بیماری فور اس در کودکان و نوزادان بیشتر شایع است و به عنوان یک بیماری پوستی نادر شناخته شده است. این بیماری در اکثر موارد قابل کنترل و درمان است. تانما در این مطلب شما را با علل و علائم و درمان بیماری فور اس آشنا می کند؛

بیماری فور اس چیست؟

بیماری فور اس یا ssss، یک بیماری بالقوه تهدیدکننده حیات اما قابل درمان است و بواسطه گونه های خاصی از استافیلوکک که عفونت موضعی ایجاد می کند بوجود می آید. این سندرم شامل مجموعه ای از بیماری محدود پوستی تا بیماری گسترده پوستی و علایم سیستمیک است که با تاول سطحی پوست مشخص می شود.

منشاء بیماری فور اس

بیماری به طور طبیعی در نتیجه کلونیزاسیون پوست و مخاط توسط سویه های تولید کننده توکسین های ETA و ETBکه توسط ژن های eta و etb کد می شوند به وجود می آید.ژن توکسین eta روی فاژ و ژن توکسین etb روی پالسمید قرار دارد.

SSSS طیفى از بیمارى هاى پوستى با شدت هاى متفاوت را در بر مى گیرد که توسط سوش هاى استافیلوکک اورئوس تولیدکننده Exfoliative Toxin ایجاد مى شوند.

شیوع بیماری فور اس

بیماری فور اس یا s4 در دوران نوزادی و نوپائی شایع است؛ فاکتورهای مستعد کننده در این سنین شامل نارس بودن کلیه که منجر به کاهش کلیرنس توکسین می شود و عدم وجود ایمنی به توکسین است. بخش های نوزادان از نواحی پر خطر برای شیوع ۴S است. بیماری فور اس بندرت در بزرگسالان دیده می شود.

علائم بیماری فور اس

شیوع بیماری فور اس

علائم بیماری فور اس

مرحله حاد آن با راش اریتماتو در اطراف چشم یا دهان شروع مى شود که به تنه و اندام ها گسترش مى یابد. پوست نمائى شبیه به کاغذ سنباده دارد و اغلب حساس است. ادم اطراف چشم شایع مى باشد. در کودکان و نوزادان، تب و تحریک پذیرى یا بى حالى شایع است در حالى که مسمومیت سیستمیک شایع نیست.

در طى چند ساعت یا چند روز، چروک خوردن و پوسته ریزى اپیدرم شروع مى شود؛ علامت نیکولسکى (Nikolsky's Sign) وجود دارد. مناطق برهنه، قرمز و براقند ولى چرکى نیستند. پوسته ریزى ممکن است در مناطق گسترده یا نواحى تکه تکه جدا از هم ادامه یابد. گاهى تاول هاى سست و بزرگ ایجاد مى شوند. در این مرحله آب و الکترولیت زیادى از دست مى رود و عفونت ثانویه مى تواند اضافه شود.

تقریباً طى ۴۸ ساعت، نواحى پوسته ریزى خشک مى شود و پوسته ریزى ثانویه آغاز مى گردد. کل بیمارى ظرف ۱۰ روز تمام مى شود. میزان مرگ و میر (ناشى از هیپوولمى یا سپسیس ) در کودکان تقریباً ۳ درصد و در بزرگسالان تا ۵۰ درصد است.

تشخیص بیماری فور اس

تشخیص بیماری فور اس از طریق بیوپسی پوست و تست Tzank Smearصورت می پذیرد. اگر اندازه آن کمتر از 5 درصد سطح بدن و یا درگیری مخاطی باشد، تشخیص دیگری مطرح است. تشخیص افتراقی ممکن است سوختگی شیمیایی و افتاب سوختگی و اپیدرمولیز بولوزا و کاوازاکی و سندرم شوک توکسیک باشد.

بنابراین می توان از ضایعه و بینی و فارنکس نمونه گیری کرد . همچنین یافته ها نشان می دهند که می توان از اسکن OCT به منظور تشخیص افتراقی SSSS و TEN در فاز حاد بیماری استفاده کرد که این روش منجر به تشخیص سریعتر، مدیریت بهتر درمان و در نتیجه نجات جان بیماران بیشتری می گردد.

پیشگیری از بیماری فور اس

به نظر می رسد این بیماری قابل پیشگیری نیست.

درمان بیماری فور اس

پیشگیری از بیماری فور اس

مراقبت های درمانی بیماری فور اس

درمان خانگی بیماری فور اس

درمان اولیه بیماری فور اس شامل آنتى بیوتیک هاى ضد استافیلوکک و درمان خانگی بیماری فور اس جبران آب و الکترولیت و مراقبت از محل هاى برهنه پوست مانند روش های کنترل عفونت مثل شستشوی دقیق دستها مى باشد.

همچنین اگر ضایعات در حال بهبودند بیمار همچنان پیگیری می شود . اگر ضایعات در حال بهبودی نباشند، باید درمان وریدی داه بشود و پوشش گرم منفی را هم داشته باشیم و باید mrsa را درنظر گرفته و بیوپسی گرفته و یا بیمار به مرکز سوختگی فرستاده شود . اگر در طول 48 ساعت بیمار به درمان جواب نداد، بررسی مجدد لازم است .

درمان بیماری فور اس در طب سنتی

طبق بررسی های انجام شده هنوز درمان بیماری فور اس با داروی گیاهی و طب سنتی وجود ندارد.

آیا این مطلب مفید بود؟ 2
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید