اسم دوقلوی دختر و پسر؛ برای پدران و مادرانی که این روزها خبر بودن دوقلوهایشان را شنیده اند یک موضوع جذاب و مهم است . حقیقت امر این است که نامگذاری برای دوقلوها الگوهای خاص خودش را دارد؛ برخی به دنبال هم وزنی هستند و برخی دیگر به دنبال داشتن حرف اول مشترک اما ما در این میان هر دوی اینها را در نظر گرفته ایم و سعی کرده ایم که در تانما بهترین ، زیباترین و خاص ترین اسامی دوقلوهای دختر را برای شما مهیا سازیم با ما همراه شوید.

اسم دوقلوی دختر و پسر

اسم دوقلوی دختر و پسر زیبا

اسم دوقلوی دختر و پسر زیبا با حرف الف

اَنوشا و اَرشیا

اُلگا و الیا

اِلسانا و اِرمیا

اِلناز و ایلیا

اِلیکا و الیا

اِلینا و امیرسام

ایپک و امیرعلی

آتریسا و ایلیا

آترین و آرتین

آتنا و آتین

آتوسا و آتیلا

آتوسا و آبتین

آدرینا و ادیب

آدرینا و آدرین

آدنیس و آدرین

آذین و آیدین

آراگل و آراد

آرالیا و آراز

آرالیا و ایلیا

آرام و هونام

آرشیدا و آرشام

آرمانا و آرمین

آرمیتا و آرتا

آرمیتا و رامتین

آرمیس و آرمین

آرمیس و آرسام

آرمینا و آروین

آروشا و ارشیا

آریانا و آریان

آریانا و آریا

آریانا و آرین

آریسان و آرسام

آسو و آریو

آلما و ایلیا

آناهید و آوید

آناهید و وحید

آوین و آوید

آوینا و آوید

آیسان و ساسان

آیسان و آیدین

اسم دوقلوی دختر و پسر

اسم دوقلوی دختر و پسر شیک

اسم دوقلوی دختر و پسر زیبا با حرف ب

باران و باراد

باران و سامان

بنیتا و بِنیامین

بهدیس و بهداد

اسم دوقلوی دختر و پسر زیبا با حرف پ

پَرنیا و بردیا

پَرنیان و پرهام

پانته آ و پَرهام

پانیذ و پرهام

پاییز و پارسا

پرستو و پدرام

پرناز و پندار

پروا و پویا

پریسان و توفان

پریسان و حسان

پندار و جهانیار

پوپک و بابک

پینار و پندار

اسم دوقلوی دختر و پسر زیبا با حرف ت

تَندیس و داتیس

تِلما و تیام

تابان و سامان

تارا و دانا

تارا و طاها

توتیا و ایلیا

تیارا و تیام

اسم دوقلوی دختر و پسر زیبا با حرف ث

ثَمین و رادین

اسم دوقلوی دختر و پسر زیبا با حرف ج

جانا و جاوید

جانا و جویا

جانان و جاوید

جیران و راژان

اسم دوقلوی دختر و پسر زیبا با حرف چ

چکاوک و بابک

اسم دوقلوی دختر و پسر زیبا با حرف ح

حنا و دانا

حمیده و حمید

حورا و دارا

اسم دوقلوی دختر و پسر زیبا با حرف خ

خزان و ژوان

خوشیار و زانیار

خوشین و راشین

اسم دوقلوی دختر و پسر زیبا با حرف د

دَریا و دارا

دُرین و رادوین

دنیز و ساویز

دیانا و دایان

اسم دوقلوی دختر و پسر زیبا با حرف ر

رَستا و رها

رَها و سدرا

رایان و رایا

رایان و شایان

رویا و رایا

رویا و رضا

اسم دوقلوی دختر و پسر زیبا با حرف ژ

ژیکان و رایان

ژینا و سپنتا

ژینوس و ژیوار

اسم دوقلوی دختر و پسر

اسم دوقلوی دختر و پسر جدید

اسم دوقلوی دختر و پسر زیبا با حرف س

سَروین و سورن

سَلین و سورین

سارا و دارا

سامینا و سامان

سایان و سامان

سپیده و سپهر

سپینود و سپهراد

سعیده و سعید

سونیا و سورنا

اسم دوقلوی دختر و پسر زیبا با حرف ش

شِیدا و سدرا

شارونا و سورنا

شایلی و شایان

شوکا و شَنتیا

شهرزاد و فرزاد

شهگل و شهراد

اسم دوقلوی دختر و پسر زیبا با حرف ص

صبرا و صدرا

اسم دوقلوی دختر و پسر

اسم دوقلوی دختر و پسر لاکچری

اسم دوقلوی دختر و پسر زیبا با حرف ع

عرفانه و عرفان

عسل و علی

اسم دوقلوی دختر و پسر زیبا با حرف ف

فرانک و بابک

فرمهر و شادمهر

فرنوش و کیانوش

اسم دوقلوی دختر و پسر زیبا با حرف ک

کاترین و کارن

کیارا و فرزاد

کیانا و کیاشا

کیانا و کیان

کیمیا و کیان

اسم دوقلوی دختر و پسر زیبا با حرف م

مَهشید و فرشید

مِهرانه و مهران

ماتیسا و مانیا

ماریا و مارتیا

مانِلی و مانی

مانا و مانی

مانیا و مانی

مهرآنا و مهران

مهسان و ماهان

میترا و لیبرا

اسم دوقلوی دختر و پسر

اسم دوقلوی دختر و پسر خاص

اسم دوقلوی دختر و پسر زیبا با حرف ن

نکیسا و کسرا

نگار و مَهیار

نوژان و نویان

نوشاد و مهرشاد

اسم دوقلوی دختر و پسر زیبا با حرف و

وحیده و وحید

ونوش و کیانوش

ویستا و اوستا

اسم دوقلوی دختر و پسر زیبا با حرف ه

هانا و هیوا

هورام و هوراد

هوردیس و هوداد

هورناز و هونام

هیلدا و هیراد

اسم دوقلوی دختر و پسر زیبا با حرف ی

یسنا و یاسین

اسم دوقلوی دختر و پسر

اسم دوقلوی دختر و پسر امروزی

آیا این مطلب مفید بود؟ 995
لینک های مرجع
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید