم دوقلو پسر (با حرف م)

مِهداد و مهرداد
مِهراب و مهران
مِهرداد و مهرزاد

مِهزاد و فرزاد

ماکان و کیان
مانا و مانی
مانی و حامی
ماهان و ماکان
مبین و متین
محمّد و محمود
مزدک و بابک
میثاق و میثم
میعاد و میثاق
میلاد و میعاد

مهدی و مهدیار

اسم دوقلو پسر

اسم دوقلوی پسر امروزی

اسم دوقلو پسر (با حرف ن،ه و ی)
نامدار و نامور
نوید و نوین
نیکان و کیان
نیهاد و مهراد
وارتان و واروژان
هاتف و عارف
هوداد و هوراد
هوشمند و هوشیار
هومان و هومن
هونام و هومان
هیراد و هیرسا
هیوا و هیراد
یاسر و یاسین

اسم دوقلو پسر

اسم دوقلو پسر جدید

آیا این مطلب مفید بود؟ 995
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید