نمونه هایی خاص از عکس نوشته فوت فرزند

غم از دست دادن فرزند و ثمره زندگی برای همه غمی بزرگ و جانکاه است اگر این روزها می خواهید کوچ فرزند دلبند را به کسی تسلیت بگویید و در جستجوی یک عکس نوشته تسلیت فوت فرزند برای تسلیت یا سوگواری هستید با تانما همراه شوید. ما بهترین های عکس نوشته تسلیت فوت فرزند را برای شما گردآوری کرده ایم.

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند خاص

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند خاص

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

تصویر نوشته فوت فرزند

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند

تحمل سوگ فقدان فرزند صبری الهی را می طلبد
این ضایعه تلخ را به شما و همسر گرامی تان تسلیت می گویم
و از خدا می خواهم به شما صبر و بردباری عطا کند

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند شعر

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند ادبی

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند فانتزی

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند متفاوت

سوگ فرزند مصیبت بسیار بزرگی است که
زبان از بیان هر حرفی در این باره ناتوان است
امیدوارم خدای بزرگ صبری بسیار بزرگ تر از غم تان به شما بدهد
برای شما و خانواده گرامی تان صبر و آرامش
قلبی در برابر این غم را آرزو می کنم

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند برای پروفایل

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند سوزناک

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند غمناک

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند با کلاس

می دانم که در این لحظات غمگین
هیچ کلمه ای نمی توان بیان کرد که
باعث کاهش غم جانکاه شما شود.
اما خواستم بدانید ما در این ضایعه بزرگ کنار شما هستیم
خداوند روح فرزند دلبندتان را قرین رحمت کند

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند برای عرض تسلیت

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته غمگین یاد فرزند

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته غمگین فوت فرزند

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند برای سوگواری

باغ زندگی از لحن شیرین هزاردستان خانواده شما … (نام فرزند)
تهی شد و دیگر صوت خوش او شنیده نمی شود
گرچه پرواز روح بلند نغمه پرداز گلشن آرزوهای تان
ما را نیز که از آشنایان شما و ایشان بودیم به قدر شما تکیده کرد.
اما چون او را ساکن شهر عشق و از طایقه عاشقان می دانیم
یاد سلوک انسانی اش را تسلی بخش جان می کنیم
شما نیز اندوهگین نباشید که مسیر خلد برین
برای همه رهروان طریق دوست روشن و نورانی است

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند برای عرض تسلیت

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند برای پروفایل

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته برای فوت فرزند

جناب آقای… سرکارخانم … خاموش شدن فرزندتان این شمع نورانی
و نهال نورسته را خدمت جناب عالی و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می نماییم
از خداوند یکتا رفیع درجات را برای آن بزرگوار در بهشت أعلا
و مزید فضل و رحمت پروردگار بی همتا برای شان و طول عمر بازمانگان
آن مرحوم همراه با سلامتی و حسن عاقبت شان خواهانیم
با تقدیم احترام

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند سوزناک

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند ادبی

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند برای سوگواری

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند سوزناک

درگذشت غم بار فرزندتان ما را به شدت اندوهگین ساخت
او چونان دسته گلی خوشبو، پاک و بی آلایش بود
که گلچین روزگار برای چیدنش لحظه شماری می کرد.
اما شما را نوید باد که در آخرت پاداشی دو چندان دریافت خواهید کرد
که گل دسته ای منزه و با ایمان را از خاک به افلاک فرستادید

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند برای عرض تسلیت

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند برای پروفایل

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

فرزند میوه شیرین باغ زندگی است و چشم بستن بر
سرو قامت او کاری دشوار و عظیم است
اما از آنجا که مردان حق همواره در برابر مشیت پروردگار سر تسلیم می سایند
رجای واثق دارم که سینه جنابعالی که از عشق حضرت دوست
لبریز است، از شهد تسلیم لبالب خواهد شد

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند برای پروفایل

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند سوزناک

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند برای سوگواری

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند ادبی

کلمات قادر نیستند میزان اندوه و دردمندی من را
از شنیدن خبر مرگ فرزندتان بیان کنند
مرا در اندوه خودتان شریک و سهیم بدانید

درگذشت فرزندت که در عمر کوتاهش
به جز نیک کرداری از او ندیدیم
مایه حزن و اندوه مان شد
این ضایعه جبران ناپذیر را به شما
و خانواده تان تسلیت عرض می کنم

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته عرض تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند غمگین

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند برای عرض تسلیت

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند فانتزی

اندوه ما در غم از دست دادن فرزند بزرگوارتان در واژه ها نمی گنجد
تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم
و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند دختر

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند دختر

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس تسلیت فوت فرزند پسر

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند پسر

از اینکه … (نام فرزند) جان، این گوهر ارزشمند شما
از گل گشت خاک میل افلاک نمود، بسیار اندوهگین هستم
درست است که دیگر جسم پاک او در مرئی و منظر شما نیست
لیکن صبوری کنید که عروج گل های پاک همیشه میل تمکین بهشت می کنند
و والدین خویش این باغبان های پر تحمل را به دنبال می کشند

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته سوزناک تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند جوان

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عسک نوشته غمگین تسلیت فونت فرزند

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

مرگ پایان زندگی نیست، آغازی است بر پرواز مرغ جان بر گستره آسمان حق
و رجعتی به محضر حضرت دوست؛ به ویژه مرگ آنان که
در دوران کوتاه عمر قدم های بلندی برداشته اند
روان فرزند تازه درگذشته خیراندیش شما با اجداد طاهرینش محشور باد

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند برای عرض تسلیت

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند سوزناک

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند برای پروفایل

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته برای تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند برای عرض تسلیت

بی گمان درگذشت جوان تان گرد غم برچهره تان پاشیده است
رسم روزگار است که بار ها و بار ها همه را به چنین آزمون های سختی می آزماید
این فقدان بزرگ را صمیمانه تسلیت می گویم و سربلندی و شکیبایی تان را
در این کارزار از ایزد منان خواستارم
باشد که روح بلند این عزیز از دست رفته
در بارگاه امن الهی و در جوار رحمتش جاودان بیاساید

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند پسر

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته تسلیت گفتن فوت فرزند

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند برای پروفایل

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته تسلیت فرزند جوان

مرگ پرواز بلند شاهین روح در آسمان عشق است
به ویژه رحیل زود پای جوان ناکام که مظهر بی گناهی و اسوه عصمت است
گرچه رخسار فرزند دلبندتان دیدنی و قابل رؤیت نیست.
اما بدانید که هم اکنون جان پاک او در بزم جانان نورافشان است

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته برای تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته فوت فرزند رسمی

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند

عکس نوشته تسلیت فوت فرزند دختر

آیا این مطلب مفید بود؟ 1
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید