درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما بی تربیت هستید : نگذارید روی شما تاثیر بگذارند .

دیگران بی تربیت هستند : دیگران باعث بوجودآمدن یک حادثه می شوند .

خودتان را در بین افراد بی تربیت می بینید : موفقیت در کارها

دوستان شما بی تربیت هستند : افکار و اخلاق خودتان را بیشتر کنترل کنید .

آیا این مطلب مفید بود؟ 2
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید